Od czego zależy wycena badania rynku medycznego?

Wycena badania rynku medycznego, jest uzależniona od wielu czynników. Przede wszystkim należy do nich zaliczyć:

 • Czas realizacji badania;
 • Przewidywane trudności z rekrutacją respondentów;
 • Zastosowane metody i techniki badawcze;
 • Liczebność próby uczestników badania;
 • Wymagania odnośnie kształtu raportu końcowego.

 

Konkretną kwotę będziemy Państwu w stanie wskazać, jeżeli otrzymamy Brief badawczy, w którym przedstawione zostaną oczekiwania odnośnie projektu Medical Market Research. Zazwyczaj przedstawiamy swoim Klientom kilka wariantów cenowych, aby mogli wybrać najbardziej odpowiedni, mając na uwadze własne oczekiwania oraz planowany budżet. 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy cena badania rynku medycznego jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta?

Tak, cena badania rynku medycznego jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta, ponieważ zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań klienta oraz od specyfiki badania.
 

Czym jest brief badawczy?

Brief Badawczy to dokument, który stanowi podstawę do przeprowadzenia badania rynku. Zawiera on szczegółowy opis celów badania, grupy docelowej, metodologii, harmonogramu oraz budżetu.
 

Jakie metody i techniki badawcze stosuje się w badaniach rynku medycznego?

Badania rynku medycznego są kluczowe dla dostarczenia właściwej opieki zdrowotnej, ulepszania usług medycznych i rozwijania nowych terapii i leków. Istnieje wiele metod i technik badawczych, które mogą być stosowane w badaniach rynku medycznego. Oto kilka z nich:

 • Badania ankietowe
 • Wywiady osobiste, 
 • Focus group,
 • Analiza trendów rynkowych,
 • Analiza konkurencji.
   
Copyright © Medical-Market-Research
English