Co może Twojej firmie zapewnić badanie rynku?

badania rynku

Prowadzisz własną firmę i szukasz skutecznych sposobów na to, aby zaistnieć w swojej branży. Warto zatem, abyś codzienne decyzje biznesowe oparł na wiedzy pozyskanej w trakcie badań. Dzięki temu będziesz świetnie zorientowany w bieżących procesach, które mają wpływ na pozycję Twojego przedsiębiorstwa. Dowiedz się, czym są badania rynku i dlaczego ich realizacja pozwoli zwiększyć Twoje szanse na sukces.

 

Pomiary jakościowe oraz ilościowe

Badanie rynku może przybierać zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy. W pierwszym przypadku mamy na myśli zwłaszcza ankietyzację z uwzględnieniem reprezentatywnej próby respondentów. Przyjmijmy, że prowadzisz firmę działającą na terenie województwa śląskiego, która realizuje usługi fitness. Twoją grupę docelową będą zatem zapewne stanowiły kobiety w średnim wieku, które zmagają się z problemem nadwagi. Abyś mógł wyniki badania uogólniać na pełną populację, konieczne jest odpowiednie zróżnicowanie próby badawczej. Wówczas w ankietowym badaniu rynku wezmą udział kobiety z różnych miejscowości województwa. Im więcej osób odpowiadających profilowi docelowego klienta w danym mieście, tym więcej kobiet znajdzie się w próbie badawczej.

Ilościowe badania opinii mogą być realizowane za pomocą różnych technik, do których można zaliczyć między innymi:

 

 • badania CATI: realizowane telefonicznie przy wsparciu systemu komputerowego. W tym przypadku ankieter odczytuje respondentom pytania i umieszcza odpowiedzi w specjalnie do tego celu stworzonym oprogramowaniu. Dzięki temu można uniknąć ryzyka uzyskania sprzecznych informacji, pozbawionych logiki i automatycznie stosować reguły przejścia oraz pytania filtrujące;

 • badania CAWI: internetowa ankietyzacja polegająca na tym, że do uczestników badania przesyłany jest link prowadzący do ankiety. Mogą oni samodzielnie udzielać odpowiedzi na pytania (bez asysty ankietera) po zalogowaniu się do systemu;

 • wywiady CAPI: ankietyzacja terenowa z użyciem urządzeń mobilnych. Dzięki wykorzystaniu dedykowanej aplikacji można zapoznać respondentów również z materiałami graficznymi oraz video;

 • ankiety PAPI: tradycyjna ankietyzacja z użyciem papierowych kwestionariuszy.

 

Badania jakościowe to natomiast najczęściej indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz fokusy (zogniskowane wywiady grupowe). Dzięki przeprowadzeniu tego typu pomiarów możliwe jest sięgnięcie nawet do głęboko ukrytych motywów zachowań klientów oraz ich nieuświadomionych potrzeb. Badanie rynku o charakterze jakościowym pozwala zatem odkryć jednostkowe insighty konsumenckie.

 

Korzyści z realizacji badań rynkowych

Dzięki wnioskom uzyskanym w ramach badań rynku będziesz w stanie właściwie dostosować swoją ofertę do oczekiwań klientów. Zdołasz także zaplanować działania marketingowe, tak aby przy stosunkowo niskich kosztach zapewniły dużą skuteczność. Będziesz mógł również rozpoznać pozycję własnej firmy oraz kreowanych marek na tle konkurencji. Tym samym zyskasz cenne informacje, które posłużą Ci w celu kreowania silnego wizerunku.

 

Podsumowanie

Badania rynku to zatem świetna okazja do osiągnięcia wielu korzyści biznesowych. Jeżeli chcesz zachować konkurencyjność na rynku, powinieneś jak najszybciej zdecydować się na ich przeprowadzenie. W tym celu zwróć się po pomoc do agencji badawczej, która specjalizuje się w realizacji tego typu projektów, aby oprócz badania opracowali dla Ciebie również raporty rynkowe

 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Kiedy w badaniu rynku warto stosować badania ilościowe?

Stosuje się je w głównej mierze, aby poznać skalę oraz natężenie występowania danego zjawiska lub zachowań wybranej próby badawczej. Powinniśmy je wdrożyć w naszym kwestionariuszu, kiedy chcemy poznać odpowiedź na pytania takie jak: jak często? Który? Ile jest osób? Z jaką intensywnością?
 

Jakie metody ilościowe możemy wykorzystać w badaniu rynku?
 • IDI, 
 • FGI,
 • Obserwacja,
 • Desk research.
Jakie aspekty możemy zweryfikować dzięki badaniom rynku? 
 • Poziom zaufania naszej firmy/marki wśród klientów,
 • Satysfakcję klientów z naszych usług, czy produktów,
 • Opinię przed uruchomieniem sprzedaży nowych produktów.
Zobacz także
Copyright © Medical-Market-Research
English