Analizy danych

Kompleksowa oferta analizy danych dla medycyny i farmacji oraz innych branż

 

Eksperckie analizy danych wielowymiarowych

Działania opierające się na analizach zbiorów różnorodnych danych wielowymiarowych, wspomagają działania przedsiębiorstw oraz świata nauki. Dzięki sprawdzonym modelom analitycznym zaczerpniętym ze statystyki oraz matematyki, eksperci BioStat® zrealizują dla Państwa każdy projekt analizy danych typu Big Data, opierając się na partnerskich zasadach współpracy.

 

Analizy danych — Sprawdzone modele działań

Zespół BioStat® daje 12-miesięczną gwarancję na wykonywane przez siebie usługi analizy danych. Proces realizowania projektu odbywa się na kilku poziomach: pozyskiwania porządkowania i strukturalizacji danych; analizie danych wielowymiarowych, wydobywanych ze złożonych struktur i przedstawianiu zgromadzonych informacji w systemie informatycznym.

Analizy danych odbywają się przy użyciu zaawansowanego oprogramowania statystycznego R oraz SPSS, aby móc lepiej dopasować się do Twoich potrzeb i działać bardziej elastycznie, ze wskazaniem na cel analiz. Dla firm działających w branży medyczno-farmaceutycznej, jak i innych sektorów biznesowych zespół specjalistów BioStat®, w dziedzinach takich jak: statystyka, biostatystyka, biologia, bioinformatyka, statystyka medyczna, matematyka stosowana i ekonomia, zrealizuje dla Ciebie i Twojego biznesu analizy danych, bazując na:

  • Modelach pozwalających na wykrywanie oszustw (fraud detection models),
  • Modelach przewidywania ryzyka umieralności (modele logit),
  • Modelach ryzyka kredytowego (credit scoring),
  • Przewidywania lojalności (przeciwieństwo modeli Churn),
  • Analizach ryzyka porzucenia marki przez klienta (modele Churn),
  • Prognozy dotyczące sprzedaży.

Budując modele prognostyczne, odnosimy się do aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej, aby trefnie wyciągać wnioski na podstawie zgromadzonych danych i formułować sądy dotyczące przyszłych zjawisk w konkretnej branży.


Umocnieni doświadczeniem

Eksperci BioStat® to profesjonaliści, którzy zrealizowali już ponad 1000 projektów badawczych dla różnych branż. Rekomendacje największych i prężnie rozwijających się firm w branży medyczno-farmaceutycznej, świadczące o doskonałej współpracy i wysokiej jakości wykonanym zleceniu, sprawiają, że agencja badawcza BioStat® staje się godną zaufania firmą.

 

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem zespołu BioStat® i omówienia szczegółów oferty.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są korzyści płynące z przeprowadzenia analiz danych?

Analizy danych pomagają zrozumieć wyniki badań medycznych i wykorzystać je w praktyce. Pozwalają na identyfikację trendów, analizę różnych scenariuszy, odkrycie korelacji między zmiennymi oraz opracowanie modeli przewidywania. Dzięki temu badania medyczne mogą mieć realny wpływ na poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów.
 

Jakie są rodzaje analiz danych?

Istnieją różne rodzaje analiz danych, w zależności od celu badania. Mogą to być analizy opisowe, które opisują dane numeryczne za pomocą miar takich jak średnia, mediana, odchylenie standardowe itp. Innym rodzajem analiz są analizy porównawcze, które pozwalają na porównanie wyników badań między grupami. Istnieją również analizy czasowo-przestrzenne, które badają zmiany w czasie i przestrzeni, analizy wielowymiarowe, które badają zależności między wieloma zmiennymi, oraz analizy predykcyjne, które pozwalają na przewidywanie wyników w oparciu o dane historyczne.

Jak długo trwa przeprowadzenie analizy danych w Biostacie?

Czas, jaki jest potrzebny do przeprowadzenia analizy danych, zależy od złożoności projektu i jego charakterystyki. Zwykle analiza danych zajmuje kilka dni do tygodnia. Ostateczny termin jest ustalany indywidualnie z klientem podczas ofertowania.

Copyright © Medical-Market-Research
English