Tag: badania CAPI

Dobra jakość badań CAPI

Badania CAPI prowadzone są bezpośrednio w miejscu, w którym znajdują się konsumenci. Stwarza to wyraźną przewagę nad innymi metodami badawczymi. Podczas spotkania twarzą w twarz ludzie są bardziej skłonni do rozmowy o swoich doświadczeniach, a dobry ankieter może zaangażować uczestnika i uzyskać wgląd w mimikę twarzy i ton głosu.
 

Przechwytywanie informacji zwrotnych

Wywiady w ramach badań CAPI prowadzone są w miejscu, w którym konsument przebywa, a ankieter chce badać. Najbardziej charakterystycznym aspektem badań CAPI jest to, że wywiady prowadzone są bezpośrednio, a nie przez Internet. Wywiady mogą odbywać się w różnych miejscach między innymi na imprezie sportowej, w parku rozrywki, na targach, a nawet w domu osoby. Bycie w terenie pozwala na swobodną rozmowę, gdzie ankieter może zwrócić uwagę na gesty i mimikę respondenta. Badania CAPI są często używane do robienia tajemniczych zakupów, gdzie uczestnicy mogą użyć urządzenia mobilnego do dyskretnego wprowadzania informacji w trakcie dokonywania zakupów.
 

Uzyskanie odpowiedniej próby

Prowadzenie rozmów twarzą w twarz na miejscu oznacza również, że badacz może rozmawiać z właściwymi osobami we właściwym czasie. Metoda CAPI daje badaczowi absolutną pewność, że badana jest odpowiednia populacja. Jeśli chcemy, aby naszymi ankietowanymi byli mężczyźni w średnim wieku to właśnie takich wybierzemy, nie musimy się martwić, że dana osoba będzie przedstawiała się za kogoś innego w Internecie. Osoby przeprowadzające badania CAPI muszą być odpowiednio przeszkolone, aby potrafiły w odpowiedni sposób komunikować się z ankietowanymi. Znacznie trudniej jest przeprowadzić dziesięć wywiadów twarzą w twarz, niż dziesięć internetowych wywiadów ankietowych. Badania prowadzone metodą CAPI są dość kosztowne, ale dają bardzo dokładne informacje.
 

Wskazówki dotyczące przeprowadzania lepszych badań CAPI

Każda sytuacja badawcza w ramach metody badawczej CAPI będzie wyjątkowa. Wywiady mogą odbywać się w pomieszczeniach lub na zewnątrz; w głośnym lub cichym otoczeniu; w jasnym lub ciemnym świetle. W związku z tym należy upewnić się, że dostępny jest cały niezbędny sprzęt i konfiguracja do prawidłowego zbierania danych. Oto kilka punktów do rozważenia podczas przeprowadzania badania CAPI:

  • Jeśli łączność z Internetem jest słaba w Twoim otoczeniu upewnij się, że jesteś przygotowany do prowadzenia badań CAPI w trybie offline. Dane mogą być przechwytywane w trybie offline i przesyłane na centralny serwer, gdy usługa internetowa jest już dostępna. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie, czy multimedia, logowanie offline i złożona logika badania są nadal obsługiwane w trybie offline. Nie wszystkie platformy są tworzone jednakowo, a niektóre możliwości ankietowe lub administracyjne mogą zostać utracone.
  • Na zewnątrz należy zwracać uwagę także na dodatkowe czynniki, takie jak hałas, czy zła widoczność na ekran urządzenia, gdyż mogą negatywnie wpływać na koncentrację osoby wypełniającej ankietę.
  • Trzymaj się kluczowo i prosto ustalonego kwestionariusza, zwłaszcza jeśli przeprowadzasz ankiety wśród uczestników wydarzeń na żywo. Często ludzie nie mają czasu, aby odpowiadać na zadawane pytania przez kilkanaście minut.
  • Przed zrobieniem zdjęć lub nagraniem wideo poproś o zgodę. Bądź wyczulony na prywatność respondenta.
  • Pozwól użytkownikom na prywatne przesyłanie odpowiedzi na delikatne pytania (np. dotyczące dochodów, kwestii zdrowotnych). Najprawdopodobniej będziesz chciał przekazać urządzenie respondentowi.
     

Czy metoda CAPI jest odpowiednia dla Twojego badania?

Podobnie jak w przypadku typowej ankiety internetowej, samodzielnie prowadzone badania CAPI powinny być przyjazne dla osób udzielających odpowiedzi. Kwestionariusz powinien być łatwy do odczytu i zawierać wszystkie niezbędne instrukcje, aby pomóc każdej osobie w ukończeniu badania. Tak więc, szukając sposobów na uchwycenie znaczących spostrzeżeń ilościowych, należy rozważyć, czy CAPI jest właściwą alternatywą dla Ciebie. Nie każde badanie ilościowe musi mieć formę ankiety internetowej, ale każde badanie marketingowe, będzie miało unikalne potrzeby i cele. Badacz może ocenić, czy CAPI, ankieta internetowa lub jakakolwiek inna metoda najlepiej nadaje się do osiągnięcia celów badawczych.

Copyright © Medical-Market-Research
English