Tag: badania świadomości marki leków

Badania świadomości marki leków

Znajomość marki leków w grupach docelowych konsumentów to podstawowy element budujący jej kapitał. Mierząc efekty przeprowadzonej kampanii marketingowej, a także planując wdrażanie działań w tym zakresie, warto zdecydować się na realizację badania świadomości marki leków. Nasza firma posiada 12 lat doświadczenie w realizacji tego typu pomiarów.

 

W jaki sposób badamy znajomość marki?

Świadomość marki leków w firmie Biostat® badana jest z wykorzystaniem trzech narzędzi metodologicznych:

  • Świadomość spontaniczna – badani proszeni są o podanie znanych sobie marek leków, które są przeznaczone do zwalczania określonych dolegliwości. Rezygnujemy w tym przypadku z prezentowania respondentom kafeterii odpowiedzi;
  • Świadomość wspomagana - weryfikacja znajomości spontanicznej jest następnie poszerzana o pomiar świadomości wspomaganej marek. Badani otrzymują listę brandów, po czym są proszeni o wskazanie tych, o których mieli dotychczas okazję usłyszeć. Kafeteria zawiera również (w celu weryfikacyjnym) nazwy marek niepowiązane w żaden sposób ze schorzeniem będącym przedmiotem badania;
  • Świadomość TOM (ang. Top of Mind) – za jej pomocą tworzony jest ranking świadomości marek leków lub suplementów z uwzględnieniem kolejności wskazań. Dzięki temu możliwe staje się wykazanie, które marki najbardziej zakorzeniły się w świadomości konsumentów.

 

Stosowane techniki badawcze

Badania świadomości marki przeprowadzamy z wykorzystaniem technik ilościowej ankietyzacji. W tym celu korzystamy z naszej dedykowanej aplikacji elektronicznej, pozwalającej prezentować respondentom materiały graficzne i filmowe – logotypy oraz pozostałe elementy identyfikacji wizualnej.

 

Badania znajomości marki prowadzimy zarówno online (technika CAWI), jak i w terenie (technika CAPI). Uzyskane wyniki pozwalają określić świadomość marki na tle konkurencji, aby w ten sposób rozpoznać obecną pozycję rynkową, a następnie zaplanować działania promocyjne.

 

Z przykładem realizacji przez firmę Biostat® badania postrzegania oraz świadomości marki można zapoznać się po wejściu na stronę z poniższego odnośnika:

Badanie świadomości marek leków - Case Study.

 

 

Copyright © Medical-Market-Research
English