Badania marketingowe w kontekście dziedziny farmacji

badania rynku

Wydaje się, że nie ma już dziś potrzeby przekonywania o istotności badań marketingowych. Farmacja, która dba o dobro klientów, a więc pacjentów pokazuje, jak ważne jest wykonywanie regularnie badań marketingowych. Takie badania to nie tylko zrozumienie sposobu na sukces, ale także dotarcie do wiedzy na temat swojej działalności, o której nie ma się pojęcia. Badania marketingowe, farmacja, wiedza, sukces – to tylko niektóre elementy dużej wiązki z tego artykułu składającej się na ukazanie potrzeby zdobywania i wydobywania informacji.

 

Badanie jest po to, aby wiedzieć

Regularne wykonywania badań marketingowych pozwala na zbadanie i zanalizowanie różnic występujących między firmą badaną a konkurencją w tym: cenę, kampanie reklamowe, dystrybucję, odbiorców. Ponadto badania marketingowe pozwalają na:

 • budowę możliwej do zrealizowania strategii, prognozowanie;
 • zrozumienie klientów oraz kontrahentów;
 • zmniejszenie ryzyka podczas podejmowania decyzji;
 • przyjrzenie się konkurencji;
 • zrozumienie własnej sytuacji na rynku;
 • kontrola realizacji obranego celu rozwojowego.

 

Bez konsumenta nie ma wiedzy

Kluczową zasadą w badaniach marketingowych jest obiektywność, gdyż tylko ona zapewnia uzyskanie rzetelnych danych. W celu usprawnienia procesu badawczego wykorzystuje się metody naukowe, które służą do gromadzenia, analizowania, a na końcu interpretowania uzyskanych danych. Tymi metodami są:

 • badania FGI i IDI;
 • badania tajemniczego klienta/pacjenta;
 • analiza danych zastanych;
 • sondaże online (panel badawczy);
 • badania ankietowe (telefoniczne, internetowe, terenowe).

 

Badania marketingowe skupiają się w początkowej fazie na zapoznaniu się, a następnie sprawdzeniu skuteczności strategii wybranej przez daną firma. W późniejszych etapach bierze się pod uwagę takie czynniki jak kontakt z klientem oraz bezpośrednie opinie, wrażenia i potrzeby konsumentów, do których grupy dane produkty czy usługi są kierowane.

 

Rozumieć to patrzeć z wielu perspektyw

W zrozumieniu pozycji marki na rynku kluczowe okazują się badania marketingowe. Farmacja, która stała się głównym punktem odniesienia dla tego artykułu, wykazała, jak ważne jest wsłuchiwanie się w głos konsumentów, a więc — w przypadku farmacji — w głos pacjentów. Każdą informację uzyskaną od bezpośrednich odbiorców należy traktować jako istotną wskazówkę służącą rozwojowi. W niniejszym artykule dzięki pojawieniu się takich pojęć jak: badanie marketingowe, farmacja, odbiorca i wiedza możliwe staje się zwrócenie uwagi na zależności, jakie między nimi występują.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaki cel powinien nam przyświecać podczas tworzenia badań marketingowych w farmacji?

Obserwacja, opis oraz wyjaśnienie — te 3 aspekty są niezwykle istotne podczas tworzenia oraz przeprowadzania badań. Dzięki nim jesteśmy w stanie opracować problemy, które wynikną podczas badania oraz sprawnie wprowadzić w życie lepsze rozwiązania.

Czy analiza SWOT, jest pomocna podczas przeprowadzania badań?

Jak najbardziej tak, analiza SWOT jest bardzo uniwersalną metodą, którą można zastosować również podczas badań marketingowych w farmacji. Pozwala ona określić silne oraz słabe strony firmy, jak i szanse wraz z zagrożeniami płynące z otoczenia.

Na jakie aspekty zwraca uwagę tajemniczy klient?

Tajemniczy klient obserwuje obsługę klienta, reakcję i komunikację sprzedawców, zadaje szereg pytań, zwraca szczególną uwagę na wygląd placówki oraz zwraca uwagę na asortyment. 

Zobacz także
Copyright © Medical-Market-Research
English