Tag: pytania ankietowe

Dobra jakość badań CAPI

Badania CAPI prowadzone są bezpośrednio w miejscu, w którym znajdują się konsumenci. Stwarza to wyraźną przewagę nad innymi metodami badawczymi. Podczas spotkania twarzą w twarz ludzie są bardziej skłonni do rozmowy o swoich doświadczeniach, a dobry ankieter może zaangażować uczestnika i uzyskać wgląd w mimikę twarzy i ton głosu.
 

Przechwytywanie informacji zwrotnych

Wywiady w ramach badań CAPI prowadzone są w miejscu, w którym konsument przebywa, a ankieter chce badać. Najbardziej charakterystycznym aspektem badań CAPI jest to, że wywiady prowadzone są bezpośrednio, a nie przez Internet. Wywiady mogą odbywać się w różnych miejscach między innymi na imprezie sportowej, w parku rozrywki, na targach, a nawet w domu osoby. Bycie w terenie pozwala na swobodną rozmowę, gdzie ankieter może zwrócić uwagę na gesty i mimikę respondenta. Badania CAPI są często używane do robienia tajemniczych zakupów, gdzie uczestnicy mogą użyć urządzenia mobilnego do dyskretnego wprowadzania informacji w trakcie dokonywania zakupów.
 

Uzyskanie odpowiedniej próby

Prowadzenie rozmów twarzą w twarz na miejscu oznacza również, że badacz może rozmawiać z właściwymi osobami we właściwym czasie. Metoda CAPI daje badaczowi absolutną pewność, że badana jest odpowiednia populacja. Jeśli chcemy, aby naszymi ankietowanymi byli mężczyźni w średnim wieku to właśnie takich wybierzemy, nie musimy się martwić, że dana osoba będzie przedstawiała się za kogoś innego w Internecie. Osoby przeprowadzające badania CAPI muszą być odpowiednio przeszkolone, aby potrafiły w odpowiedni sposób komunikować się z ankietowanymi. Znacznie trudniej jest przeprowadzić dziesięć wywiadów twarzą w twarz, niż dziesięć internetowych wywiadów ankietowych. Badania prowadzone metodą CAPI są dość kosztowne, ale dają bardzo dokładne informacje.
 

Wskazówki dotyczące przeprowadzania lepszych badań CAPI

Każda sytuacja badawcza w ramach metody badawczej CAPI będzie wyjątkowa. Wywiady mogą odbywać się w pomieszczeniach lub na zewnątrz; w głośnym lub cichym otoczeniu; w jasnym lub ciemnym świetle. W związku z tym należy upewnić się, że dostępny jest cały niezbędny sprzęt i konfiguracja do prawidłowego zbierania danych. Oto kilka punktów do rozważenia podczas przeprowadzania badania CAPI:

 • Jeśli łączność z Internetem jest słaba w Twoim otoczeniu upewnij się, że jesteś przygotowany do prowadzenia badań CAPI w trybie offline. Dane mogą być przechwytywane w trybie offline i przesyłane na centralny serwer, gdy usługa internetowa jest już dostępna. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie, czy multimedia, logowanie offline i złożona logika badania są nadal obsługiwane w trybie offline. Nie wszystkie platformy są tworzone jednakowo, a niektóre możliwości ankietowe lub administracyjne mogą zostać utracone.
 • Na zewnątrz należy zwracać uwagę także na dodatkowe czynniki, takie jak hałas, czy zła widoczność na ekran urządzenia, gdyż mogą negatywnie wpływać na koncentrację osoby wypełniającej ankietę.
 • Trzymaj się kluczowo i prosto ustalonego kwestionariusza, zwłaszcza jeśli przeprowadzasz ankiety wśród uczestników wydarzeń na żywo. Często ludzie nie mają czasu, aby odpowiadać na zadawane pytania przez kilkanaście minut.
 • Przed zrobieniem zdjęć lub nagraniem wideo poproś o zgodę. Bądź wyczulony na prywatność respondenta.
 • Pozwól użytkownikom na prywatne przesyłanie odpowiedzi na delikatne pytania (np. dotyczące dochodów, kwestii zdrowotnych). Najprawdopodobniej będziesz chciał przekazać urządzenie respondentowi.
   

Czy metoda CAPI jest odpowiednia dla Twojego badania?

Podobnie jak w przypadku typowej ankiety internetowej, samodzielnie prowadzone badania CAPI powinny być przyjazne dla osób udzielających odpowiedzi. Kwestionariusz powinien być łatwy do odczytu i zawierać wszystkie niezbędne instrukcje, aby pomóc każdej osobie w ukończeniu badania. Tak więc, szukając sposobów na uchwycenie znaczących spostrzeżeń ilościowych, należy rozważyć, czy CAPI jest właściwą alternatywą dla Ciebie. Nie każde badanie ilościowe musi mieć formę ankiety internetowej, ale każde badanie marketingowe, będzie miało unikalne potrzeby i cele. Badacz może ocenić, czy CAPI, ankieta internetowa lub jakakolwiek inna metoda najlepiej nadaje się do osiągnięcia celów badawczych.

3 powody korzystania z ankiet online

Z roku na rok możemy obserwować coraz większe zainteresowanie ankietami internetowymi. Z pewnością wynika to z tego, iż wiele osób ma ciągły dostęp do Internetu, a także to, iż są wygodne zarówno dla badaczy, jak i respondentów. Jakie są więc mocne strony ankiet online?

 

Krótki czas zbierania informacji

Podstawowym czynnikiem, dlaczego badacze decydują się na przeprowadzanie ankiet online, jest z pewnością krótki czas zbierania informacji. Jest to jedna z metod badawczych, która pozwala na uzyskanie informacji nawet w ten sam dzień. Dzieje się tak, dlatego że badanie internetowe jest udostępniane za pomocą linka, w który mogą kliknąć osoby chcące wypełnić ankietę. Co więcej, taką ankietę może wypełnić kilka, kilkanaście, a nawet kilka tysięcy osób w tym samym czasie. Dzięki temu możemy zaoszczędzić sporo czasu, który jest niezwykle cenny w czasie podejmowania decyzji, a także funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jeśli korzystamy z dostępnych online narzędzi do przeprowadzania badań, jak SurvGo™ to mamy bieżący dostęp do udzielanych odpowiedzi przez respondentów, które są pokazywane za pomocą grafów, tabel, czy wykresów. Samodzielne przygotowanie takich wykresów także jest czasochłonną czynnością, więc dostępność narzędzi online i krótki czas zbierania informacji to z pewnością jedne z wielu czynników wpływających na przeprowadzanie badań za pomocą ankiety online.
 

Dostęp do różnych grup respondentów

Na krótki czas realizacja ankiety online wpływa także możliwość komunikacji z różnymi grupami społeczeństwa. W grupach społecznościowych bądź na forach znajdziemy osoby w różnym przedziale wiekowym – mogą być to równie osoby młode, w sile wieku, a także starsze. Co więcej, będą to z pewnością osoby zróżnicowane pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania, poziomu dochodu, czy wykonywanego zawodu. Z każdej grupy znajdziemy, chociaż małą część osób, która będzie reprezentatywna dla badanej przez ankietujących populacji. Dzięki temu nie musimy dzwonić i umawiać się na spotkania z respondentami, lecz wystarczy umieścić link, na odpowiedniej grupie gdzie ludzie pomagają sobie wzajemnie wypełniać ankiety, do której będzie miała dostęp szukana przez nas część społeczeństwa.
 

Większa szczerość respondentów

Przeprowadzone badania naukowe potwierdzają, że respondenci są znacznie bardziej szczerzy podczas udzielania odpowiedzi w Internecie, niż odpowiadając na pytania twarzą w twarz, czy telefonicznie. Nic w tym dziwnego, gdyż obecność drugiej osoby z pewnością wywołuje pewnego rodzaju dyskomfort, zwłaszcza jeśli mamy mówić o wadach, bądź negatywnych aspektach firmy, produktu lub usługi. Respondenci nie odczuwają presji osób ankietujących i chętniej dzielą się szczerymi przemyśleniami i uwagami dotyczącymi badanego tematu. Z pewnością badaczom zależy na szczerych odpowiedziach, gdyż one dają im podstawę do wyciągnięcia odpowiednich wniosków do dalszej pracy i lepszego funkcjonowania. Brak szczerych odpowiedzi nie przyczyni się do poprawy działań konkretnej jednostki, gdyż jej właściciele nie będą wiedzieć, co zmienić, aby usprawnić podejmowane decyzje.

Nic dziwnego, że tak wiele osób decyduje się na przeprowadzanie ankiet online, gdyż są one szybkie w realizacji ze względu na dostęp do różnych grup respondentów. Co więcej, udzielone odpowiedzi z pewnością będą rzetelne, gdyż respondenci w sieci są bardziej otwarci i chętni do udzielania szczerych i dokładnych odpowiedzi.

Wartość badań rynkowych

Jeśli chcesz nadążyć za trendami na rynku i być o krok przed konkurencją, musisz prowadzić badania rynku! Dla każdej organizacji korzystne jest przyjrzenie się temu, co będzie źródłem sukcesu, a dobrym miejscem do rozpoczęcia jest ocena wartości badań rynku. Dowiedz się więcej o tym, jak przeprowadzać skuteczne badania rynku.
 

Wartość badań rynkowych dla organizacji

Badania rynku mogą pomóc w pozyskaniu nowych klientów, jak również w utrzymaniu zadowolenia obecnych. Organizacje powinny dążyć do maksymalizacji swoich wysiłków marketingowych przy pomocy badań. Z pewnością sukces odniosą te organizacje, które nadal będą się rozwijać i wychodzić naprzeciw potrzebom firm, pomagając im w podejmowaniu trafnych decyzji. Bądźmy, więc gotowi na wyzwanie, które wiąże się z przeprowadzaniem badań rynku. Nie zapominajmy jednak, że przy prowadzeniu badań, kluczowe jest zadawanie właściwych pytań. Nie ma sensu odkrywać, że klient ma z czymś problem, jeśli nie dowiemy się dlaczego!
 

Jak przeprowadzić udane badania rynku?

Jeśli Twój projekt badawczy ma być udany, musisz zaprojektować skuteczne badanie. Twoje wstępne planowanie będzie miało wpływ na sukces Twojego badania rynku i powinno obejmować:

 • określenie celów badania rynku, aby zadać tylko niezbędne pytania;
 • wybór grupy docelowej, aby tylko osoby spełniające wyznaczone kryteria wypełniły badanie;
 • zadawanie właściwych pytań, aby zaoszczędzić czas respondentów;
 • promowanie badania, aby trafiło do jak największej liczby osób;
 • raportowanie i analiza z przeprowadzonego badania, aby móc wyciągnąć wnioski do dalszych działań.
   

Rozpoczęcie pracy z ankietami online

Ankiety online są jednym ze sposobów przeprowadzania badań rynku. Można je szybko i łatwo tworzyć i przeprowadzać. Są mniej inwazyjne, niż rozmowy telefoniczne lub ankiety przeprowadzane w cztery oczy. Tworzenie skutecznych ankiet jest umiejętnością i nie powinno odbywać się bez dokładnego planowania. Nie zapominaj, że badania rynku mogą być ewoluującą działalnością i mogą być zwiększane w miarę potrzeb. Łatwo jest uaktualnić lub zmniejszyć większość planów w dowolnym momencie. Aby stworzyć ankietę online, warto skorzystać z programów do przeprowadzania badań internetowych, takich jak SurvGo™. Opłata za skorzystanie z takiego narzędzia jest niewielka, a możliwości są bardzo duże. Osoby przeprowadzające tego typu badania rynku mogą skorzystać z udostępnionych szablonów bądź stworzyć własne. Co więcej, mają także dostęp do bieżących wyników i mogą stale obserwować ilość wypełnionych badań, jak i odpowiedzi, które są zaznaczane. Skorzystanie z takiego programu z pewnością zaoszczędzi czas osoby przeprowadzającej badanie.

Pracując systematycznie i kierując się zdrowym rozsądkiem, możesz z łatwością stworzyć ankiety, które dostarczą Ci odpowiednich wyników, aby podjąć dobre decyzje.  Jeśli nie masz wystarczająco dużo czasu, warto skorzystać z usług przedsiębiorstw zajmujących się przeprowadzania badań rynku. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® jest jednostką, która przeprowadza różnego rodzaju badania rynku. Przeprowadzone badania przez ekspertów z pewnością będą wykonane dokładnie, a na ich podstawie zostanie przeprowadzona dokładna analiza statystyczna. Eksperci zatrudnieni w tej firmie mają duże doświadczenie, które z pewnością jest widoczne w trakcie realizacji badań.

4 najpoważniejsze błędy popełniane przez twórców ankiet – jak ich unikać?

Osoby przeprowadzające ankiety chcą zebrać jak najlepsze informacje, aby móc wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu firmy, zebrać potrzebne informacje i zdobyć przewagę na rynku. Jakie błędy popełniają najczęściej twórcy ankiet, a jak ich uniknąć?

 

Brak słuchania informacji zwrotnej

Definicja informacji zwrotnej to pochwała lub krytyka udzielona w odpowiedzi na coś, co robisz. Nie słuchanie informacji zwrotnej to tak samo jak nie słuchanie swoich odbiorców. Jak możesz się rozwijać, jeśli nie chcesz słuchać i dostosowywać się do potrzeb i oczekiwań swoich respondentów. Jest to świetna okazja, aby skontaktować się z użytkownikami po wysłaniu przez nich odpowiedzi i pokazać im, że ich słuchasz. Poinformuj respondentów, że wprowadzasz zmiany w związku z otrzymanymi uwagami w ankiecie. Skup się na stworzeniu lepszej i bardziej otwartej komunikacji z respondentami. Informacja zwrotna jest ważna nie tylko dla Ciebie, ale również dla Twoich respondentów, ponieważ czują się oni wysłuchani i wiedzą, że ich odpowiedzi są brane pod uwagę. Motywuje ich do wypełniania kolejnej ankiety, jeśli planujesz ponownie się z nimi skontaktować. Niektóre przedsiębiorstwa w przypadku otrzymania krytyki decydują się na pogłębienie wywiadu np. poprzez rozmowę telefoniczną.
 

Nie udostępnianie ankiety w niektórych miejscach

Oprócz sposobów udostępniania ankiety, takich jak e-mail, czy newsletter. Wypróbuj również udostępnianie ankiet na platformach społecznościowych, wszystkie mają swoje zalety i mogą być użyte z konkretnych powodów. Oto kilka kluczowych wskazówek dotyczących udostępniania na platformach społecznościowych:

 • Napisz angażującą wiadomość do swojego postu w mediach społecznościowych. Im lepsza wiadomość, tym więcej osób będzie się nią dzielić. Krótkie wiadomości wyróżniają się - ale długie wiadomości działają, jeśli są przekonujące. Umieść w poście tylko kluczowe informacje, które będą istotne dla użytkowników danego portalu.
 • Spróbuj wyszukiwać hashtagi, aby zidentyfikować odpowiednie obszary zainteresowań do targetowania. Ułatwi to osobom zainteresowanym znalezienie Twoich treści. Dzięki temu możesz uzyskać wyższy wskaźnik odpowiedzi.
 • Wybierz odpowiedni czas na zamieszczenie ankiety. Miej na uwadze momenty, w których użytkownicy portali społecznościowych są najbardziej aktywni. Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że zobaczą dodaną przez Ciebie ankietę i ją wypełnią.
 • Spraw, aby udostępnianie ankiety było proste. Dodaj przycisk udostępniania do swojej ankiety i pozwól respondentom rozpowszechnić udostępnione badanie.
   

Nieużywanie szablonów

Użyj jednego z gotowych szablonów ankiet, aby zacząć ankietę. Takie szablony możesz znaleźć w narzędziach do przeprowadzania ankiet jak program SurvGo™.  Znajdziesz w nim wiele dostępnych szablonów, które są możliwe do wykorzystania natychmiastowo, lecz także możesz stworzyć swój własny. Z pomocą tego programu  stworzenie szablonu nie będzie trudne, a co więcej zaoszczędzisz swój czas. Dzięki temu Twoje ankiety będą:

 • elastyczne;
 • spójne;
 • proste w tworzeniu;
 • posiadały zminimalizowaną liczbę błędów.
   

Nieużywanie personalizacji

Użyj własnego brandingu, jako sposobu na wyróżnienie się. Dzięki aplikacji do przeprowadzania badań online SurvGo™ możesz umieścić swój logotyp nie tylko na stronie tytułowej. Ułatwia to społeczeństwu połączenie się z Tobą jako marką, osoby z grupy docelowej czują się, jakby komunikowali się z marką, którą już znają. W narzędziu do tworzenia ankiet, jak SurvGo™ możesz łatwo modyfikować swoje ankiety i kwestionariusze. Każde pytanie możesz dostosować do swoich potrzeb, a co więcej możesz zastosować różne typy pytań, które pozytywnie wpłyną na wypełniane badanie.
 

Nieużywanie różnych typów pytań ankietowych

Weź pod uwagę kontekst Twojej firmy i klientów, kiedy tworzysz ankietę: w zależności od celów badawczych, typy pytań i odpowiedzi respondentów mogą się różnić.  Mając do dyspozycji wiele różnych typów pytań ankietowych, na pewno znajdziesz format, który najlepiej pasuje do Ciebie i Twoich odbiorców. Ograniczanie się do jednego typu pytań nie odpowiada potrzebie zaangażowania i interaktywności. Zastanów się nad każdym pytaniem w ankiecie dla klientów. Unikaj duplikatów i starannie dobieraj typy pytań i odpowiedzi, aby uzyskać dokładne informacje od respondentów. Spróbuj użyć:

 • pytań rankingowych – w ten sposób respondent otrzymuje listę, którą może uszeregować według swoich upodobań lub wiedzy. Chcesz wiedzieć, jakie aspekty Twojego produktu najbardziej podobają się respondentom? Wymień je i pozwól respondentom samodzielnie uszeregować te elementy. To bardzo interaktywne pytanie.
 • wybór obrazu – działa tak samo, jak pytanie tekstowe, z tą różnicą, że do odpowiedzi możesz dodać obrazki. W ten sposób możesz wyjaśnić opcje, dodając obrazek lub przykład.
 • suwak -tekst lub liczby - jeśli chcesz poznać stopień opinii zamiast oceny, możesz użyć suwaka tekstowego. Jeśli mówisz o ocenach, użyj suwaka liczbowego. Używanie suwaków to interaktywny i zabawny typ pytania, który szczególnie dobrze sprawdza się w ankietach wypełnianych na urządzeniach mobilnych.
   

Używaj prostego kreatora ankiet opartego na formularzach

Największą zaletą narzędzia do tworzenia ankiet, takiego jak SurvGo™, jest możliwość stworzenia całkowicie spersonalizowanej ankiety bez konieczności płacenia wysokiej ceny za stworzenie jej. Używając funkcji projektowania i interaktywnych opcji w inteligentny sposób, możesz stworzyć wyjątkowe ankiety, które wygenerują wysokie wskaźniki zaangażowania. Zacznij od prostej ankiety opartej na formularzu, aby stworzyć niesamowitą ankietę, korzystając z narzędzi do tworzenia ankiet i ich funkcji. W ten sposób na pewno zachęcisz respondentów do wypełniania Twoich ankiet w przyszłości.

Badania CAWI w dobie pandemii

Badania CAWI są także nazywane ankietami online. Obecnie są najpopularniejszą metodą badawczą ze względu na popularność Internetu, jak i ograniczenia związane z przemieszczaniem się w czasach pandemii. Czy w tych skomplikowanych czasach dalej można przeprowadzać badania CAWI, czy istnieją jakieś ograniczenia?

 

Ograniczenia ankiet CAWI w czasie COVID-19

Od czasu wybuchu pandemii zmieniło się wiele rzeczy w różnych aspektach życia. Wiele firm, które przeprowadzały ankiety CATI, bądź PAPI zaprzestało ankietowania ze względu na brak możliwości. W czasie pandemii mamy styczność z wieloma ograniczeniami jak z możliwością opuszczania miejsca zamieszkania, czy spotkań międzyludzkich. Na szczęście badania CAWI nie wymagają ani opuszczania miejsca zamieszkania, aby je wypełnić, ani bezpośrednich kontaktów z drugą osobą. Ankiety online są pośrednią metodą badawczą, w której respondenci potrzebują jedynie dostępu do Internetu, aby móc wypełnić badanie. W tych innych, trudnych czasach zdecydowanie zwiększyła się ilość przeprowadzanych ankiet online, gdyż nie wiążą się z nimi praktycznie żadne ograniczenia – z wyjątkiem dostępu do sieci. Jest to obecnie najpopularniejsza metoda badawcza, gdyż nie zagraża ona zdrowiu respondentów, a także osób przeprowadzających badanie internetowe. Nie tylko ankiety online zwiększyły swoją popularność, lecz wiele firm, które prowadzą swoje działania w Internecie. Ankiety CAWI są tak często używane także ze względu na czas realizacji badań, jak i wymaganych nakładów finansowych, które są obecnie tak ważne dla wielu osób w czasie pandemii.

 

Niski koszt przeprowadzania badań CAWI

Zasoby finansowe są obecnie bardzo ściśle monitorowane przez właścicieli przedsiębiorstw. W czasie koronawirusa wiele firm upadło, gdyż nie było przygotowanych na taką sytuację. Część przedsiębiorstw rezygnuje także z przeprowadzania ankiet, aby ograniczyć koszty, lecz nie jest to dobrym wyborem. Ankiety dostarczają cennych informacji o klientach, zmieniającym się rynku, czy działaniach firm konkurujących, dlatego tak ważne jest, aby je stale przeprowadzać. Aby zminimalizować koszty, warto skorzystać z badań CAWI, które ograniczają je do minimum. Ankiety online można przeprowadzić praktycznie bez korzystania z nakładów finansowych, lecz to wiąże się z poświęceniem dużej ilości czasu. Aby stworzyć badanie internetowe bez wykorzystywania sporych nakładów finansowych, a także bez dużej ilości czasu warto skorzystać z narzędzi do przeprowadzania ankiet online. Jednym z najpopularniejszych narzędzi jest program SurvGo™, który umożliwia łatwe i szybkie przeprowadzenie badania internetowego. W takim narzędziu mamy możliwość skorzystania z różnych możliwości jak gotowych szablonów, pytań warunkowych, czy różnego rodzaju pytań, jak pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, ze skalą, z sumą punktów do przydzielenia, a także z plikiem multimedialnym. Takie możliwości sprawią, że ankieta CAWI będzie ciekawa dla respondentów, a to wpłynie na ilość zebranych odpowiedzi zwrotnych.

Jak widać, w czasie pandemii nie wprowadzono żadnych ograniczeń co do przeprowadzania badań CAWI. Takie ankiety mogą być przeprowadzone bez nakładów finansowych bądź wykorzystując niewielkie nakłady. Ankiety online są proste i szybkie w realizacji, co powoduje tak duże zainteresowanie badaniami internetowymi.

4 pytania, które warto umieścić w ankiecie CAWI na temat produktów

Nieciekawym zadaniem dla respondentów jest wypełnianie błędnie przygotowanej ankiety CAWI. Jeśli wysłane badanie jest niepoprawne, to istnieje szansa, że respondent zrezygnuje z wypełnienia go. Przeprowadzane ankiety CAWI mogą dotyczyć różnorodnej tematyki, lecz bardzo ważne są badania CAWI dotyczące oferowanych produktów. Jakie pytania warto zadać w takim badaniu?
 

Czy produkt spełnił Twoje oczekiwania?

Powyższe pytanie zadaje się w celu zrozumienia, czy produkt zdołał trafić do gustu respondentów, czy też nie. Warto jednak zadać pytanie uzupełniające, aby zawęzić powody wyborów osób ankietowanych. Klienci będą chcieli podzielić się swoją opinią w prosty oraz szybki sposób. Choć jest to ogólne pytanie, to jest ono na tyle konkretne, że pozwoli Ci uzyskać pewne dane, które można wykorzystać w dalszych działaniach. Jeśli produkt nie spełnia potrzeb klientów, to nie będzie występować na niego popyt, przy tym negatywnie wpływając na stratę przychodów i wartości marki.
 

Jak opisałbyś zakupiony produkt?

W tym pytaniu ankiety CAWI na temat produktów podasz swoim klientom kilka opcji, z których klient może wybrać tą, która jego zdaniem najlepiej opisuje Twój produkt. Postrzeganie Twojego produktu przez klienta ma ogromne znaczenie. W wyraźny sposób obrazuje, czy Twój produkt ich satysfakcjonuje, a nie pokazuje, jak Ty zakładasz, że produkt jest postrzegany. Odpowiedzi powiedzą Ci, czy propozycje dotyczące Twojego produktu są dobrze komunikowane poprzez jego działanie. Możesz skupić się na jednej funkcji asortymentu bądź kilku.
 

Czy produkt spełnia Twoje oczekiwania?

Jest to pytanie, które dostarcza danych, jakie można wykorzystać w praktyce. Warunkiem koniecznym, aby klienci byli w dużym stopniu usatysfakcjonowani jest zdolność produktu do dostarczenia dokładnie tego, czego oczekują klienci oraz potencjalni konsumenci. To pytanie z produktowej ankiety CAWI wymaga pytania uzupełniającego na wypadek, gdyby była potrzeba zagłębienia się i zdobycia informacji na temat tego,  co dokładnie spowodowało usterkę. Każdy może stworzyć i wysłać ankietę. Jednak ankieta przeprowadzona bez przygotowania i celów do spełnienia przyniesie Ci wiele nieistotnych danych.
 

W skali od 1 do 10, jak bardzo jesteś zadowolony z produktu na podstawie kryteriów?

W tym pytaniu wymienimy pewne cechy i właściwości, które będą oceniane przez klientów. Pytanie wykorzystujące skalę Likerta daje bardzo konkretne i dobre do wykorzystania dane. Możesz zmierzyć każdą cechę, a także porównać ją do innych. Możesz zidentyfikować cechy, które są akceptowane, a także te, które nie odniosły sukcesu i nie zdobyły dobrych ocen. Dzięki temu będziesz w stanie albo odpowiednio wprowadzić następny produkt na rynek, albo rozpoznać, którą cechę należy bardziej wyeksponować w marketingu.

Korzystając z tych pytań w ankiecie CAWI, możesz zdobyć wiele cennych informacji. Nie zapomnij jednak o określeniu celu badania oraz sprawdzeniu przygotowanego kwestionariusza. W celu szybszego przygotowania badania warto skorzystać z programu SurvGo™. To narzędzie umożliwi Ci przygotowanie ankiety już w kilka minut, która będzie zróżnicowana pod wieloma względami. Dzięki temu uzyskasz większą liczbę odpowiedzi zwrotnych.

Co warto wiedzieć o ankietach na temat zaangażowania pracowników?

Pracownik zaangażowany, sumienny i pozytywnie nastawiony do pracy to marzenie każdego pracodawcy. Pracownicy czują się dobrze w pracy gdy atmosfera i warunki na to pozwalają. Dzięki przeprowadzeniu ankiety zaangażowania pracowników dowiesz się co możesz zmienić aby zwiększyć ich motywację.
 

Jak mierzyć zaangażowanie pracowników w działania firmy?

Pracownicy są uznawani za zaangażowanych, jeśli byli entuzjastycznie nastawieni oraz oddani swojej pracy i miejscu pracy. Badania pokazują również, że firmy o wysokim zaangażowaniu pracowników mogą odnotować wyższy wzrost wydajności i zysków. Od wielu lat ankiety dotyczące zaangażowania pracowników zyskują na popularności. Dzięki nim przedsiębiorstwa wprowadzają zmiany i tworzą przyjazną atmosferę pracy.
 

Zanik zaangażowania pracowników jest stopniowy

Dzisiejsi właściciele firm i menedżerowie są świadomi, że niskie zaangażowanie pracowników może mieć poważne skutki dla ich firm, ale być może nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest, aby zwracać uwagę na oznaki słabnącego zaangażowania. Dzięki regularnym pomiarom kluczowych czynników zaangażowania pracowników, firma zda sobie sprawę, że jej pracownicy wykazują oznaki zbliżającej się rezygnacji z pracy. Stopniowo pracownicy ci stają się coraz mniej zaangażowani, ponieważ spędzają mniej czasu na interakcji ze współpracownikami, a nawet mniej czasu na życiu towarzyskim i aktywności poza pracą. Jeśli menadżerowie będą świadomi rosnącego braku zaangażowania swoich pracowników na przestrzeni wielu miesięcy, będą mogli podjąć kroki w celu stworzenia bardziej angażującego środowiska pracy i zwiększenia lojalności pracowników.
 

Co naprawdę angażuje Twoich pracowników?

Pracownicy nie tylko chcą czuć się doceniani w pracy, ale również chcą pracy, która spełnia ich osobisty etos. Ankieta zaangażowania pracowników jest idealnym narzędziem do określenia, czy Twoi pracownicy czują, że zarówno oni, jak i ich praca są ważni. Dzisiejsi pracownicy muszą mieć poczucie, że wykonują sensowną pracę, ale chcą również prowadzić bardziej sensowne życie poza pracą. Typowa ankieta zaangażowania pracowników może skutecznie mierzyć wskaźniki używane do pomiaru zaangażowania pracowników, ale również skupiać się wystarczająco na tym, co jest naprawdę ważne dla naszych pracowników.

Wydaje się, że właściciele firm i menedżerowie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, co ich pracownicy wiedzieli od zawsze: silna, pozytywna i zaangażowana siła robocza jest najlepszym atutem każdej firmy. Warto przeprowadzać angażujące ankiety, aby mieć świadomość tego, jak bardzo pracownicy są zaangażowani w życie firmy. Z pewnością pozytywnie wpłynie to na działania podejmowane w organizacji, zwiększy wydajność oraz lojalność pracowników.

Copyright © Medical-Market-Research
English