Tag: e-Dokumentacja

Oprogramowanie

Medifle – program dla gabinetu lekarskiego 

 

Czym jest program Medfile?

Medfile Oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego, praktyk lekarskich i przychodni umożliwiające sprawniejsze jego działanie. Dzięki tej aplikacji lekarz może zapisywać swoich pacjentów na wizyty, drukować recepty, czy też skierowania na badania. Dostępna jest również opcja powiadomienia SMS o wizycie i możliwość jej odwołania, bądź przełożenia na inny dzień, za pomocą komputera czy telefonu. Pacjenci mogą w łatwy sposób zapisywać się na wizyty, a lekarze mają przejrzyście ułożony harmonogram dnia. Lekarz od razu widzi, gdy pacjent zrezygnował z wizyty, czy ją przełożył. 

 

Jakie zalety możemy przypisać oprogramowaniu medycznemu Medfile?

Program przynosi korzyści zarówno lekarzom, jak i pacjentom, czy innym pracownikom służby medycznej. Oszczędza czas, pozbywamy się nadmiernej ilości dokumentów w formie papierowej, eliminujemy problem nieczytelnych recept, a co za tym idzie, zmniejsza się ryzyko pomyłek przy wydawaniu leków. Rozbudowany grafik wizyt, Kompleksowa kartoteka pacjenta, Bazy leków ICD-10/ICD-9, kody ICF, Recepty, obsługa płatności, Wśród licznych funkcji systemu znajdziemy: Rezerwacja online wizyt przez pacjentów, Powiadomienia SMS o wizytach, Strona www gabinetu/wizytówka, Aplikacja mobilna (aplikacja na telefony komórkowe iOS, Android), Specjalistyczne narzędzia diagnostyczne (dla fizjoterapeuty, kardiologa, ginekologa, dentysty), System pełnej integracji – e-WUŚ / NFZ, Bezpieczeństwo i stały dostęp do danych, Indywidualne uprawnienia dla Użytkowników, Dedykowany Opiekun Klienta 24/7.

 

 

haloDoctor

 

Do czego służy platforma haloDoctor?

haloDoctor to platforma konsultacji lekarskich online, umożliwiająca szybki dostęp do lekarzy niemal wszystkich specjalizacji. Aplikacja pomaga pacjentom umówić się na konsultację medyczną od ręki, nawet gdy konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem rzadkiej specjalizacji, np. nefrologiem, a następnie pozwala pacjentom i lekarzom odbyć eKonsultację w dogodnej formie wideo, czatu lub telefonicznej.

Dzięki haloDoctor pacjenci mogą także błyskawicznie otrzymać potrzebną eReceptę lub eZwolnienie.

 

Czy platforma haloDoctor jest pożyteczna dla pacjentów?

W sieci poradni halodoctor jest dostępnych już blisko 400 lekarzy i specjalistów oraz ponad 40 różnych specjalizacji. Dzięki telemedycynie można realizować około 60% wizyt metodą zdalną. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia — porada telemedyczna jest równoważna z poradą tradycyjną. W trakcie teleporady Pacjent może uzyskać poradę lekarską, konsultację wyników badań, receptę online, a także zwolnienie lekarskie (L4) jeśli lekarz uzna, że stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na podjęcie pracy. Poradnia telemedyczna czynna jest całodobowo. Konsultujemy większość przypadków w wielu różnych specjalizacjach.

 

Ecrf – elektroniczny system badawczy

 

Dla kogo jest system eCRF?.biz?

Ecrf –  Elektroniczny system badawczy przeznaczony do badań klinicznych, medycznych. Pozwala nam na kompleksowe zarządzanie całym projektem badawczym, umożliwiając dostęp do środowiska i monitorowania wszystkich etapów prowadzonego badania zainteresowanym (Sponsorom, CRO
i Użytkownikom). Pomaga w łatwy sposób gromadzić dane dotyczące badań, unikając zbędnej dokumentacji papierowej. Przyspiesza to również proces badania i pozyskiwanie wyników.

Elektroniczna dokumentacja medyczna w gabinecie lekarskim – wyzwanie dla każdego lekarza

Nowe wyzwania przed doświadczonymi lekarzami

Zaproponowane przez Ustawodawcę rozwiązanie spotyka się w społeczeństwie z różnym odbiorem. I tak na przykład lekarze z dłuższym stażem, a wśród nich emeryci nadal wykonujący zawód, widzą w e-Dokumentacji zagrożenie – ma ono polegać na tym, że nie będą w stanie prowadzić takich elektronicznych dokumentów, a tym samym będą musieli odejść z zawodu.  Obawa ta wynika często z braku dobrych umiejętności w dziedzinie obsługi komputera i aplikacji mobilnych. Dla społeczeństwa odejście z zawodu doświadczonych lekarzy mogłoby oznaczać dużą stratę. Zaangażowanie młodych lekarzy nie jest w stanie równać się z doświadczeniem i wiedzą starszych lekarzy.  

 

Jakie są korzyści e-Dokumentacji?

Rząd wprowadzając innowacyjne rozwiązanie, ma na celu podnoszenie jakości świadczony usług w dziedzinie medycyny. Rozwiązanie, którym jest elektroniczna dokumentacja, ma przełożyć się na:

 • skrócenie czasu potrzebnego na rejestrację pacjentów – dzięki funkcjonalności systemu pacjenci mają szansę na samodzielne rejestrowanie się do lekarzy, odwoływanie wizyt bądź zmiany terminu wizyty;
 • podnoszenie rentowności gabinetów lekarskich poprzez zwiększenie ilości zrealizowanych wizyt;
 • uporządkowanie dokumentacji pacjenta, a tym samym ułatwienie do niej dostępu innym lekarzom specjalistom, jeśli zajdzie taka konieczność (dostęp będą miały tylko osoby uprawnione, co regulowane jest przez prawo).

 

e-Dokumentacja jest dla każdego

Ponadto wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i podnoszenie jakości usług medyczny zachęci młodych lekarzy do pozostawania w kraju. Zastosowanie elektronicznej dokumentacji medycznej nie musi wcale oznaczać odejścia doświadczonych lekarzy specjalistów! Starszych lekarzy można przygotować na nadejście zmian poprzez:

 • stopniowe wprowadzanie e-Dokumentacji, zanim ta stanie się obowiązkiem;
 • tworzenie szkoleń i warsztatów dla lekarzy zainteresowanych nauką obsługi elektronicznej dokumentacji;
 • wprowadzenie asystentów medycznych, którzy byliby wsparciem i pomocą dla lekarzy, którzy nie potrafią poradzić sobie z obsługą innowacyjnych systemów.

 

Intuicyjny system ułatwi nabycie nowych umiejętności

Jednak wejście w życie elektronicznej dokumentacji medycznej, nie musi być odbierane jako zagrożenie. Z pewnością starsi wiekiem lekarze będą w stanie w szybki sposób opanować nowe umiejętności – ważne jest tylko to, w jaki sposób im w tym jako społeczeństwo pomożemy. Firmy, które zajmują się tworzeniem specjalistycznych programów do e-Dokumentacji dbają o to, aby programy te były w najwyższym stopniu intuicyjne, łatwe w obsłudze.
 

Rozwiązanie o wielu zaletach…

Z pewnością  każdy lekarz, jak i pacjent doceni zaproponowane rozwiązanie, gdyż wyeliminowanie papierowej dokumentacji pozwoli na:

 • zachowanie porządku w dokumentacji pacjenta;
 • zakończenie wystawiania nieczytelnych skierowań i recept, co będzie dużym plusem zarówno dla pacjentów, pielęgniarek, farmaceutów, ale także innych lekarzy specjalistów;
 • skorzystanie z bezpiecznej elektronicznej dokumentacji, która w fachowy sposób zabezpieczana jest przed kradzieżą, zniszczeniem, zanieczyszczeniem, a przy tym korzysta z możliwości regulowania dostępu do poszczególnych części systemu;
 • łatwy dostęp do wszystkich danych pacjentów oraz możliwość wglądu do danych przez różnych specjalistów w jednym momencie i dodawanie załączników, zdjęć itp..

 

e-Dokumentacja to inteligentne rozwiązanie

Rozwiązanie, którym jest elektroniczna dokumentacja medyczna, daje szansę na podniesienie standardów obsługi pacjentów, a dzięki innowacyjności zachęci młodych lekarzy do pozostania w kraju. Co do lekarzy starszych wiekiem – zastosowanie prostych i intuicyjnych programów do prowadzenia e-Dokumentacji pozwoli im na dalsze komfortowe wykonywane zawodu oraz dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami. Słowem podsumowania można napisać, iż elektroniczna dokumentacja medyczna wprowadza zmiany, które przyniosą długo oczekiwane korzyści.

Jakie korzyści wiążą się z zastosowaniem funkcji powiadomień SMS w jednostkach medycznych?

Wprowadzane zmiany w służbie zdrowia w postaci e-dokumentacji, mają nie tylko przełożyć się na podwyższenie jakości świadczonych usług, ale także mają zwiększyć komfort samych pacjentów. Wybierając odpowiedni program dla gabinetu lekarskiego, można zaspokoić tak oczekiwania pacjentów, jak i lekarzy. Podstawą wprowadzanego rozwiązania, czyli obowiązku realizowania elektronicznej dokumentacji medycznej, jest zastosowanie w fachowych programach funkcji, umożliwiających efektywne zarządzanie czasem pracy lekarzy.

 

Co funkcja SMS wnosi do planowania wizyt pacjentów?

Wśród funkcji systemu, które ułatwiają zarządzanie harmonogramem pracy lekarzy, można wymienić między innymi zastosowanie powiadomień SMS. Najważniejszą korzyścią zastosowania tejże funkcji, jest zwiększenie ilości zrealizowanych wizyt. Dzięki przypomnieniom:

 • pacjent nie zapomni o zbliżającej się wizycie;
 • pacjent wygospodaruje odpowiednią ilość czasu, aby pojawić się na umówionej wizycie;
 • pacjent ma szansę w odpowiednim odstępnie czasu na ewentualne przełożenie bądź odwołanie wizyty.

 

Funkcja SMS daje wiele możliwości

Umożliwiając pacjentom zmianę daty wizyty bądź jej odwołanie, lekarze mają szansę na efektywne zarządzanie czasem swojej pracy. Pacjent, odwołując czy zmieniając termin swojej wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem, jednocześnie zwalnia swoje miejsce, co daje szansę na przyjęcie innego pacjenta. Jak widać zastosowanie powiadomień SMS, wpływa także w na poprawę rentowności gabinetu.

 

Korzyści, których nie sposób pominąć…

Ponadto funkcja SMS zastosowana w programie dla gabinetu lekarskiego, daje także szansę na wysyłanie potwierdzeń rezerwacji wizyt wysyłanych do pacjenta. Wśród najważniejszych korzyści przywołanej funkcji można ponadto wymienić:

 • efektywne zarządzanie zasobami placówek m.in. czasem pracy lekarzy;
 • budowanie pozytywnego wizerunku jednostki medycznej;
 • poprawienie jakości obsługi pacjentów.

Biorąc pod uwagę możliwości systemu w postaci funkcji wysyłania powiadomień SMS oraz korzyści, które z tego wynikają wydaje się niemożliwym pominięcie, tejże funkcji we wprowadzanych zmianach.

EDM dla potrzeb indywidualnych – wykreuj własną kartę wizyty

Karty wizyt

Szablonowe rozwiązania nie zawsze się sprawdzają w nieprzewidywalnych czasem sytuacjach, jak wizyta pacjenta w gabinecie lekarskim, czy fizjoterapeutycznym. Karty wizyt są z reguły ułożone pod standardowe kilkunastominutowe spotkanie lekarza z pacjentem. Problem w tym, że każda ze specjalizacji ma swoją charakterystykę i zasób działań w gabinecie, każdy specjalista ma swój sposób prowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego, wreszcie każda historia choroby jest inna i nie zawsze mieści się w sztywnych ramach narzuconych przez określony program do obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.
 

Indywidualna karta wizyty

Wychodząc naprzeciw wymogom medycyny i wspomagając jej nieustanny rozwój, specjaliści z branży IT, tworzący program Medfile dają możliwość lekarzom i fizjoterapeutom, by stworzyć własną, kierowaną doświadczeniem wyniesionym zza drzwi gabinetu, indywidualną kartę wizyty. Budując to narzędzie, specjalista nie pozostaje sam.

Twórcy programu Medfile EDM oferują wiele akcesoriów, by móc kompleksowo prowadzić rozmowę z pacjentem, wprowadzić wszelkie informacje na temat jego stanu zdrowia w karcie oraz zawrzeć niezbędne informacje, takie jak Rozpoznania ICD 10, Kody ICF oraz zalecenia. W kartę można rozbudować również o dodatkowe obszary działań jak rysowniki, diagramy, a nawet załączniki. Niektóre z tych pól okażą się bardzo potrzebne dla konkretnych i wąskich specjalizacji jak ortopedia, fizjoterapia czy pediatria. Wszystkie możliwości wykorzystania indywidualnej karty pacjenta leżą w rękach specjalistów.

Korzystanie z tego rodzaju rozwiązań w programach obsługujących Elektroniczna Dokumentację Medycznych, takich jak Medfile EDM pozwala sprawniej i bardziej kompleksowo prowadzić wywiad lekarski. Oszczędność czasu w sytuacji, gdy jest on dostosowany do konkretnego specjalisty, jest ogromnym atutem programu.    

 

Dostosowanie karty wizyty do każdej specjalizacji  

Dzięki prostej obsłudze i łatwemu operowaniu „budową” indywidualnej karty wizyty można ją dostosować do każdej specjalizacji. Dedykowany diagram fizjoterapeutyczny, który można z naleźć w formularzu i wprowadzić do karty wizyty, posłuży nie tylko fizjoterapeutom, ale także innym specjalistom, którym potrzebny jest całościowy ogląd na korpus ludzkiego ciała.

Wypróbuj Medfile EDM już dziś i przekonaj się, jak bardzo możesz dopasować ten program do swojej praktyki w gabinecie lekarskim. Korzystaj ze wszystkich funkcji i rozwijaj swoją działalność.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile: duży wybór funkcji i możliwości

Placówki medyczne i lekarze prowadzący samodzielnie praktyki coraz lepiej i skuteczniej dopasowują się do oczekiwań pacjentów. Ci stawiają m.in. na mobilny dostęp do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, która oprócz funkcji wymaganych przepisami prawa posiada funkcjonalności dające obu stronom maksymalne korzyści.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile

Dziś skupimy się na systemie Medfile, jest to Elektroniczna Dokumentacja Medyczna dla gabinetów medycznych, dentystycznych i fizjoterapeutycznych. To kompletne narzędzie, które z punktu widzenia placówki medycznej po prostu opłaca się mieć i wszechstronnie z niego korzystać.

 

Funkcje programu do gabinetu

Jakie funkcje oferuje Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile? Zakres możliwości jest bardzo szeroki. Poprzez lepszą organizację pracy pozwala na jej usprawnienie, jednocześnie tworząc wizerunek placówki nowoczesnej i ukierunkowanej na potrzeby pacjenta.

 

Spośród wielu możliwości Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile warto wymienić m.in.:

 • Rejestracje online i grafik wizyt. Opcja ta daje możliwość samodzielnej rejestracji wizyty przez pacjenta. Dla lekarza to możliwość wskazania grafiku wizyt, urlopu, moduł wizyt powtarzalnych itd.
 •  Ustandaryzowana karta pacjenta pozwala na pełen wywiad lekarski w podziale na kartę wizyty; możliwość tworzenia własnych kart; wzorce dokumentów (np. zaświadczenie, skierowania) z danymi pacjenta, historia wizyt, zgody RODO, kontrola rachunków i faktur, backup kartoteki co 30 minut.
 • Możliwość wystawiania recept zgodnie z zaleceniami NFZ (refundowanych i nierefundowanych). NOWOŚĆ: możliwość tworzenia własnych receptur.
 • Inteligentne bazy danych – autosugestie dotyczące ICD-10/ICD-9, kodów ICF, codziennie aktualizowana baza leków.
 • Obsługa płatności: opcja wystawania rachunków i faktur, wyszukiwanie rachunków i dokumentów, raporty księgowe.
 • Bazy danych: import / eksport. To m.in. możliwość importowania kartotek pacjentów do bazy Medfile i generowanie raportów w formacie Excel.
 • Zarządzanie kontem / użytkownikami. System automatycznie zabezpiecza sesje. Możliwość indywidualnego nadawania uprawnień. Nowością jest ograniczenie logowania do wybranego adresu IP.
 • Integracja z systemami: Medfile jest w pełni zintegrowany z systemami: e-WUŚ, WFirma, NFZ – Platforma P1 i P2, e-Recepty i e-Zwolnienia.
 • Moduł powiadomień SMS i mailowych: ceniony przez pacjentów system powiadomień SMS i potwierdzeń rezerwacji (jak i anulowania) poprzez e-mail.
 • Całodbowa rezerwacja wizyt online.
 • Moduł dla dentystów: karta wizyty zawierająca diagram dentystyczny; pełen wywiad medyczny, kody ICD-10.
 • Moduł dla fizjoterapeutów: interaktywny diagram fizjoterapeutyczny, dedykowana karta pacjenta, pełen wywiad i wizualizacja dolegliwości, kody ICF, ICD-10.
 • Aplikacje mobilne (system iOS i Android) pozwalają m.in. na zarządzanie kalendarzem wizyt, uzupełnianie o nowych pacjentów i gabinety.
 • Własna strona internetowa: spersonalizowana na własnej domenie lub stworzona na szablonie Medfile.
 • NOWOŚĆ:  elektroniczny podpis pacjenta.
 • NOWOŚĆ: magazyn – opcja ta pozwala monitoring na przyjmowanie i wydawanie leków, jeśli taka działalność prowadzona jest przez placówkę, natychmiastową kontrolę stanów magazynowych, czy śledzenie historii wydanych produktów.

 

Zapraszamy do założenia darmowego konta w systemie Medfile i umówienia się na prezentację możliwości, jakie daje program do gabinetu.

Program do prowadzenia dokumentacji medycznej - jak dobrać najlepszy?

Fizjoterapeuci mają od niedawna ustawowy obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej. Coraz częściej mówi się też o wprowadzeniu obowiązku tworzenia jej w formie elektronicznej. Jeśli prowadzisz gabinet fizjoterapii i ta perspektywa cię przeraża, warto rozważyć skorzystanie z narzędzi online ułatwiających sporządzenie dokumentacji. Przetestowałem kilka takich aplikacji i za najlepszą uważam Medfile.

Medfile – najlepszy program do prowadzenia dokumentacji medycznej poprowadzi cię krok po kroku przez cały proces.

Obsługiwać go możemy poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną działającą w systemie Android lub iOS. Wersja mobilna nie posiada jak na razie wszystkich funkcji, chociaż wciąż się rozwija. W tym tekście skupię się głównie na wersji web.

 

Funkcje programu do elektronicznej dokumentacji medycznej

Program do prowadzenia dokumentacji medycznej oferuje kompleksową obsługę gabinetu – rejestrację pacjentów, wystawianie rachunków, załączanie dokumentacji. Pacjenci rejestrują się na wizytę poprzez stronę internetową gabinetu. Logując się do systemu Medfile możemy utworzyć dla pacjenta wizytę pojedynczą lub powtarzalną (np. cotygodniową) – funkcja ta sprawdzi się zwłaszcza w przypadku rehabilitacji, wymagającej regularnych wizyt. Medfile umożliwia także dodawanie kilku użytkowników i zarządzania dokumentacją przez kilku fizjoterapeutów równocześnie, co może być przydatne, gdy przeprowadzamy konsultacje lub leczenie grupowe.

Przejrzysty i funkcjonalny formularz badania może w znacznym stopniu ułatwić pracę fizjoterapeuty. Medfile oferuje narzędzie do tworzenia własnych formularzy, możemy również skorzystać z prostego formularza domyślnego. Wprowadzone kody ICF i ICD 10 umożliwiają klasyfikację schorzeń według ogólnie przyjętych standardów. Dodatkowo platformę zintegrowano z systemami NFZ, co ułatwia rozliczanie.

Pomocnym narzędziem jest także opcja wysyłania przypomnień SMS, dzięki której można zmniejszyć liczbę „zapomnianych” wizyt, których pacjenci nie odwołują i tym samym usprawnić działanie gabinetu. Do każdego konta przypisany jest pakiet 100 wiadomości, których treść możemy edytować. Po ich wykorzystaniu można dokupić dodatkowe pakiety.

Specjalnie z myślą o fizjoterapeutach, Medfile wyposażył kartę wizyty w schemat ludzkiego ciała w czterech rzutach, służący do wizualizacji dolegliwości pacjenta – można na nim graficznie zaznaczać źródła bólu, a także jego intensywność i charakterystykę. Jeśli pacjent skarży się na więcej niż jedną dolegliwość, mamy wybór koloru oraz grubości kreski służącej do zaznaczania. Dzięki temu każde schorzenie może być widoczne.

 

Aplikacja Medfile

Zapoznałem się również z mobilną wersją Medfile, która w wersji na androida funkcjonuje bardziej jako kalendarz wizyt zintegrowany z kartami pacjentów. Jest oczywiście bardzo przydatna, jednak większość opcji edycyjnych pozostaje bardziej rozbudowanych w wersji web. Warto skutecznie reklamować swój gabinet za pomocą własne strony internetowej

 

Firma BioStat

Twórcy oprogramowania Medfile, czyli BioStat to firma funkcjonująca na polskim rynku od kilkunastu lat. Biostat nieustannie pracuje nad rozwijaniem aplikacji – kluczowy jest tutaj feedback od użytkowników (lekarzy oraz fizjoterapeutów), zbierany za pomocą ankiet i badań. Można więc spodziewać się, że gdy wykupimy pakiet Medfile na dłuższy okres, aplikacja będzie dostosowywać się do potrzeb branży wraz z kolejnymi aktualizacjami. W przyszłości planowane jest wzbogacenie programu o możliwość dodania podpisu elektronicznego, a także testów fizjoterapeutycznych.
Gdy chcemy rozwiązać umowę, firma zobowiązuje się dostarczyć nam całą wprowadzoną dokumentację na nośnikach CD.

W celu przetestowania funkcjonalności programu polecam założenie darmowego konta. W wersji bezpłatnej dostajemy możliwość utworzenia 75 wizyt na miesiąc, nie mamy pakietu 100 wiadomości na start. Nie można w nim także tworzyć własnych formularzy badań, co w przypadku bardziej skomplikowanych schorzeń, może być problematyczne.

 

Cena

Koszt aplikacji przy wykupieniu rocznej opcji jest najkorzystniejszy. Na stronie programu często pojawiają się informacje o atrakcyjnych zniżkach.

 

Medfile jest programem wszechstronnym, tworzonym z myślą o najróżniejszych aspektach prowadzenia gabinetu. W połączeniu z łatwością w obsłudze oraz pomocnym podejściem firmy BioStat do klienta – tworzy najciekawszą propozycję tego typu oprogramowania na rynku, którą z pełnym przekonaniem mogę polecić każdemu, kto prowadzi własny gabinet.

Program dla gabinetu – wygodne funkcje kalendarza

Dokumenty medyczne w postaci cyfrowej

Cyfrowe dokumenty medyczne ułatwiają operowanie grafikiem wizyt w placówkach medycznych. Możliwość przeniesienia wizyty pacjenta w szybki sposób na inny dogodny termin usprawni pracę wielu pracowników rejestracji. Dzięki prostym rozwiązaniom z zakresu IT placówki służby zdrowia mogą w intuicyjny sposób zarządzać grafikiem pracy lekarzy i innych specjalistów. Odpowiedni program dla gabinetu będzie idealnym rozwiązaniem dla tego rodzaju działań administracyjnych.

 

Koniec papierowych formalności

Udogodnienie dotyczące szybkiej reorganizacji wizyt pacjentów w programie do gabinetu Medfile® pozwala na intuicyjne i łatwe przeniesienie terminów badań i konsultacji lekarskich. Program dla gabinetu dysponuje klarownym grafikiem, w którym widoczne są wszystkie zapisane wizyty. Przeniesienie wizyty lekarskiej na nowy termin opiera się na funkcji „drag&drop” – „przeciągnij i upuść”. Wystarczy złapać za wizytę i wstawić ją w odpowiednią datę oraz godzinę. Tego rodzaju funkcja znacznie zaoszczędzi czas pracy zapisu pacjentów na wizyty i ewentualne korekty terminów wizyt. Wszelkie zmiany zawsze można wycofać, poprzez polecenie „COFNIJ”.

Program dla gabinetu Medfile® został przygotowany we współpracy ze specjalistami różnych dziedzin medycyny. Dlatego ma on szerokie zastosowanie nie tylko w sferze pracy rejestracji medycznej, ale także:

 • w  kategorii prowadzenia szczegółowej kartoteki pacjentów,
 • w zakresie zarządzania płatnościami,
 • w aspekcie kontroli nad materiałami, nad zasobami leków i materiałami medycznymi,
 • w kategorii marketingu działalności gabinetu w Internecie.

 

Bezpieczeństwo cyfrowych danych

Pełne bezpieczeństwo, stuprocentowa wygoda i możliwość szybkiej zmiany naniesionych w grafiku wizyt, znacząco poprawia jakość pracy placówek medycznych. Program do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż tradycyjne dokumenty papierowe. W papierowych dokumentach nie ma możliwości łatwych modyfikacji danych ani wprowadzania korekt. Łatwa w obsłudze Elektroniczna Dokumentacja Medyczna pozwala na dostęp do grafiku wielu osobom, dzięki czemu plan pracy placówki może być konsultowany przez wiele osób.  Dodatkowe informacje dotyczące pacjentów, jak informacje o chorobach przewlekłych, pierwsza wizyta u specjalisty, wiadomość o wizycie dotyczącej wypisania recept może być umieszczona w zakresie grafiku. Nie zaburzy to pracy rejestracji medycznej, a ułatwi kontakt z pacjentem w trakcie spotkania z lekarzem.


Wypróbuj możliwości systemu Medfile® EDM, przez 14 dni za darmo! Sprawdź, jak przejrzysty grafik wpłynie na jakość pracy w Twojej placówce medycznej.

Program dla praktyki lekarskiej – fachowa Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Profesjonalny program do EDM

Placówka medyczna, która w swojej ofercie ma różnego rodzaju usługi medyczne dla pacjentów, potrzebuje programu do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, którego jednocześnie będzie można użyć do obsługi podstawowych funkcji administracyjnych.

Zadania, takie jak:

 • wystawianie wielu rachunków czy faktur,
 • obsługa płatności za wykonywane usługi medyczne,
 • kontrola zasobów leków i materiałów medycznych zużywanych w placówce,
 • rejestracja pacjentów online,
 • darmowe prowadzenie strony www,
 • powiadamianie pacjentów o zbliżającym się terminie wizyty,
 • wykonywanie raportów księgowych dla konkretnych lekarzy i gabinetów,
   

można wykonać bezpośrednio poprzez program dla praktyki lekarskiej Medfile® EDM.


Dedykowane moduły

Najlepsze na rynku programy posiadające moduł do wystawiania rachunków dają możliwość nie tylko wystawiania dokumentów dotyczących płatności za wykonane usługi, ale także wyszukania faktur i rachunków, które są potrzebne w danej chwili.

Program dla praktyki lekarskiej posiada filtr, dzięki któremu można wyszukać konkretny dokument. Istnieje kilka sposobów filtrowania dokumentów:

 • wyszukując nazwisko specjalisty, który wstawił rachunek,
 • wyszukując nazwisko pacjenta, któremu dokument został wystawiony,
 • poszukując dokumentu po typie płatności, w jaki pacjent uregulował rachunek za usługę np.: karta lub gotówka.


Uzupełnienie jak największej liczby filtrowanych pól pozwoli na szybkie znalezienie konkretnego dokumentu. Szczegółowe informacje dostarczone systemowi pomogą błyskawicznie odnaleźć poszukiwany rachunek lub fakturę.

Przycisk „Wyczyść filtry” umożliwi szybki powrót do całej listy faktur i rachunków wystawianych w programie dla praktyki lekarskiej. Tego rodzaju polecenie zaoszczędzi czas na usuwanie kolejno wprowadzonych filtrów. Rozbudowane funkcje sprawiają, że program dla praktyki lekarskiej Medfile® służy usprawnieniu pracy lekarzy i innych pracowników punktów opieki zdrowotnej. Zarówno specjaliści współpracujący z dużymi klinikami, jak i lekarze prowadzący małe prywatne gabinety medyczne zaoszczędzą czas wypełniając Elektroniczną Dokumentację Medyczną w programie Medfile® EDM.   

 

Nowoczesne rozwiązania

Nowoczesne rozwiązania w branży medycznej, powstałe dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny oraz ekspertów z branży IT, gwarantują ciągły rozwój programów do EDM, takich jak Medfile®. Intuicyjne rozwiązania, które można stosować nie tylko w gabinecie lekarskim, ale także z każdego miejsca z dostępem do Internetu (dzięki obsłudze programu online, bez instalacji) umożliwia stałą kontrolę obłożenia grafiku wizyt pacjentów. Dostęp do dokumentacji pacjentów z każdego urządzenia mobilnego tj.: laptop, tablet i aplikacja mobilna na smartphone, optymalizują pracę specjalistów, także w dużych placówkach medycznych, które wymagają od lekarzy poruszania się po placówce i zmiany gabinetu, w którym przyjmują pacjentów.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – gabinet lekarski na miarę XXI w.

Odpowiedź na zapotrzebowanie klientów dotyczące rozwoju usług medycznych dotyczy nie tylko wprowadzenia nowoczesnych zabiegów medycznych i wykorzystania najlepszych technicznych urządzeń, ale także postępu w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. Nowość, która od niedawna działa we wszystkich gabinetach i placówkach lekarskich w Polsce w postaci e-Zwolnień, przy odpowiednim doborze programu może zrewolucjonizować i ułatwić pracę gabinetu. Redukcja czasu poświęconego dla dokumentów medycznych to aż 90%.

 

Wybierz najlepszy program do EDM

Wybór programu na miarę XXI w. wiąże się z czasem poszukiwań i testów. Na rynku są obecne systemy, które funkcjonują w służbie zdrowia od ponad 20 lat. Czy jednak spełniają one wymogi dzisiejszej cyfryzacji i odpowiadają wymaganiom zinformatyzowanych społeczeństw? Należy to sprawdzić podczas okresu testowego. Pewne jest, że warto zainwestować w program, który działa w tzw. chmurze obliczeniowej (cloud computing) dzięki niej Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest dostępna z każdego urządzenia z dostępem do Internetu, także na smartphonach, tabletach i laptopach. System do EDM Medfile® jest obsługiwany właśnie za pomocą chmury obliczeniowej. To rozwiązanie umożliwia dostęp do danych przechowywanych w systemie z każdego miejsca. Także z domu.

Wygoda wystawiania e-Recept i e-Zwolnień w szybki sposób wspomaga pracę lekarzy rodzinnych oraz specjalistów, którzy jak dotąd wypisywali tego rodzaju dokumenty medyczne w formie papierowej. Zmniejszenie ilości czasu pracy nad wypełnianiem dokumentów medycznych pozwala specjaliście na:

 • przeprowadzenie bardziej szczegółowego wywiadu medycznego,
 • dokładne badanie fizykalne,
 • ustalenie przerwy w trakcie przyjmowania pacjentów,
 • organizację i kontrolę magazynu leków (dostępne w Medfile®),
 • zwiększenie ilości wizyt w gabinecie.

 

Darmowa wizytówka gabinetu

Podejmując wybór zakupu odpowiedniego oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, warto zastanowić się nad promocją gabinetu. Zgodnie z zapisami prawnymi lekarze nie mogą reklamować swoich usług. Jednak promowanie swojego gabinetu w sieci jest możliwe, z zastosowaniem się do pewnych wytycznych. Darmowa wizytówka gabinetu, dzięki której pacjenci będą mogli łatwiej znaleźć placówkę, pozwoli dotrzeć do większej ilości osób poszukujących specjalisty. Internet jest teraz głównym środkiem komunikacji, a wizytówka gabinetu w sieci najlepszym sposobem na promowanie swojej praktyki. Program Medfile® udostępnia II rodzaje działań w tym zakresie. Pierwszym jest darmowa wizytówka gabinetu wraz z darmową stroną www. Drugim integracja z platformą ZnanyLekarz.pl.
 

Wybierz najlepszy program dla swojej placówki medycznej, idź z duchem cyfryzacji i wyprzedzaj konkurencję!

Konsultacja lekarska online – zapisz się do wybranego specjalisty | haloDoctor

Twój specjalista ma urlop lub termin oczekiwania na wizytę u niego, przekracza miesiąc? Nie czekaj zatem z objawami, które są dla Ciebie niepokojące. Konsultacja lekarska online w haloDoctor.pl umożliwi Ci szybkie uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące Twojego stanu zdrowia.
 

Bez kolejek i w domowych warunkach

Konsultacja lekarska online odbędzie się w Twoim domu, dokładnie wtedy, kiedy będziesz tego potrzebować. Rejestracja przebiega sprawnie, za pomocą prostego systemu internetowego w którym:

 • wybierasz specjalistę,
 • dokonujesz wyboru terminu i godziny wizyty,
 • dobierasz wygodny dla siebie sposób kontaktu z lekarzem,
 • dokonujesz opłaty online przez: kartę płatniczą, system PayPal lub PayU;

i czekasz na kontakt ze specjalistą (niektórzy z nich są dostępni online nawet po kilkunastu minutach).

 

Otrzymuj e-Recepty i e-Zwolnienia

Konsultacja lekarska online (haloDoctor) daje Ci także możliwość otrzymania e-Recepty na potrzebne leki i produkty medyczne. W trakcie e-Wizyty omów swoją sytuację zdrowotną ze specjalistą, przedstaw dotychczasową dokumentację związaną ze swoim leczeniem, wypełnij formularz, który lekarz może przesłać do Ciebie przed wizytą. Na tej podstawie możesz otrzymać e-Receptę na leki:

 • Rp,
 • Rpw
 • leki o charakterze recepturowym (tzw. robione).
   

Wielu specjalistów w jednym miejscu

Nasz portal zapewnia Ci dostęp do wielu specjalistów, którzy poprowadzą wstępną diagnostykę, przeprowadzą wizytę kontrolną, jak również wystawią potrzebną e-Dokumentację dla swoich pacjentów. Lekarze:

 • Rodzinni,
 • Kardiolodzy,
 • Psychiatrzy,
 • Dermatolodzy,
 • Pediatrzy,
 • Interniści,
 • Ginekolodzy,
 • Neurolodzy.

Są do Twojej dyspozycji online w weekendy oraz wieczorami!
 

Rozmawiaj wygodnie ze specjalistą, kiedy tylko chcesz

Konsultacja lekarska online w haloDoctor poprawia jakość relacji na poziomie lekarz-pacjent, ponieważ w sytuacji zagrożenia zdrowia Twojego lub członka Twojej rodziny możesz bezzwłocznie skontaktować się z dowolnym specjalistą. Ten, jeśli zajdzie taka potrzeba przekieruje Cię, na dalszą diagnostykę. Monitoruj swój stan zdrowia pod kontrolą specjalistów w sieci. Zarejestruj się już dziś!

 

haloDoctor – nowoczesna platforma do e-Wizyt już działa! Zarejestruj się na zdalne konsultacje

Platforma haloDoctor jest nowoczesnym i alternatywnym rozwiązaniem odpowiadającym jakościowo zwykłym poradom w gabinecie stacjonarnym. Konsultacje lekarskie online prowadzone dla pacjentów na jednej platformie są sprawdzoną formą świadczenia pomocy lekarskiej, która przenosi usługi specjalistów na zupełnie nowy poziom. Komfortowe warunki rejestracji dla pacjentów, przejrzystość i intuicyjność platformy haloDoctor oraz dostępność wielu specjalistów znosi bariery, z którymi pacjenci musieli się mierzyć, chcąc: uzyskać e-Receptę, e-Zwolnienie lub poradę w przypadku drobnej infekcji. Stałe połącznie z systemem gabinetowym Medfile® EDM pozwala na szybkie wystawienie potrzebnego dokumentu dla pacjenta i weryfikację go poprzez platformę CSIOZ.

Rafał Piszczek - CEO Medfile

„Platforma wprowadzająca zdalną medycynę do codziennej praktyki w wielu gabinetach, zamknęła proces e-Wizyt w jednej wielozadaniowej aplikacji Medfile.pl. Nie znajduję przesady w słowach, że działanie platform telemedycyny rozpoczyna nową epokę w ochronie zdrowia oraz w relacjach pacjentów i lekarzy. Zmieni się tak wiele, że nawet trudno w tej chwili opisać i przewidzieć wszystkie konsekwencje tych zmian.” – twierdzi Rafał Piszczek, CEO Medfile.pl.

Tarczyca: Co to jest poziom TSH?

Poziom TSH we krwi, hormonu zwanego hormonem stymulującym tarczycę, dostarcza informacji na temat funkcjonowania tarczycy. Hormon stymulujący tarczycę (TSH) jest hormonem wydzielanym przez przysadkę mózgową w mózgu. Hormony te mają znaczący wpływ na ludzkie ciało. Są odpowiedzialne za aktywację metabolizmu lipidów. Funkcją hormonów tarczycy jest również regulacja metabolizmu, wytwarzania ciepła oraz dbanie o dobry stan kości.
 

Badanie krwi

Badanie krwi TSH może być wykonane jako profilaktyka u osób bez widocznych objawów tarczycy, jednak najczęściej badanie to wykonuje się, gdy pojawia się:

 • nagły spadek lub przyrost masy ciała
 • senność
 • brak koncentracji
 • rozdrażnienie
 • ciągłe zmęczenie
 • kołatanie serca
 • odczucie zimna

Poziom TSH, inaczej mówiąc tyreotropina, to hormon produkowany przez przysadkę mózgową, jest mierzony we krwi. Jego poziom jest zależny od stężenia hormonów wydzielanych przez tarczycę: trojjodotyroniny-T3 i tyroksyny-T4 oraz  ich wolnych frakcji FT3 i FT4. Badanie TSH jest najczulszym badaniem wykrywającym zaburzenia czynności tarczycy, łącznie z zaburzeniami bezobjawowymi. Pozwala na sprawdzenie, czy gruczoł działa prawidłowo oraz, czy nie występują jakieś nieprawidłowości.

Badanie polega na pobraniu krwi z żyły łokciowe. Wartości prawidłowe mieszczą się w przedziale od 0,15 mIU/l (mikro jednostek międzynarodowych na litr krwi) do 3,5 mIU/l.

Ten rodzaj badania jest przydatny tylko wtedy, gdy występują objawy sugerujące chorobę tarczycy. Ponadto, u osób z obciążonym wywiadem rodzinnym, badanie TSH wraz z konsultacją lekarską jest zalecane co dwa do trzech lat.

 

Jak interpretować wynik?

 • Jeśli TSH jest zbyt wysokie, oznacza to, że tarczyca musi być nadmiernie stymulowana do wytwarzania większej ilości hormonów. Może to być oznaką niedoczynności tarczycy.
 • I odwrotnie, zbyt niskie TSH wskazuje, że tarczyca jest nadczynna i wytwarza zbyt dużo hormonów. Może to być oznaką nadczynności tarczycy.

 

Badanie hormonów fT3 i fT4, aby dopełnić obrazu sytuacji

Wynik badania poziomu tyreotropiny nie wystarczy do postawienia diagnozy, zwykle wykonuje się również pomiar stężenia fT3 (wolna trójjodotyronina) i fT4 (wolna tyroksyna). W kontekście niedoczynności tarczycy fT4 jest często zbyt niska. Podwyższony poziom wolnej tyroksyny może świadczyć o nadczynności tarczycy lub nadmiarze hormonów tarczycowych w organizmie, wynikającym ze stosowania leków hormonalnych. Niskie wartości dla fT4 w wyniku badania wskazują na niedoczynność tarczycy lub poważny niedobór jodu. Z kolei niski wynik fT3 wskazuje na niedoczynność tarczycy, ponadto może być związany z inną, obciążającą organizm chorobą.
 

Badanie na obecność przeciwciał

Lekarz może również zlecić wykonanie badania na obecność przeciwciał przeciwtarczycowych w celu uzupełnienia badania TSH. Obecność tych przeciwciał wskazuje, że choroba jest spowodowana zaburzeniami w układzie odpornościowym. Dwie choroby autoimmunologiczne mogą wpływać na tarczycę:

 • choroba Gravesa-Basedowa (nadczynność tarczycy)
 • choroba Hashimoto (niedoczynność tarczycy).

Podstawowa diagnostyka chorób tarczycy poza badaniami laboratoryjnymi obejmuje także badanie ultrasonograficzne, które umożliwia wykrycie patologii w obrębie narządu np. guzów lub woli. Jeśli niepokoi Cię twój stan zdrowia, skorzystaj z możliwości, jakie oferuje telemedycyna.

Jak e-Recepta wpływa na codzienne życie pacjentów i lekarzy

E-Recepta to przełomowa i potrzeba technologia, która rewolucjonizuje zarządzanie lekami i codzienne życie pacjentów oraz lekarzy. Od eliminacji papierowych recept po zwiększenie bezpieczeństwa danych medycznych, jej wpływ na system opieki zdrowotnej jest nieoceniony.

 

Poprawne korzystanie z-e-Recepty

E-Recepta jest cyfrowym odpowiednikiem tradycyjnych recept, umożliwiającym elektroniczne przepisywanie i realizację leków. Dla pacjentów i lekarzy jest to nie tylko wygoda, ale także sposób na minimalizację ryzyka błędów medycznych i nadużyć. Aby skorzystać z e-Recepty, należy:

 • Odbyć wizytę w gabinecie lub konsultację online z lekarzem. Podczas wywiadu lekarskiego, jeśli lekarz uzna za zasadne, e-Recepta na leki zostanie wystawiona w systemie.
 • W zależności od posiadania IKP i jego ustawień, Pacjent może otrzymać kod e-Recepty w wiadomości SMS lub na adres e-mail. Pacjent może również skorzystać z kodu QR, który jest dostępy w aplikacji mojeIKP. Dla osób nieposiadających aktywnego konta IKP lekarz ma obowiązek przekazania kodu recepty w postaci druku informacyjnego.
 • Aby wykupić przepisany lek, pacjent udaje się do apteki i podaje farmaceucie otrzymany kod e-Recepty i swój numer PESEL. Skanując kod QR, PESEL nie jest wymagany.

Pacjenci korzystający z IKP mają dostęp do historii swoich e-Recept, co pozwala na śledzenie przepisanych leków, ich dawkowania i realizacji w aptece.

 

Korzyści korzystania z e-Recepty

Korzystanie z e-Recepty przynosi liczne korzyści, takie jak:

 • bezpieczeństwo danych - elektroniczne przechowywanie danych medycznych eliminuje ryzyko zgubienia lub uszkodzenia recepty papierowej,
 • szybkość i wygoda - pacjenci unikają kolejek w aptekach,
 • minimalizacja błędów - elektroniczna weryfikacja danych ogranicza ryzyko błędów medycznych związanych z nieczytelnymi czytelnymi receptami.

 

Wzrost efektywności pracy lekarzy i farmaceutów

E-Recepta nie tylko usprawnia codzienne zarządzanie lekami, ale także znacząco zwiększa efektywność pracy lekarzy i farmaceutów poprzez wprowadzenie nowoczesnego systemu przepisywania leków. Eliminuje to konieczność manualnego wypełniania i przechowywania papierowych recept, co często prowadziło do błędów i opóźnień. Efektywność pracy lekarzy i farmaceutów dzięki e-Receptom przekłada się na znaczną oszczędność czasu, który można przeznaczyć na bezpośrednią opiekę nad pacjentem oraz bardziej kompleksowe podejście do diagnostyki i terapii. To również wpływa na poprawę jakości opieki zdrowotnej, gdyż elektroniczny system e-Recepty minimalizuje ryzyko błędów medycznych, a także zapewnia łatwiejszy dostęp do historii leczenia pacjentów, co jest kluczowe przy kontynuacji terapii oraz leczeniu chorób przewlekłych.

Copyright © Medical-Market-Research
English