W jaki sposób są prowadzone analizy rynku medycznego oraz jakich informacji dostarczają?

badania rynku

Osiągnąć sukces biznesowy w branży farmaceutycznej nie jest łatwo. Mamy bowiem do czynienia z ogromną konkurencją i niezwykle trudnym zadaniem staje się wejście na rynek z nowym produktem. Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe. Trzeba natomiast decyzje biznesowe oprzeć na wiarygodnej wiedzy, pozyskanej dzięki analizie rynku. Dowiedz się zatem, w jaki sposób przebiegają tego typu badania.
 

Podstawą jest analiza danych zastanych

W przypadku analiz prowadzonych na zlecenie przedsiębiorstw farmaceutycznych kluczowym etapem, na którym należy oprzeć badanie jest wykorzystanie metody desk research. Polega ona na dotarciu do ogólnodostępnych danych o charakterze pierwotnym. Mogą być to między innymi:

 • dane statystyczne oraz opracowania publikowane przez instytucje publiczne takie jak GUS, NFZ, Ministerstwo Zdrowia, a także samorządy;
 • raporty z przeprowadzonych badań i sondaży;
 • informacje dostępne w treści branżowych czasopism oraz literatury;
 • dane dotyczące trendów na rynku farmaceutycznym zasłyszane podczas branżowych eventów;
 • ogólnodostępne bazy zamówień publicznych – zwłaszcza ogłoszenia o przetargach oraz rozstrzygnięciach;
 • informacje udostępniane na stronach internetowych konkurencji – np. dotyczące zakresu asortymentu oraz cen produktów;
 • Zapisy ustaw prawa farmaceutycznego i medycznego – w tym ich kolejne nowelizacje.

Pozyskane dane w ramach analizy rynku są następnie w kompleksowy sposób przetwarzane oraz interpretowane. Wymaga to zaangażowania do projektu wielu badaczy, statystyków oraz osób odpowiedzialnych za kodowanie. Istotna na etapie analizy jest zwłaszcza umiejętność oceny wiarygodności i aktualności danych. Dzięki temu końcowe wnioski będą miały wystarczającą wartość merytoryczną.
 

W jaki sposób dokonuje się analizy zamówień publicznych?

W przypadku analizy rynku medycznego bardzo ważnym etapem jest pozyskiwanie informacji z bazy publicznych przetargów. Podmioty służby zdrowia przed zakupem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych są zobligowane każdorazowo ogłosić przetarg. Muszą w nim określić takie elementy jak między innymi szacunkowa cena, kryteria wyboru dostawcy, a także liczba sztuk asortymentu, które zamawiający zamierza nabyć. Dane te stanowią ogromne pole do popisu dla badacza. Może on w ten sposób określić popyt na określone produkty przez różnego typu placówki medyczne, z podziałem na ich lokalizację.

Na podstawie wyników przetargów możliwa jest natomiast identyfikacja głównych graczy na rynku. Wystarczy w tym celu zweryfikować, ile razy poszczególne firmy zostały wybrane do realizacji.
 

Nie zapomnij o badaniach opinii

O ile rzeczywiście metoda desk research stanowi fundament wszechstronnej analizy rynku medycznego, to zwykle jej przeprowadzenie okazuje się niewystarczające. Warto jednocześnie zdecydować się na realizację badań opinii, do których zostaną zaproszeni faktyczni uczestnicy rynku, mając na uwadze jego określony segment. Można do nich zaliczyć, chociażby pacjentów i konsumentów leków, lekarzy i pozostały personel medyczny, farmaceutów, konsultantów i przedstawicieli medycznych, a także wszelkie osoby decyzyjne.

Badania mogą — a nawet powinny — przybrać charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy. Dzięki temu możliwe jest spojrzenie na przedmiot badania z różnych perspektyw. Zaletę badań ankietowych stanowi zwłaszcza ich reprezentatywność, natomiast wywiady jakościowe pozwalają na pogłębienie i uszczegółowienie wyników ilościowych.
 

Podsumowanie

Rynek farmaceutyczny nie wybacza pochopnych decyzji. Podmioty chcące osiągnąć na nim konkurencyjność, stoją przed koniecznością systematycznego pozyskiwania wiedzy branżowej. Przeprowadzenie analizy rynku z użyciem wielu różnorodnych metod pozwala zwiększyć szanse na biznesowy sukces.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie zalety możemy przypisać analizie rynku medycznego?
 • Łatwość umiejscowienia naszego przedsiębiorstwa na tle konkurencji,
 • Określenie popytu na leki, suplementy czy sprzęt medyczny,
 • Możliwość zobaczenia, w których miejscach rynku nasza firma ma potencjał rozwoju, 
 • Uzyskanie wiedzy na temat wartości sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz internetowej.
Czy możemy mieć pewność, że badanie opinii będzie zawsze obiektywne?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że występuje znacząca różnica pomiędzy opinią a oceną. Opinia to wyrażanie własnego zdania na dany temat, która jest zawsze obiektywna i przedstawiana tylko na podstawie naszych własnych doświadczeń. Z kolei ocena, to pogląd, który przyjmujemy w zależności od sytuacji. 
Także tak, badanie opinii jest miarodajną metodą na zweryfikowanie problemu badawczego.

Czy na wyniki analizy trzeba długo czekać?

Można powiedzieć, że czas jest uzasadniony przez specyfikę badania i poziom skomplikowania badania. Znaczną część analiz statystycznych pracownicy Biostatu wykonują w przeciągu kilku dni roboczych. 
Jeżeli jednak klientowi zależy na bardzo szybkim uzyskaniu analizy, istnieje również możliwość zlecić ekspresową analizę danych, która oczywiście wiąże się z dodatkową opłatą. 
 

Zobacz także
Copyright © Medical-Market-Research
English