Badania marketingowe

Zapraszamy do skorzystania z usług agencji badawczej na potrzeby Państwa firmy

 

Jeśli potrzebują Państwo rzetelnych informacji dotyczących klientów i konsumentów korzystających z produktów i usług firmy, aby zyskać przewagę nad konkurencją i zyskać pozycję lidera w branży – naszą ofertę kierujemy właśnie do Państwa!

 

Realizacja badań ze sfery marketingu

Zadbanie o potrzeby klienta gwarantuje uzyskanie opinii firmy przyjaznej konsumentom. Aby rozpoznać zapotrzebowanie klientów na usługi i podejmować zmiany planów działań w firmie, należy przeprowadzić odpowiednie badania. Skuteczne decyzje w zakresie marketingu w branży medyczno-farmaceutycznej to klucz do sukcesu. Firma BioStat®, posiadając skuteczne metody prowadzenia rzetelnych badań, zrealizuje na potrzeby Państwa firmy:

 • Badania dotyczące świadomości marki wśród konsumentów,
 • Testy typu Central Location (ilościowe badania sensoryczne),
 • Badania dotyczące konceptów reklamowych i nowych opakowań (story board i badania sensoryczne),
 • Badania w zakresie nowych produktów (prototypy i koncepty),
 • Analizy dotyczące obecności produktów w szeroko pojętych mediach,
 • Badania segmentacji rynku,
 • Badania środowisk lekarskich i farmaceutycznych,
 • Przeprowadzenie badań na rynku medycznym,
 • Korzystanie z produktu lub jego substytutów,
 • Występowanie schorzeń, które leczy dany produkt,
 • Badania dotyczące elastyczności cenowej produktów.


Jakościowe i ilościowe badania marketingowe prowadzone przez agencję badawczą BioStat® przeprowadzane są na kilku etapach. Dzięki autorskiej metodzie prowadzenia badań, opartej na dwustopniowej analizie danych, uzyskanych podczas przeprowadzania wywiadów IDI  oraz FGI, a także uzupełnienia danych jakościowych o informacje zebrane podczas badań ilościowych (CATI, ANALIZY STATYSTYCZNE lub CLT) pozwala to na ilościowe ujęcie badanego zjawiska i jego liczbowe przedstawienie.

Dobór respondentów do prowadzenia badań marketingowych odbywa się na zasadzie odniesienia do takich czynników, jak:

 • Zmienne i cechy społeczno-demograficzne,
 • Preferencje zakupowe respondentów,
 • Dotychczasowe doświadczenia konsumenckie,
 • Przebyte choroby i aktualny stan zdrowia,

 

Badania marketingowe - 7 etapów na korzyść przedsiębiorstwa

Agencja badawcza BioStat® oferuje Państwu badania marketingowe w II formach realizacji::

 

TYP I OBEJMUJE:

 • Zaprojektowanie narzędzia badawczego IDI oraz FGI,
 • Konsultacje z Klientem,
 • Zrealizowanie wywiadu FGI,
 • Przeanalizowanie zebranego materiału oraz zbiorczy raport.

 

TYP II OBEJMUJE:

 • Projekt narzędzi badawczych IDI, a także FGI,
 • Konsultowanie opracowanych narzędzi z Klientem,
 • Realizowanie badań IDI,
 • Analiza wstępna materiału badawczego,
 • Przygotowanie prezentacji do badani FGI oraz przygotowanie szczegółowego scenariusza,
 • Zrealizowanie badania FGI,
 • Analiza zgromadzonego materiału oraz przygotowanie raportu.

 

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami BioStat® w celu omówienia szczegółów oferty

Poradnik
marketingowca
Poradnik Marketingowca Poradnik Marketingowca Sprawdź Sprawdź
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są najpopularniejsze metody badań marketingowych w branży medycznej?

Do najpopularniejszych metod badań marketingowych w branży medycznej należą:

 • Badania jakościowe (np. wywiady z pacjentami, fokus grupy),
 • Badania ilościowe (np. ankiety),
 • Analiza danych i zachowań użytkowników (np. analiza danych z systemów informatycznych, raporty z działań marketingowych),
 • Badania konkurencyjne i trendów rynkowych.
   
Jakie pytania warto zadać w badaniach marketingowych?

Badania marketingowe są niezbędnym narzędziem dla firm, aby zrozumieć swoją grupę docelową i efektywnie dotrzeć do niej. Poniższe pytania warto zadać w badaniach marketingowych:

 1. Kim jest twój klient docelowy? Jakie są jego potrzeby i oczekiwania?
 2. Jakie są preferencje twojej grupy docelowej w zakresie produktów/usług, jakie oferujesz?
 3. Jakie są konkretne korzyści, jakie oferuje twój produkt/usługa w porównaniu z konkurencją?
 4. Jakie są najważniejsze cechy produktów/usług, które klienci uważają za istotne?
 5. Jakie media i kanały komunikacji preferują twoi klienci?
 6. Jakie są najważniejsze źródła informacji dla twoich klientów w kontekście Twojej branży?


 

 

Jakiego rodzaju badania można przeprowadzić w Biostacie?

Nasza firma oferuje szeroki zakres badań, które prowadzimy przy użyciu wieloletniego doświadczenia naszych badaczy. Możemy przeprowadzić badania marketingowe, badania rynku, badania satysfakcji klientów lub pracowników, badania świadomości marki oraz różnego rodzaju badania rynku medycznego. Nasz zespół pracowników posiada wiedzę na przeróżne tematy i stale rozwija się, aby być na bieżąco z trendami. Dzięki temu możemy zagwarantować wysoką jakość naszych usług badawczych.
 


 

 

Copyright © Medical-Market-Research
English