Zależy nam na szybkim i tanim przeprowadzeniu badania opinii pacjentów.

Jak najszybciej przeprowadzić badania opinii pacjentów?

W takim przypadku proponujemy przeprowadzenie badania opinii pacjentów za pośrednictwem naszego internetowego panelu konsumenckiego. Realizujemy sondaże w czasie nawet do 48 godzin. Pozwalają one pozyskać informacje na temat potrzeb i preferencji klientów z grup docelowych, ich zwyczajów zakupowych, a także świadomości i postrzegania marek leków.

 

Kim są nasi paneliści? 

Nasi paneliści to osoby o dużym zróżnicowaniu ze względu na cechy społeczno-demograficzne oraz psychograficzne. Do każdego prowadzonego przez nas pomiaru dobieramy jedynie tych użytkowników, których profil jest zbieżny z zakresem badania oraz oczekiwaniami Zamawiającego. Zapewniamy także dużą wiarygodność prowadzonych sondaży, weryfikując logikę odpowiedzi udzielanych przez respondentów oraz czas poświęcany na wypełnianie ankiety.

 

Kiedy wybrać sondaż internetowy?

Jeżeli więc zależy Państwu na błyskawicznym czasie realizacji ankietowego badania marketingowego, zalecamy wybór opcji sondażu internetowego. 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego przeprowadza się badanie opinii pacjentów?

Badanie opinii pacjentów jest ważne dla poprawy jakości usług medycznych. Pozwala na zrozumienie potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy. Umożliwia także poznanie poziomu satysfakcji pacjentów z usług i zrozumienie, jakie czynniki wpływają na ich decyzje dotyczące wyboru lekarza czy placówki medycznej.
 

Jakie pytania mogą być zadane podczas badania opinii pacjentów?

Pytania dotyczące badania opinii pacjentów mogą dotyczyć doświadczeń z usługami medycznymi, jakości opieki, poziomu komunikacji między pacjentem a personelem medycznym, a także dostępności do usług medycznych. Pytania mogą dotyczyć także poziomu zadowolenia pacjentów oraz ich sugestii dotyczących poprawy usług.
 

Jakimi metodami przeprowadza się badania opinii?

Istnieje wiele metod przeprowadzania badań opinii, w tym także badania opinii pacjentów. Oto kilka najczęściej stosowanych metod:

  • Ankietowanie - jedna z najpopularniejszych metod, polegająca na przeprowadzeniu badania przy użyciu kwestionariusza, który pacjenci wypełniają samodzielnie, 
  • Wywiad indywidualny - to metoda polegająca na przeprowadzeniu rozmowy z pacjentem, podczas której zadaje się mu pytania dotyczące jego doświadczeń z usługami medycznymi, 
  • Fokus grupy - to metoda polegająca na zorganizowaniu grupy osób, które dyskutują na określony temat.
Copyright © Medical-Market-Research
English