Badania świadomości marki leków

Znajomość marki leków w grupach docelowych konsumentów to podstawowy element budujący jej kapitał. Mierząc efekty przeprowadzonej kampanii marketingowej, a także planując wdrażanie działań w tym zakresie, warto zdecydować się na realizację badania świadomości marki leków. Nasza firma posiada 12 lat doświadczenie w realizacji tego typu pomiarów.

 

W jaki sposób badamy znajomość marki?

Świadomość marki leków w firmie Biostat® badana jest z wykorzystaniem trzech narzędzi metodologicznych:

  • Świadomość spontaniczna – badani proszeni są o podanie znanych sobie marek leków, które są przeznaczone do zwalczania określonych dolegliwości. Rezygnujemy w tym przypadku z prezentowania respondentom kafeterii odpowiedzi;
  • Świadomość wspomagana - weryfikacja znajomości spontanicznej jest następnie poszerzana o pomiar świadomości wspomaganej marek. Badani otrzymują listę brandów, po czym są proszeni o wskazanie tych, o których mieli dotychczas okazję usłyszeć. Kafeteria zawiera również (w celu weryfikacyjnym) nazwy marek niepowiązane w żaden sposób ze schorzeniem będącym przedmiotem badania;
  • Świadomość TOM (ang. Top of Mind) – za jej pomocą tworzony jest ranking świadomości marek leków lub suplementów z uwzględnieniem kolejności wskazań. Dzięki temu możliwe staje się wykazanie, które marki najbardziej zakorzeniły się w świadomości konsumentów.

 

Stosowane techniki badawcze

Badania świadomości marki przeprowadzamy z wykorzystaniem technik ilościowej ankietyzacji. W tym celu korzystamy z naszej dedykowanej aplikacji elektronicznej, pozwalającej prezentować respondentom materiały graficzne i filmowe – logotypy oraz pozostałe elementy identyfikacji wizualnej.

 

Badania znajomości marki prowadzimy zarówno online (technika CAWI), jak i w terenie (technika CAPI). Uzyskane wyniki pozwalają określić świadomość marki na tle konkurencji, aby w ten sposób rozpoznać obecną pozycję rynkową, a następnie zaplanować działania promocyjne.

 

Z przykładem realizacji przez firmę Biostat® badania postrzegania oraz świadomości marki można zapoznać się po wejściu na stronę z poniższego odnośnika:

Badanie świadomości marek leków - Case Study.

 

 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym charakteryzują się badania świadomości marki leków?

Badania świadomości marki leków to badania rynku, które mają na celu zbadanie poziomu znajomości marki leków wśród pacjentów i lekarzy. Dzięki tym badaniom można poznać poziom świadomości marki leku oraz pozycję marki na tle konkurencji.
 

Jak możemy badać świadomości marki leków wśród konsumentów?

Firma Biostat, oferuje różne rodzaje badań świadomości marki leków, w tym:

  • Badania ilościowe,
  • Badania jakościowe,
  • Badania mystery shopping. 
Jakie korzyści niosą ze sobą badania świadomości marki leków dla firm farmaceutycznych?

Przeprowadzenie badań świadomości marki leków pozwala na poznanie przez firmy farmaceutyczna odbierania ich produktów wśród konsumentów. Dzięki nim można sprawnie i szybko opracować strategię marketingową, która będzie skuteczna w promocji marki oraz zwiększy jej popularność na rynku.
 

Copyright © Medical-Market-Research
English