Czy istnieje możliwość zgłoszenia uwag do raportu?

Oczywiście. Po przesłaniu wstępnej wersji raportu końcowego będziemy oczekiwali na Państwa opinie, uwagi oraz rekomendacje zmian. Wdrożymy je w tak krótkim terminie jak to tylko możliwe. 

Copyright © Medical-Market-Research
English