Tag: badania rynku

Jak zaplanować projekt badań marketingowych w medycynie?

Podobnie jak wszystkie inne gałęzie gospodarki w naszym kraju, tak również rynek medyczny i farmaceutyczny w ostatnich latach intensywnie się rozwijają. W związku z tym tak naprawdę koniecznością staje się wprowadzanie kolejnych unowocześnień, równie pod względem produkcji, marketingu, czy też obsługi klienta.

Jak jednak sprawić, aby planowane zmiany faktycznie przyniosły oczekiwany skutek i wpływały na rozwój firmy? Rozwiązaniem mogą okazać się badania marketingowe, z których korzysta coraz więcej firm z branży.

 

Po co przeprowadza się badania rynku medycznego

 

Właściwie przeprowadzone badania rynku farmaceutycznego, mogą rzucić zupełnie nowe światło na to, co do tej pory było niedostrzegalne. Pozwalają one na dokonanie dogłębnej analizy tego jak wygląda obecna sytuacja rynkowa, ale dzięki nim możliwe jest również uzyskanie cennych informacji, które mogą wskazać nam potencjalną drogę rozwoju i tym samym osiągnąć zamierzone efekty.

 

Kto powinien decydować się na badania?

 

Mogłoby się wydawać, że takiego typu badanie to przede wszystkim propozycja dla firm, które dopiero zaczynają swoją działalność. Nie jest to jednak prawdziwe stwierdzenie. Owszem, dopiero rozwijające się biznesy potrzebują wsparcia na starcie, ale w dzisiejszych czasach, informacje zdobyte w badaniach rynku medycznego są również czymś niezbędnym dla firm, które już od jakiegoś czasu działają w branży.

 

Dlaczego? Otóż sytuacja rynkowa ulega ciągłym zmianom, na które trzeba błyskawicznie reagować, aby nie wypaść z obiegu. W związku z tym, co jakiś czas należy powtarzać badania, aby nie stać w miejscu, gdyż konkurencja z pewnością nie czeka z założonymi rękami na rozwój sytuacji. Wręcz przeciwnie; konkurencyjne firmy dążą do ciągłego polepszania swojej działalności i do przejęcia pozycji lidera na rynku.

 

Kto powinien przeprowadzić badanie?

 

Badanie rynku farmaceutycznego najlepiej jest oczywiście zlecić profesjonalnej firmie, która ma odpowiednie doświadczenie w tej dziedzinie. Zespół wykwalifikowanych badaczy, którzy na swoim koncie mają wiele podobnych zleceń, będzie w stanie stworzyć najbardziej wiarygodny raport, który może okazać się niezwykle ważny w planowaniu strategii rozwoju firmy.

 

Obecnie, swoje oferty dotyczące świadczenia tego typu usług, proponuje spora liczba firm. Należy zatem szczegółowo przyjrzeć się ich dotychczasowej działalności, aby być w stanie wybrać tę najlepszą. Oczywiście warto kierować się również opiniami klientów na temat danej firmy i sposobu realizacji przez nią powierzonego zadania.

Badania rynku leków i potencjalne korzyści wynikające z ich realizacji

Obecnie rynek farmaceutyczny bardzo dynamicznie się rozwija. Coraz częściej zmieniają się zapotrzebowania, na które koncerny farmaceutyczne próbują odpowiadać. O lekach niejednokrotnie słyszy się w radiu lub telewizji, a to sprawia, że niełatwo jest sprzedać nowy produkt i przekonać do niego klientów.

 

Czym są badania rynku leków?

 

Bardzo istotne są więc badania rynku farmaceutycznego dla rozmaitych producentów leków. Pozwalają one na poznanie opinii i oczekiwań klientów oraz na dotarcie do tego, w co faktycznie warto inwestować. Tego rodzaju pomiary najlepiej powierzać profesjonalistom, którzy mają rzetelną wiedzę na temat analizy rynku. Dzięki temu mamy pewność, że wyniki badań będą odpowiadały faktycznej sytuacji. Sporządzą oni profesjonalną ankietę, a sama realizacja badania będzie wykonywana przez osoby doświadczone oraz szkolone w tym celu.

 

Badania rynku medycznego są kierowane przede wszystkim do lekarzy, pracowników służby zdrowia, koncernów farmaceutycznych oraz aptek. Przeprowadzane są także wśród kierowników szpitali, farmaceutów, pacjentów, a także liderów opinii. Obejmują one przede wszystkim: zachowania konsumenckie, poszukiwanie najbardziej odpowiadającej drogi promocji oraz analizę konkurencji. Pozwalają na analizę cen, badanie opinii klientów, badanie tendencji lekarzy, farmaceutów oraz konsumentów, badania satysfakcji lekarzy i inne. Są przeznaczone dla każdego, kto pragnie, aby jego wyniki sprzedażowe wzrastały. Rola badań rynku farmaceutycznego jest niebagatelna.

 

Badania rynku leków obejmują współpracę z producentami zarówno leków bez recepty, jak i leków receptowych lub leków w trakcie opracowania.

 

Korzyści wynikające z realizacji badań rynku farmaceutycznego

 

Co można uzyskać dzięki badaniom rynku farmaceutycznego? Poznajemy cechy produktów, na które pacjenci zwracają szczególną uwagę. Badania opinii pozwalają poznać preferencje poszczególnych klientów, farmaceutów oraz lekarzy. Sprawdzamy w ten sposób także efektywność przedstawicieli medycznych. Dostajemy konkretne informacje na takie tematy jak:

 

 • co sprawia, że klienci sięgają po dane suplementy oraz środki lecznicze?
 • jak postrzegana jest marka na tle konkurencji?
 • jakie są skojarzenia z daną marką?
 • jakie są wrażenia z jakości obsługi w danej placówce medycznej?
 • jakie ceny za nabycie konkretnych produktów są najbardziej preferowane i akceptowalne?
 • jakie są przyzwyczajenia pacjentów?
 • jakie są zwyczaje lekarzy, np. odnośnie przepisywania leków?
 • jaka jest użyteczność platformy online dla lekarzy?

Badania rynku usług medycznych

Ośrodki zdrowia chcąc zachować konkurencyjność na rynku, stoją przed koniecznością prowadzenia w sposób cykliczny badania rynku usług medycznych. Pozwalają one między innymi poznać pozycję placówki zdrowia na rynku – zarówno lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Dowiedz się zatem, w jaki sposób prowadzi się tego typu pomiary oraz jak wiele korzyści można dzięki temu zyskać.

 

W jakim celu prowadzi się badania rynku usług medycznych?

Decyzję o przekazaniu realizacji badań firmie badawczej warto rozważyć przede wszystkim w przypadku chęci wejścia na rynek medyczny lub rozbudowy sieci placówek o nowe punkty. Wówczas zasadne jest poddanie analizie popytu na korzystanie z usług przez pacjentów – zwłaszcza mając na uwadze społeczność lokalną. Pomocna bywa również analiza konkurencji; może się bowiem okazać, że z powodu silnych graczy w najbliższej okolicy szanse na sukces drastycznie zmaleją.

 

Analizy rynkowe w obszarze medycznym są prowadzone zazwyczaj z wykorzystaniem:

 

 • narzędzia ankietowego – przeprowadzenie ankiety pozwala w stosunkowo szybki sposób uzyskać dane od reprezentatywnych grup mieszkańców. Istnieje możliwość realizacji pomiarów, posługując się w tym celu zarówno techniką papierową, jak i elektronicznej ankiety. Zaletą pierwszego rozwiązania jest fakt, iż możemy nie tylko uzyskiwać odpowiedni na pytania, lecz jednocześnie obserwować zachowania respondenta. W razie natomiast udzielania przez niego małowartościowych lub nietematycznych odpowiedzi można w porę zwrócić mu na ten fakt uwagę. Zaletą badań internetowych jest natomiast automatyczne kodowanie wskazań, bez konieczności ręcznego przepisywania danych do bazy.

 

 • analizy danych zastanych (desk research) – w ramach metody desk research ma miejsce dogłębna analiza ogólnodostępnych danych na temat podmiotów świadczących usługi medyczne, a będących naszymi bezpośrednimi konkurentami. Możliwe jest pozyskanie między innymi informacji na temat czasu działania placówki, osiąganych dochodów, a także zakresu świadczenia usług oraz cennika.

 

 • analizy konkurencji – badania tego rodzaju pozwalają rozpoznać wszelkie procedury stosowane przez konkurencyjne podmioty – np. w zakresie postępowania z klientem, sporządzania umów, stosowanych narzędzi gromadzenia danych o pacjentach etc.

 

 • badań marketingowych – w ich ramach najczęściej przeprowadzane są badania fokusowe z potencjalnymi odbiorcami pakietu usług. Pozyskuje się od nich pogłębione dane na temat potrzeb i preferencji odnośnie oferty ośrodka zdrowia.

 

Badania satysfakcji pacjentów

Badania mogą dotyczyć również kwestii satysfakcji obecnych pacjentów z jakości świadczonych usług przez placówkę służby zdrowia. W tym celu wykonuje się najczęściej telefoniczne pomiary ankietowe, papierową ankietyzację lub badania prowadzone z użyciem aplikacji mobilnej na smartfonie. Wybór techniki powinien uwzględniać przede wszystkim wiek respondentów, a także powiązane z nim zasoby czasu wolnego oraz umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń. Optymalnym rozwiązaniem może być zwłaszcza przeprowadzenie badania w poczekalni do lekarza.

 

Poziom satysfakcji pacjentów może zostać również zweryfikowany poprzez wizyty tajemniczego pacjenta w placówce medycznej. Wówczas starannie wytypowani audytorzy zwracają uwagę na przestrzeganie przyjętych procedur, życzliwość personelu medycznego i pracowników recepcji, a także czystość i inne warunki panujące w ośrodku zdrowia.

 

Podsumowanie

Każdy podmiot działający na rynku służby zdrowia powinien więc zdecydować się na przekazanie zewnętrznej firmie badawczej zadania realizacji badań rynku usług medycznych. Stanowi to doskonałą szansę ku temu, aby osiągnąć spektakularny sukces w branży, a co za tym idzie notować stale wzrastające zyski. Firma badawcza BioStat® to doświadczeni eksperci z zakresu tego typu projektów. 

 

 

Segmentacja pacjentów pozwoli zwiększyć zyski ze sprzedaży leków

Każda apteka, podobnie jak koncern farmaceutyczny chcąc zwiększyć zyski ze sprzedaży leków i suplementów diety stoi przed koniecznością podzielenia pacjentów na segmenty, aby następnie właściwie zaplanować komunikację oraz przekaz reklamowy. Segmentacja pacjentów polega na ich podzieleniu na jednorodne grupy, różniące się pomiędzy sobą ze względu na cechy społeczno-demograficzne, ekonomiczne (dochód), a przede wszystkim psychograficzne.

 

Dlaczego segmentacja pacjentów jest tak ważna?

Sporo prawdy jest w nieco utartym dziś stwierdzeniu, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to tak naprawdę na niewiele się zda. Nie będzie więc dobrym rozwiązaniem stosowanie uniwersalnych standardów obsługi w aptece, które nie uwzględniają indywidualnego traktowania pacjentów, zgodnie z ich potrzebami i profilem osobowościowym. Podobnie należy podejść do przekazu reklamowego. Aby promocja mogła przynieść zamierzone rezultaty, warto wcześniej rozpoznać istniejące na rynku segmenty. W tym celu uzasadnienie znajdują zwłaszcza jakościowe badania marketingowe:

 

 1. IDI – indywidualne wywiady pogłębione. Polegają one na nawiązaniu z respondentem pogłębionej rozmowy, w trakcie której ma miejsce pozyskiwanie jednostkowych insightów konsumenckich. Powstałe segmenty oparte są na dotychczasowej historii dolegliwości pacjentów, sposobach reagowania na ich wystąpienie,  a także przyzwyczajeń związanych z zakupami;
 2. Badania FGI – grupowe wywiady w których biorą udział osoby doświadczające analogicznych dolegliwości, w podobnym wieku oraz zamieszkujące określoną miejscowość. Wymieniają się one swoimi poglądami i dzielą doświadczeniami, po czym dochodzą do wspólnych wniosków.  W ramach tego typu badań mogą także zostać wykorzystane techniki projekcyjne.

 

Przebieg badań pacjentów jest rejestrowany za pomocą urządzeń audio-wizualnych, po czym ma miejsce sporządzenie transkrypcji.  Stanowią one materiał empiryczny, na podstawie którego badacze wyodrębniają określone segmenty pacjentów.

 

Przykłady segmentów

Segmentacja pacjentów może przyczynić się do zidentyfikowania między innymi następujących grup:

 

 • Hipochondrycy – są to zazwyczaj kobiety w średnim wieku, które już w przypadku pierwszego wystąpienia dolegliwości o niewielkim nasileniu w panice poszukują rozwiązania. Błyskawicznie udają się do lekarza lub farmaceuty, wymagając przepisania skutecznego leku;
 • Prokrastynatorzy – najczęściej są nimi młodzi, zapracowani mężczyźni, którzy ze względu na brak czasu i zabieganie sięgają po leki jedynie w ostateczności;
 • Eksperymentatorzy – to pacjenci nieprzywiązujący się zbytnio do żadnej z dostępnych na rynku marek, których bardzo łatwo przekonać do wypróbowania nowego środka. Są to zazwyczaj osoby młode i aktywne, które w swoim życiu cenią przede wszystkim takie wartości jak wolność i elastyczność;
 • Ostrożni – przed zakupem leku lub suplementu muszą się upewnić, że dany środek jest bezpieczny. Poszukują więc m.in. informacji na ulotce i opakowaniu na temat przebadania składników aktywnych czy ekologicznego charakteru preparatu;
 • Przywiązani – to osoby które bardzo trudno jest skłonić do zmiany zażywanych dotychczas leków. Wykazują dużą skłonność przywiązania do marki, traktując ją jako wyznacznik jakości i bezpieczeństwa.

 

Badania ilościowe przed wdrożeniem kampanii reklamowej

Na wyodrębnieniu segmentów nie może się jednak zakończyć realizacja projektu badawczego. Należy wcześniej wybrać najważniejszy segment/kilka segmentów, które są najważniejsze mając na uwadze możliwości zwiększenia wyników sprzedażowych. W tym celu zasadne jest przeprowadzenie badania o charakterze ilościowym na reprezentatywnych grupach pacjentów. Można tym samym dowiedzieć się który segment występuje najczęściej i zwłaszcza do niego skierować następnie działania promocyjne. Dzięki temu możliwe staje się zwiększenie skuteczności reklamy, przy jednoczesnej optymalizacji budżetu.

 

Podsumowanie

Każda apteka oraz przedsiębiorstwo farmaceutyczne przed wdrożeniem kampanii marketingowej powinny zatem dokonać szczegółowej segmentacji pacjentów. W tym celu warto skierować się po pomoc do firmy badawczej, która specjalizuje się w badaniach rynku medycznego. 

 

Więcej o segmentacji rynku 

Jak mogę zweryfikować umiejętności moich przedstawicieli medycznych?

Przedstawiciele medyczni — są istotnym elementem każdej firmy farmaceutycznej. Choć zawód ten teoretycznie nie wymaga formalnego wykształcenia, jego reprezentanci przechodzą skomplikowane szkolenia – muszą więc być zdolni do szybkiej nauki, oraz posiadać szeroki zasób naturalnych umiejętności. Jednymi z najważniejszych cech przedstawicieli medycznych są ich:

 • Umiejętności interpersonalne
 • Zdolność aktywnego słuchania
 • Naturalne umiejętności handlowe
 • Zdolności przywódcze oraz opiniotwórcze
   

Przedstawiciele medyczni

Pierwszym momentem, w którym możemy zweryfikować zdolności sprzedażowe danej osoby, jest rozmowa o pracę. Jest to czas, w którym jesteśmy w stanie przetestować najważniejsze zdolności osoby, która ma później reprezentować Twoją firmę przed klientami — warto więc dowiedzieć się, jak potencjalny pracownik radzi sobie z:

 

1. Organizacją czasu

Przedstawiciele medyczni często są w trasie, muszą być więc mistrzami w umiejętnym zarządzaniu swoim czasem – zdolność balansowania przyjmowania zamówień i tworzenia ofert, budowania relacji z klientami i pracy administracyjnej – to wszystko wpływa na ich wydajność. Zweryfikować te zdolności możemy na przykład następującymi pytaniami:

 • Jakich narzędzi używasz, by organizować swoją pracę? Opisz ten proces.
 • W jaki sposób decydujesz które codzienne, miesięczne lub roczne zadania są priorytetowe, a które można zostawić na później?
 • Jak planujesz swój dzień lub tydzień pracy?

 

2. Pracą w zespole

Dobra praca zespołowa to zdolność do pracy i współpracy z innymi, aby wspólnie osiągnąć założony cel. Przedstawiciele farmaceutyczni są zazwyczaj częścią większego zespołu, więc niezależnie od ich indywidualnych zadań, konieczna jest dla nich umiejętność zgrupowania się w celu osiągnięcia wyższych celów. Pytania sprawdzające zdolność pracy w zespole:

 • Opowiedz mi o sytuacji, w której zespół, w którym pracowałeś nie był w stanie sobie poradzić z zadaniem, miał z nim problemy – jak poradziłeś/aś sobie z tą sytuacją?
 • Czy zdarzyło Ci się pracować z osobą, z którą się nie zgadzałeś/aś, i jak rozwiązałeś/aś ten problem?
 • Co robisz, by pracując w zespole maksymalnie wykorzystać swój potencjał

 

3. Wykazywaniem inicjatywy

Ta „miękka” umiejętność pozwala pracownikowi aktywnie wyszukiwać rozwiązania problemów, bez potrzeby ciągłego zachęcania go do tego. Osoba wykazująca inicjatywę zrozumie istotę problemu, wyszuka potencjalne jego rozwiązanie, a następnie wprowadzi je w życie – bez niczyjej ingerencji.

 • Opowiedz mi o sytuacji, w której zrobiłeś więcej niż to, co było konieczne.
 • Czy był taki moment, gdy sam odkryłeś jakiś problem w pracy, oraz co zrobiłeś by go rozwiązać?
 • Czy szukasz możliwości rozwoju i nauki bez zachęty od przełożonych lub kolegów?

 

4. Adaptacją / elastycznością

Przedstawiciele medyczni muszą być zdolni do podejmowania szybkich decyzji, zwłaszcza podczas kontaktu z klientem czy też omawiania nowego produktu. Zdolność dostosowania się do nowych ról jest w tym zawodzie niezbędna.

 • Opowiedz o momencie, w którym nagle w  Twoim życiu wydarzyło się coś niespodziewanego – jak dostosowałeś/aś się do nowych warunków, co zmieniłeś/aś w swoim zachowaniu, by się dopasować?
 • Otrzymałeś/aś negatywne informacje zwrotne od menedżera sprzedaży na temat Twojej wydajności pracy. Jakie działania podejmujesz?
 • Jakich technik używasz, by radzić sobie ze stresującymi momentami w pracy

 

5. Rozwiązywaniem problemów

Potknięcia i przeszkody zdarzają się w każdej pracy. Firma potrzebuje przedstawiciela, który jest w stanie stawić czoła problemowi i opracować rozwiązania, które będzie dało się zastosować w praktyce, oraz będą mogły być skutecznie wdrażane.

 

 • Opowiedz o sytuacji, w której napotkałeś/aś w pracy jakiś problem lub przeszkodę. Wyjaśnij, na czym polegał problem, oraz jak go rozwiązałeś/aś.
 • Czy kiedykolwiek udało Ci się przewidzieć jakiś problem w pracy, czy udało Ci się wdrożyć środki zapobiegawcze?
 • Opowiedz mi co udało Ci się poprawić w poprzedniej pracy

 

6. Komunikacją

Posiadanie silnych umiejętności komunikacyjnych (zdolność wyrażania myśli jak i aktywnego słuchania) pomaga przedstawicielowi medycznemu budować silne relacje tak z klientami, jak i kolegami.

 • Poproś potencjalnego pracownika, by coś Ci wyjaśnił. Nie musi to być w zakresie sprzedaży. Celem pytania jest sprawdzenie, czy rozmówca jest w stanie precyzyjnie i zwięźle przekazać swój pomysł.
 • Jak poradziłeś sobie z sytuacją, w której nastąpiło załamanie komunikacji pomiędzy Tobą a współpracownikiem lub też bezpośrednim przełożonym?
 • Wyobraź sobie, że musisz przedstawić klientowi prezentację na temat nowego produktu. Jakich technik użyjesz, by prawidłowo i skutecznie przekazać wszystkie potrzebne informacje?

 

Większość z tych zdolności można zweryfikować w procesie zatrudniania danej osoby, jednak tego rodzaju rozmowę przeprowadzić można również w celu sprawdzenia osoby już zatrudnionej. W większości przypadków pozwoli Ci to wykryć obszary, nad którymi dany pracownik musi jeszcze popracować, oraz te w których wyraźnie jest silny.

 

Błędy przedstawicieli medycznych

Co, jednak gdy teoretycznie wszystko powinno być w porządku, jednak w praktyce okazuje się, że nasi sprzedawcy zawodzą? Z powodu przeprowadzonych przez nas badań, znamy wiele problemów, z którymi możesz się borykać, a także większość błędów popełnianych przez przedstawicieli medycznych. Czy to zbytnie spoufalanie się z klientami, czy zwykły brak wiedzy -niestety, ciężko jest samemu zweryfikować zdolności swoich pracowników, gdy zwyczajnie jest ich zbyt wielu, lub też mamy do nich zbyt osobiste podejście. W takim przypadku warto, jest przeprowadzić badania niezależne – pozwolić innym ocenić wydajność całego systemu sprzedaży firmy.

 

Jeśli Twoja firma boryka się ze:

 • Słabym zadowoleniem klientów z obsługi
 • Spadającą sprzedażą towarów będących w silnej pozycji na rynku
 • Kiepskim poziomem „powracalności” klienta – klienci po pierwszej wizycie decydują się na ofertę konkurencji

 

Rozwiązaniem problemu może okazać się przeprowadzenie niezależnego badania typu tajemniczy klient.

 

Tego rodzaju badania marketingowe stają się coraz to bardziej popularne ze względu na ich relatywnie niski koszt przeprowadzenia w stosunku do efektów, które przynoszą. Są jedynym sposobem, w który pracodawca może realistycznie i obiektywnie zmierzyć wydajność swoich pracowników, poznając przy okazji ich silne, jak i słabe strony, co prowadzi bezpośrednio do zwiększenia sprzedaży.

 

Efekty przeprowadzenia badań typu mystery shopping:

 

 • Pełna kontrola nad całościowym procesem sprzedaży
 • Możliwość faktycznego zarządzania jakością usług
 • Dostosowanie szkoleń do potrzeb pracowników
 • Wsparcie celów rozwojowych
 • Maksymalizacja satysfakcji klienta
 • Wzrost liczby klientów
 • Maksymalizacja zysków

 

By przeprowadzić takie badania, nie trzeba posiadać żadnej specjalistycznej wiedzy – wystarczy zlecić je specjalistom. W przypadku badań przeprowadzanych przez firmę Biostat raport, który otrzymasz po zakończeniu wywiadów, jasno przedstawi Ci, co musisz zmienić w swojej firmie, by osiągnąć optymalny poziom sprzedaży Twojego produktu.

 

Aplikacja badawcza SFValue 360⁰

Alternatywnym rozwiązaniem jest sprawdzenie kompetencji pracowników za pomocą aplikacji badawczej SFValue 360⁰.

 

SFValue (Salesforce value) pozwala na realistyczne zebranie subiektywnych opinii pracowników na temat ich kolegów lub koleżanek – każdy logujący się do systemu otrzymuje kilka losowo wybranych osób do oceny. Ponieważ badanie jest anonimowe, wyniki pozwalają na uzyskanie realnego obrazu każdego z pracowników.

 

 

W jaki sposób są prowadzone analizy rynku medycznego oraz jakich informacji dostarczają?

Osiągnąć sukces biznesowy w branży farmaceutycznej nie jest łatwo. Mamy bowiem do czynienia z ogromną konkurencją i niezwykle trudnym zadaniem staje się wejście na rynek z nowym produktem. Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe. Trzeba natomiast decyzje biznesowe oprzeć na wiarygodnej wiedzy, pozyskanej dzięki analizie rynku. Dowiedz się zatem, w jaki sposób przebiegają tego typu badania.
 

Podstawą jest analiza danych zastanych

W przypadku analiz prowadzonych na zlecenie przedsiębiorstw farmaceutycznych kluczowym etapem, na którym należy oprzeć badanie jest wykorzystanie metody desk research. Polega ona na dotarciu do ogólnodostępnych danych o charakterze pierwotnym. Mogą być to między innymi:

 • dane statystyczne oraz opracowania publikowane przez instytucje publiczne takie jak GUS, NFZ, Ministerstwo Zdrowia, a także samorządy;
 • raporty z przeprowadzonych badań i sondaży;
 • informacje dostępne w treści branżowych czasopism oraz literatury;
 • dane dotyczące trendów na rynku farmaceutycznym zasłyszane podczas branżowych eventów;
 • ogólnodostępne bazy zamówień publicznych – zwłaszcza ogłoszenia o przetargach oraz rozstrzygnięciach;
 • informacje udostępniane na stronach internetowych konkurencji – np. dotyczące zakresu asortymentu oraz cen produktów;
 • Zapisy ustaw prawa farmaceutycznego i medycznego – w tym ich kolejne nowelizacje.

Pozyskane dane w ramach analizy rynku są następnie w kompleksowy sposób przetwarzane oraz interpretowane. Wymaga to zaangażowania do projektu wielu badaczy, statystyków oraz osób odpowiedzialnych za kodowanie. Istotna na etapie analizy jest zwłaszcza umiejętność oceny wiarygodności i aktualności danych. Dzięki temu końcowe wnioski będą miały wystarczającą wartość merytoryczną.
 

W jaki sposób dokonuje się analizy zamówień publicznych?

W przypadku analizy rynku medycznego bardzo ważnym etapem jest pozyskiwanie informacji z bazy publicznych przetargów. Podmioty służby zdrowia przed zakupem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych są zobligowane każdorazowo ogłosić przetarg. Muszą w nim określić takie elementy jak między innymi szacunkowa cena, kryteria wyboru dostawcy, a także liczba sztuk asortymentu, które zamawiający zamierza nabyć. Dane te stanowią ogromne pole do popisu dla badacza. Może on w ten sposób określić popyt na określone produkty przez różnego typu placówki medyczne, z podziałem na ich lokalizację.

Na podstawie wyników przetargów możliwa jest natomiast identyfikacja głównych graczy na rynku. Wystarczy w tym celu zweryfikować, ile razy poszczególne firmy zostały wybrane do realizacji.
 

Nie zapomnij o badaniach opinii

O ile rzeczywiście metoda desk research stanowi fundament wszechstronnej analizy rynku medycznego, to zwykle jej przeprowadzenie okazuje się niewystarczające. Warto jednocześnie zdecydować się na realizację badań opinii, do których zostaną zaproszeni faktyczni uczestnicy rynku, mając na uwadze jego określony segment. Można do nich zaliczyć, chociażby pacjentów i konsumentów leków, lekarzy i pozostały personel medyczny, farmaceutów, konsultantów i przedstawicieli medycznych, a także wszelkie osoby decyzyjne.

Badania mogą — a nawet powinny — przybrać charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy. Dzięki temu możliwe jest spojrzenie na przedmiot badania z różnych perspektyw. Zaletę badań ankietowych stanowi zwłaszcza ich reprezentatywność, natomiast wywiady jakościowe pozwalają na pogłębienie i uszczegółowienie wyników ilościowych.
 

Podsumowanie

Rynek farmaceutyczny nie wybacza pochopnych decyzji. Podmioty chcące osiągnąć na nim konkurencyjność, stoją przed koniecznością systematycznego pozyskiwania wiedzy branżowej. Przeprowadzenie analizy rynku z użyciem wielu różnorodnych metod pozwala zwiększyć szanse na biznesowy sukces.

Przeprowadź analizę rynku i poznaj swoją pozycję w branży

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że sukces Twojej firmy jest bezpośrednio uzależniony od działań konkurencji? Całkiem możliwe, że przygotowałeś świetny produkt i przeznaczyłeś spore środki na jego promocję. Na nic się to jednak zda, jeżeli konkurenci zdominowali rynek jeszcze lepszymi rozwiązaniami. Przeprowadzenie analizy rynku pozwoli Ci ocenić, na jakiej pozycji znajduje się Twoja firma w porównaniu innych podmiotów z branży.

 

Na czym polega analiza rynku?

Agencja badawcza w ramach tego rodzaju projektu dokona identyfikacji najważniejszych trendów, które mają miejsce w interesującym Cię segmencie. Zostaną przeanalizowane między innymi:

 • opinie ekspertów znajdujące się w branżowych czasopismach,

 • dane statystyczne i demograficzne,

 • uwarunkowania prawne mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw,

 • opinie docelowych klientów oraz dostawców,

 • profile osobowościowo-demograficzne konsumentów,

 • informacje pozyskane dzięki uczestnictwu w branżowych eventach,

 • szczegóły oferty firm konkurencyjnych w zakresie cen oraz zawartości asortymentu.

Bardzo ważnym elementem badania jest również weryfikacja baz danych gromadzących ogłoszenia oraz wyniki przetargów publicznych. Analiza rynku może skupiać się także na zweryfikowaniu wiarygodności finansowej kontrahentów, z którymi planujesz zawrzeć współpracę.

W ramach projektu badawczego są również przeprowadzane badania tajemniczego klienta u konkurencji. Pozwalają one dowiedzieć się, jakie procedury obowiązują u pozostałych firm z branży – między innymi w zakresie bieżącej obsługi lub zabezpieczenia poufnych danych.
 

Jakie są efekty przeprowadzonych prac?

Analiza rynkowa stanie się użyteczna tylko pod warunkiem, jeżeli końcowym rezultatem zrealizowanego projektu będzie lista wniosków oraz zalecanych do wdrożenia rekomendacji. Nie chodzi przecież o samą sztukę dla sztuki, lecz o odniesienie korzyści biznesowych. Do wprowadzeniu zalecanych działań będziesz mógł więc zwiększyć skuteczność prowadzonych dotychczas działań marketingowych. Zdołasz również zoptymalizować wydatki oraz zwiększyć szanse na trwałą satysfakcję klientów. Nie trzeba chyba specjalnie przekonywać, że w konsekwencji będziesz osiągał znacznie wyższe zyski ze sprzedaży.
 

Komu powierzyć realizację badania?

Abyś mógł osiągnąć liczne korzyści z przeprowadzonej analizy rynku, musisz dokonać wcześniej właściwego wyboru agencji badawczej, z którą podejmiesz współpracę. Najlepiej, jeżeli będzie do firma z wieloletnim doświadczeniem, która może pochwalić się realizacją projektów powiązanych z Twoją branżą. Powinieneś również zweryfikować, czy zespół badawczo-analityczny posiada odpowiednie kompetencje ku temu, aby podołać powierzonemu zadaniu. Poproś o dokumentację dowodzącą zdobytemu wykształceniu oraz doświadczeniu.

Zwróć również uwagę na to, w jaki sposób pracownicy agencji badawczej prowadzą z Tobą komunikację. Czy sprawiają wrażenie osób kompetentnych, które są w stanie udzielić wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Czy mają dla Ciebie cierpliwość i są życzliwi? W przeciwnym razie współpraca okaże się bardzo nieprzyjemna i mogą pojawić się poważne rozbieżności względem Twoich oczekiwań.
 

Wymagaj przedstawienia założeń metodologicznych

Niech nie zadowolą Cię puste zapewnienia, że analiza rynku zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich standardów jakości. Poproś o zaprezentowanie koncepcji metodologicznej. Powinna ona uwzględniać między innymi takie elementy jak przedmiot i zakres badania, cele analizy, pytania badawcze, plan rekrutacji, a także planowane do wykorzystania metody i narzędzia. W przypadku realizacji pomiaru ilościowego konieczne jest również przedstawienie rozkładu próby badawczej.
 

Podsumowanie

Jeśli więc marzysz o osiągnięciu silnej pozycji na rynku, bieżące działania powinieneś podejmować z uwzględnieniem wiarygodnej wiedzy na temat zjawisk zachodzących w branży. Profesjonalnie przeprowadzone badanie rynku to najlepsze rozwiązanie, na jakie możesz się zdecydować. Stosuj analizy danych, aby zawsze być z wszystkim na bieżąco. 

Co może Twojej firmie zapewnić badanie rynku?

Prowadzisz własną firmę i szukasz skutecznych sposobów na to, aby zaistnieć w swojej branży. Warto zatem, abyś codzienne decyzje biznesowe oparł na wiedzy pozyskanej w trakcie badań. Dzięki temu będziesz świetnie zorientowany w bieżących procesach, które mają wpływ na pozycję Twojego przedsiębiorstwa. Dowiedz się, czym są badania rynku i dlaczego ich realizacja pozwoli zwiększyć Twoje szanse na sukces.

 

Pomiary jakościowe oraz ilościowe

Badanie rynku może przybierać zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy. W pierwszym przypadku mamy na myśli zwłaszcza ankietyzację z uwzględnieniem reprezentatywnej próby respondentów. Przyjmijmy, że prowadzisz firmę działającą na terenie województwa śląskiego, która realizuje usługi fitness. Twoją grupę docelową będą zatem zapewne stanowiły kobiety w średnim wieku, które zmagają się z problemem nadwagi. Abyś mógł wyniki badania uogólniać na pełną populację, konieczne jest odpowiednie zróżnicowanie próby badawczej. Wówczas w ankietowym badaniu rynku wezmą udział kobiety z różnych miejscowości województwa. Im więcej osób odpowiadających profilowi docelowego klienta w danym mieście, tym więcej kobiet znajdzie się w próbie badawczej.

Ilościowe badania opinii mogą być realizowane za pomocą różnych technik, do których można zaliczyć między innymi:

 

 • badania CATI: realizowane telefonicznie przy wsparciu systemu komputerowego. W tym przypadku ankieter odczytuje respondentom pytania i umieszcza odpowiedzi w specjalnie do tego celu stworzonym oprogramowaniu. Dzięki temu można uniknąć ryzyka uzyskania sprzecznych informacji, pozbawionych logiki i automatycznie stosować reguły przejścia oraz pytania filtrujące;

 • badania CAWI: internetowa ankietyzacja polegająca na tym, że do uczestników badania przesyłany jest link prowadzący do ankiety. Mogą oni samodzielnie udzielać odpowiedzi na pytania (bez asysty ankietera) po zalogowaniu się do systemu;

 • wywiady CAPI: ankietyzacja terenowa z użyciem urządzeń mobilnych. Dzięki wykorzystaniu dedykowanej aplikacji można zapoznać respondentów również z materiałami graficznymi oraz video;

 • ankiety PAPI: tradycyjna ankietyzacja z użyciem papierowych kwestionariuszy.

 

Badania jakościowe to natomiast najczęściej indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz fokusy (zogniskowane wywiady grupowe). Dzięki przeprowadzeniu tego typu pomiarów możliwe jest sięgnięcie nawet do głęboko ukrytych motywów zachowań klientów oraz ich nieuświadomionych potrzeb. Badanie rynku o charakterze jakościowym pozwala zatem odkryć jednostkowe insighty konsumenckie.

 

Korzyści z realizacji badań rynkowych

Dzięki wnioskom uzyskanym w ramach badań rynku będziesz w stanie właściwie dostosować swoją ofertę do oczekiwań klientów. Zdołasz także zaplanować działania marketingowe, tak aby przy stosunkowo niskich kosztach zapewniły dużą skuteczność. Będziesz mógł również rozpoznać pozycję własnej firmy oraz kreowanych marek na tle konkurencji. Tym samym zyskasz cenne informacje, które posłużą Ci w celu kreowania silnego wizerunku.

 

Podsumowanie

Badania rynku to zatem świetna okazja do osiągnięcia wielu korzyści biznesowych. Jeżeli chcesz zachować konkurencyjność na rynku, powinieneś jak najszybciej zdecydować się na ich przeprowadzenie. W tym celu zwróć się po pomoc do agencji badawczej, która specjalizuje się w realizacji tego typu projektów, aby oprócz badania opracowali dla Ciebie również raporty rynkowe

 

Wartość badań rynkowych

Jeśli chcesz nadążyć za trendami na rynku i być o krok przed konkurencją, musisz prowadzić badania rynku! Dla każdej organizacji korzystne jest przyjrzenie się temu, co będzie źródłem sukcesu, a dobrym miejscem do rozpoczęcia jest ocena wartości badań rynku. Dowiedz się więcej o tym, jak przeprowadzać skuteczne badania rynku.
 

Wartość badań rynkowych dla organizacji

Badania rynku mogą pomóc w pozyskaniu nowych klientów, jak również w utrzymaniu zadowolenia obecnych. Organizacje powinny dążyć do maksymalizacji swoich wysiłków marketingowych przy pomocy badań. Z pewnością sukces odniosą te organizacje, które nadal będą się rozwijać i wychodzić naprzeciw potrzebom firm, pomagając im w podejmowaniu trafnych decyzji. Bądźmy, więc gotowi na wyzwanie, które wiąże się z przeprowadzaniem badań rynku. Nie zapominajmy jednak, że przy prowadzeniu badań, kluczowe jest zadawanie właściwych pytań. Nie ma sensu odkrywać, że klient ma z czymś problem, jeśli nie dowiemy się dlaczego!
 

Jak przeprowadzić udane badania rynku?

Jeśli Twój projekt badawczy ma być udany, musisz zaprojektować skuteczne badanie. Twoje wstępne planowanie będzie miało wpływ na sukces Twojego badania rynku i powinno obejmować:

 • określenie celów badania rynku, aby zadać tylko niezbędne pytania;
 • wybór grupy docelowej, aby tylko osoby spełniające wyznaczone kryteria wypełniły badanie;
 • zadawanie właściwych pytań, aby zaoszczędzić czas respondentów;
 • promowanie badania, aby trafiło do jak największej liczby osób;
 • raportowanie i analiza z przeprowadzonego badania, aby móc wyciągnąć wnioski do dalszych działań.
   

Rozpoczęcie pracy z ankietami online

Ankiety online są jednym ze sposobów przeprowadzania badań rynku. Można je szybko i łatwo tworzyć i przeprowadzać. Są mniej inwazyjne, niż rozmowy telefoniczne lub ankiety przeprowadzane w cztery oczy. Tworzenie skutecznych ankiet jest umiejętnością i nie powinno odbywać się bez dokładnego planowania. Nie zapominaj, że badania rynku mogą być ewoluującą działalnością i mogą być zwiększane w miarę potrzeb. Łatwo jest uaktualnić lub zmniejszyć większość planów w dowolnym momencie. Aby stworzyć ankietę online, warto skorzystać z programów do przeprowadzania badań internetowych, takich jak SurvGo™. Opłata za skorzystanie z takiego narzędzia jest niewielka, a możliwości są bardzo duże. Osoby przeprowadzające tego typu badania rynku mogą skorzystać z udostępnionych szablonów bądź stworzyć własne. Co więcej, mają także dostęp do bieżących wyników i mogą stale obserwować ilość wypełnionych badań, jak i odpowiedzi, które są zaznaczane. Skorzystanie z takiego programu z pewnością zaoszczędzi czas osoby przeprowadzającej badanie.

Pracując systematycznie i kierując się zdrowym rozsądkiem, możesz z łatwością stworzyć ankiety, które dostarczą Ci odpowiednich wyników, aby podjąć dobre decyzje.  Jeśli nie masz wystarczająco dużo czasu, warto skorzystać z usług przedsiębiorstw zajmujących się przeprowadzania badań rynku. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® jest jednostką, która przeprowadza różnego rodzaju badania rynku. Przeprowadzone badania przez ekspertów z pewnością będą wykonane dokładnie, a na ich podstawie zostanie przeprowadzona dokładna analiza statystyczna. Eksperci zatrudnieni w tej firmie mają duże doświadczenie, które z pewnością jest widoczne w trakcie realizacji badań.

Copyright © Medical-Market-Research
English