Badania CAWI w dobie pandemii

program do ankiet

Badania CAWI są także nazywane ankietami online. Obecnie są najpopularniejszą metodą badawczą ze względu na popularność Internetu, jak i ograniczenia związane z przemieszczaniem się w czasach pandemii. Czy w tych skomplikowanych czasach dalej można przeprowadzać badania CAWI, czy istnieją jakieś ograniczenia?

 

Ograniczenia ankiet CAWI w czasie COVID-19

Od czasu wybuchu pandemii zmieniło się wiele rzeczy w różnych aspektach życia. Wiele firm, które przeprowadzały ankiety CATI, bądź PAPI zaprzestało ankietowania ze względu na brak możliwości. W czasie pandemii mamy styczność z wieloma ograniczeniami jak z możliwością opuszczania miejsca zamieszkania, czy spotkań międzyludzkich. Na szczęście badania CAWI nie wymagają ani opuszczania miejsca zamieszkania, aby je wypełnić, ani bezpośrednich kontaktów z drugą osobą. Ankiety online są pośrednią metodą badawczą, w której respondenci potrzebują jedynie dostępu do Internetu, aby móc wypełnić badanie. W tych innych, trudnych czasach zdecydowanie zwiększyła się ilość przeprowadzanych ankiet online, gdyż nie wiążą się z nimi praktycznie żadne ograniczenia – z wyjątkiem dostępu do sieci. Jest to obecnie najpopularniejsza metoda badawcza, gdyż nie zagraża ona zdrowiu respondentów, a także osób przeprowadzających badanie internetowe. Nie tylko ankiety online zwiększyły swoją popularność, lecz wiele firm, które prowadzą swoje działania w Internecie. Ankiety CAWI są tak często używane także ze względu na czas realizacji badań, jak i wymaganych nakładów finansowych, które są obecnie tak ważne dla wielu osób w czasie pandemii.

 

Niski koszt przeprowadzania badań CAWI

Zasoby finansowe są obecnie bardzo ściśle monitorowane przez właścicieli przedsiębiorstw. W czasie koronawirusa wiele firm upadło, gdyż nie było przygotowanych na taką sytuację. Część przedsiębiorstw rezygnuje także z przeprowadzania ankiet, aby ograniczyć koszty, lecz nie jest to dobrym wyborem. Ankiety dostarczają cennych informacji o klientach, zmieniającym się rynku, czy działaniach firm konkurujących, dlatego tak ważne jest, aby je stale przeprowadzać. Aby zminimalizować koszty, warto skorzystać z badań CAWI, które ograniczają je do minimum. Ankiety online można przeprowadzić praktycznie bez korzystania z nakładów finansowych, lecz to wiąże się z poświęceniem dużej ilości czasu. Aby stworzyć badanie internetowe bez wykorzystywania sporych nakładów finansowych, a także bez dużej ilości czasu warto skorzystać z narzędzi do przeprowadzania ankiet online. Jednym z najpopularniejszych narzędzi jest program SurvGo™, który umożliwia łatwe i szybkie przeprowadzenie badania internetowego. W takim narzędziu mamy możliwość skorzystania z różnych możliwości jak gotowych szablonów, pytań warunkowych, czy różnego rodzaju pytań, jak pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, ze skalą, z sumą punktów do przydzielenia, a także z plikiem multimedialnym. Takie możliwości sprawią, że ankieta CAWI będzie ciekawa dla respondentów, a to wpłynie na ilość zebranych odpowiedzi zwrotnych.

Jak widać, w czasie pandemii nie wprowadzono żadnych ograniczeń co do przeprowadzania badań CAWI. Takie ankiety mogą być przeprowadzone bez nakładów finansowych bądź wykorzystując niewielkie nakłady. Ankiety online są proste i szybkie w realizacji, co powoduje tak duże zainteresowanie badaniami internetowymi.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie badania będziesz mógł przeprowadzić w Biostacie?
 • Badania rynku,
 • Badania satysfakcji klienta,
 • Badania satysfakcji pracowników,
 • Badania rynku medycznego,
 • Badania świadomości marki.
   
Jakie korzyści możemy przypisać badaniom CAWI?
 • Zaoszczędzenie czasu dzięki szybkiej realizacji badania metodą CAWI,
 • Dotarcie w łatwy sposób do respondentów z całego świata,
 • Zapewnienie wysokiej wiarygodność badania dzięki zniwelowaniu wpływu ankieterskiego,
 • Możliwość badania materiałów multimedialnych (grafika, video, audio).
Czy badania metodą CAWI, można zrealizować samodzielnie?

Jak najbardziej tak, dokonasz tego za pośrednictwem program do ankiet online SurvGo™. Umożliwia on samodzielną oraz intuicyjną realizację badań ankietowych, dzięki czemu istnieje szansa, aby zredukować koszty badania i przyspieszyć czas jego realizacji.

Zobacz także
Copyright © Medical-Market-Research
English