Tag: brief badawczy

Brief badawczy

 

Brief badawczy to krótki instruktaż, w którym Zamawiający przedstawia własne oczekiwania w zakresie realizacji badania rynku medycznego/farmaceutycznego. Może on składać się między innymi z następujących elementów: 

 

  • Planowany budżet - zanim będziemy w stanie zaproponować konkretne rozwiązania badawcze, musimy najlepiej wiedzieć, jakie środki finansowe są Państwo w stanie przeznaczyć na realizację projektu Medical Market Research. Pozwoli nam to przygotować określone warianty cenowe, różniące się między sobą zwłaszcza ze względu na planowane do wykorzystania metody/techniki badawcze, liczbę respondentów do przebadania, czy przewidywane trudności pod kątem rekrutacji respondentów; 
  • Specyfika Państwa firmy lub marki – mamy tutaj na myśli informacje na temat historii przedsiębiorstwa, czasu funkcjonowania na rynku medycznym, wyznawanych wartości, misji oraz podstawowych założeń strategii marketingowej. Oczywiście informacje te traktujemy całkowicie poufnie; 
  • Przedmiot badania – bardzo pomocną informację będzie dla nas również stanowić kwestia tego, kto lub co tak naprawdę ma być przedmiotem badania — np. pacjenci zmagający się z uczuciem ciężkości nóg, farmaceuci rekomendujący klientom określone produkty czy pracownicy personelu medycznego; 
  • Cele badawcze – są to konkretne rezultaty, jakich spodziewają się Państwo osiągnąć dzięki realizacji badania rynku medycznego. Ich wskazanie pozwoli nam skoncentrować podejmowane działania na kluczowych obszarach; 
  • Pytania badawcze – uszczegółowieniem celów badawczych może być także lista konkretnych pytań, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź; 
  • Forma dostarczenia raportu – możemy dostarczyć Państwu kompletny raport zawierający bazę danych, opracowanie statystyczne, transkrypcje z wywiadów, a także interpretacje uzyskanych wyników. Istnieje także możliwość, wybrania jedynie pojedynczych elementów; 
  • Deadline – wskazanie ostatecznego terminu przesłania raportu z badań pozwoli nam na właściwe zarządzanie projektem realizowanym dla Państwa.

 

Dlaczego warto przygotować brief badawczy? 


Dysponując listą Państwa konkretnych oczekiwań, będziemy w stanie zaproponować adekwatne względem nich rozwiązania, a sama realizacja projektu będzie przebiegać znacznie sprawniej. Prosimy zatem przed zgłoszeniem się do nas o przesłanie briefu badawczego.

 

Copyright © Medical-Market-Research
English