3 powody korzystania z ankiet online

program do ankiet

Z roku na rok możemy obserwować coraz większe zainteresowanie ankietami internetowymi. Z pewnością wynika to z tego, iż wiele osób ma ciągły dostęp do Internetu, a także to, iż są wygodne zarówno dla badaczy, jak i respondentów. Jakie są więc mocne strony ankiet online?

 

Krótki czas zbierania informacji

Podstawowym czynnikiem, dlaczego badacze decydują się na przeprowadzanie ankiet online, jest z pewnością krótki czas zbierania informacji. Jest to jedna z metod badawczych, która pozwala na uzyskanie informacji nawet w ten sam dzień. Dzieje się tak, dlatego że badanie internetowe jest udostępniane za pomocą linka, w który mogą kliknąć osoby chcące wypełnić ankietę. Co więcej, taką ankietę może wypełnić kilka, kilkanaście, a nawet kilka tysięcy osób w tym samym czasie. Dzięki temu możemy zaoszczędzić sporo czasu, który jest niezwykle cenny w czasie podejmowania decyzji, a także funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jeśli korzystamy z dostępnych online narzędzi do przeprowadzania badań, jak SurvGo™ to mamy bieżący dostęp do udzielanych odpowiedzi przez respondentów, które są pokazywane za pomocą grafów, tabel, czy wykresów. Samodzielne przygotowanie takich wykresów także jest czasochłonną czynnością, więc dostępność narzędzi online i krótki czas zbierania informacji to z pewnością jedne z wielu czynników wpływających na przeprowadzanie badań za pomocą ankiety online.
 

Dostęp do różnych grup respondentów

Na krótki czas realizacja ankiety online wpływa także możliwość komunikacji z różnymi grupami społeczeństwa. W grupach społecznościowych bądź na forach znajdziemy osoby w różnym przedziale wiekowym – mogą być to równie osoby młode, w sile wieku, a także starsze. Co więcej, będą to z pewnością osoby zróżnicowane pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania, poziomu dochodu, czy wykonywanego zawodu. Z każdej grupy znajdziemy, chociaż małą część osób, która będzie reprezentatywna dla badanej przez ankietujących populacji. Dzięki temu nie musimy dzwonić i umawiać się na spotkania z respondentami, lecz wystarczy umieścić link, na odpowiedniej grupie gdzie ludzie pomagają sobie wzajemnie wypełniać ankiety, do której będzie miała dostęp szukana przez nas część społeczeństwa.
 

Większa szczerość respondentów

Przeprowadzone badania naukowe potwierdzają, że respondenci są znacznie bardziej szczerzy podczas udzielania odpowiedzi w Internecie, niż odpowiadając na pytania twarzą w twarz, czy telefonicznie. Nic w tym dziwnego, gdyż obecność drugiej osoby z pewnością wywołuje pewnego rodzaju dyskomfort, zwłaszcza jeśli mamy mówić o wadach, bądź negatywnych aspektach firmy, produktu lub usługi. Respondenci nie odczuwają presji osób ankietujących i chętniej dzielą się szczerymi przemyśleniami i uwagami dotyczącymi badanego tematu. Z pewnością badaczom zależy na szczerych odpowiedziach, gdyż one dają im podstawę do wyciągnięcia odpowiednich wniosków do dalszej pracy i lepszego funkcjonowania. Brak szczerych odpowiedzi nie przyczyni się do poprawy działań konkretnej jednostki, gdyż jej właściciele nie będą wiedzieć, co zmienić, aby usprawnić podejmowane decyzje.

Nic dziwnego, że tak wiele osób decyduje się na przeprowadzanie ankiet online, gdyż są one szybkie w realizacji ze względu na dostęp do różnych grup respondentów. Co więcej, udzielone odpowiedzi z pewnością będą rzetelne, gdyż respondenci w sieci są bardziej otwarci i chętni do udzielania szczerych i dokładnych odpowiedzi.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym charakteryzują się badania ankietowe?

Badania ankietowe w stosunku do innych metod badawczych (np. badanie telefoniczne, czy fokusowe), jest bardzo szybką metodą, dzięki której można otrzymać wyniki z badań. Warto również zaznaczyć, że można je przeprowadzić w ciągu kilku dni od zlecenia. 

Ile czasu trwa realizacja badania ankietowego?

Nie da się jednoznacznie określić czasu, ponieważ jest on zależny od wielu czynników, takich jak:

  • Wielkości próby,
  • Długości ankiety,
  • Grupa docelowa respondentów.
     
Czy precyzyjne dotarcie do grupy docelowej ma duże znaczenie? 

Tak, grupa docelowa jest kluczowym elementem, który pozwala na uzyskanie jak najbardziej miarodajnych wyników z badania. Podczas określania grupy docelowej, warto uwzględnić takie aspekty, jak: płeć, wiek, zarobki.
 

Zobacz także
Copyright © Medical-Market-Research
English