Badania opinii lekarzy

Co możemy zyskać dzięki badaniom opinii lekarzy?

Proponujemy Państwu profesjonalną realizację badania opinii lekarzy, które mogą dotyczyć między innymi następujących zagadnień:

 • Ocena skuteczności leków;
 • Świadomość marek leków i suplementów;
 • Opinie na temat bezpieczeństwa produktów medycznych;
 • Ocena konceptów opakowań oraz materiałów reklamowych;
 • Satysfakcja z wykonywanej pracy;
 • Odbiór haseł reklamowych.

 

Analiza uzyskanych wyników

Wnioski z badań opinii lekarzy stanowią eksperckie wsparcie na etapie planowania kampanii marketingowej. Warto mieć na uwadze fakt, że to przecież pracownicy personelu medycznego rekomendują leki i suplementy swoim pacjentom. Dlatego też opinie pozyskane od tej właśnie grupy należy potraktować priorytetowo.

W ciągu działalności firma Biostat nawiązała kontakty z lekarzami różnych specjalizacji, dlatego rekrutacja uczestników badania nie przysparza nam żadnych problemów.

 

Realizujemy badania z wykorzystaniem różnorodnych technik ilościowych oraz jakościowych:

 • Badania ankietowe online (CAWI);
 • Indywidualne wywiady pogłębione;
 • Grupowe wywiady fokusowe (również prowadzone online);
 • Telefoniczne badania TDI (pogłębione wywiady jakościowe);
 • Projekty TDI

 

Badania możemy przeprowadzić w siedzibie naszej firmy, gdyż jesteśmy posiadaczami w pełni wyposażonej sali fokusowej oraz studia do prowadzenia wywiadów telefonicznych CATI.

Zachęcamy więc do przesłania briefu badawczego, w którym przedstawią nam Państwo najważniejsze oczekiwania dotyczące realizacji projektu badań opinii lekarzy. Błyskawicznie przedstawimy szczegółową ofertę, która uwzględni także harmonogram oraz warianty wyceny. 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie zalety badań metodą CATI można wyróżnić?
 • Szybkie dotarcie do grupy docelowej,
 • Losowy lub celowy dobór próby poddawanej badaniu, 
 • Anonimowość respondenta jest na bardzo wysokim poziomie,
 • Niski koszt, który trzeba pokryć, aby zrealizować badanie. 
Co można zyskać dzięki badaniu opinii lekarzy?

Badanie opinii lekarzy może przynieść wiele korzyści, m.in.:

 • Poznanie potrzeb i preferencji lekarzy — umożliwi to producentom i dostawcom produktów i usług medycznych dostosowanie ich oferty do potrzeb rynku,
 • Odkrycie nowych trendów i możliwości — może przyczynić się to do rozwoju nowych produktów i usług medycznych,
 • Poprawa jakości produktów i usług — wyniki badania pozwalają na identyfikację obszarów, w których można poprawić jakość.  
   
Jakie przykładowe pytania można umieścić w badaniu opinii lekarzy?
 1. Jakie jest Państwa zdanie na temat jakości dostępnych na rynku leków?
 2. Jakie są Państwa preferencje w zakresie producentów sprzętu medycznego?
 3. Co sądzą Państwo o oferowanych na rynku usługach medycznych?
Copyright © Medical-Market-Research
English