Tag: badania marki

Badania świadomości marki leków

Znajomość marki leków w grupach docelowych konsumentów to podstawowy element budujący jej kapitał. Mierząc efekty przeprowadzonej kampanii marketingowej, a także planując wdrażanie działań w tym zakresie, warto zdecydować się na realizację badania świadomości marki leków. Nasza firma posiada 12 lat doświadczenie w realizacji tego typu pomiarów.

 

W jaki sposób badamy znajomość marki?

Świadomość marki leków w firmie Biostat® badana jest z wykorzystaniem trzech narzędzi metodologicznych:

 • Świadomość spontaniczna – badani proszeni są o podanie znanych sobie marek leków, które są przeznaczone do zwalczania określonych dolegliwości. Rezygnujemy w tym przypadku z prezentowania respondentom kafeterii odpowiedzi;
 • Świadomość wspomagana - weryfikacja znajomości spontanicznej jest następnie poszerzana o pomiar świadomości wspomaganej marek. Badani otrzymują listę brandów, po czym są proszeni o wskazanie tych, o których mieli dotychczas okazję usłyszeć. Kafeteria zawiera również (w celu weryfikacyjnym) nazwy marek niepowiązane w żaden sposób ze schorzeniem będącym przedmiotem badania;
 • Świadomość TOM (ang. Top of Mind) – za jej pomocą tworzony jest ranking świadomości marek leków lub suplementów z uwzględnieniem kolejności wskazań. Dzięki temu możliwe staje się wykazanie, które marki najbardziej zakorzeniły się w świadomości konsumentów.

 

Stosowane techniki badawcze

Badania świadomości marki przeprowadzamy z wykorzystaniem technik ilościowej ankietyzacji. W tym celu korzystamy z naszej dedykowanej aplikacji elektronicznej, pozwalającej prezentować respondentom materiały graficzne i filmowe – logotypy oraz pozostałe elementy identyfikacji wizualnej.

 

Badania znajomości marki prowadzimy zarówno online (technika CAWI), jak i w terenie (technika CAPI). Uzyskane wyniki pozwalają określić świadomość marki na tle konkurencji, aby w ten sposób rozpoznać obecną pozycję rynkową, a następnie zaplanować działania promocyjne.

 

Z przykładem realizacji przez firmę Biostat® badania postrzegania oraz świadomości marki można zapoznać się po wejściu na stronę z poniższego odnośnika:

Badanie świadomości marek leków - Case Study.

 

 

Badania marki

Wyniki sprzedażowe firmy farmaceutycznej są w ogromnym stopniu zależne od wizerunku marek leków, suplementów diety czy kosmetyków. Odpowiednio zaprojektowana marka stwarza możliwość pozytywnego wyróżnienia produktu pośród wielu konkurencyjnych wyrobów. Aby tak się jednak mogło stać, nie wystarczy jedynie stworzenie atrakcyjnego wizualnie logo i kolorystyki czy chwytliwej nazwy.

 

Pomagamy stworzyć innowacyjną markę

Nowoczesny brand musi przede wszystkim dostarczać szeregu wartości niematerialnych wynikających z użytkowania produktów – np. poczucia zaufania i bezpieczeństwa, ekskluzywności, ekologiczności etc. Powinien odpowiednio wpisywać się w styl życia pacjentów oraz odpowiadać na ich oczekiwania, oraz niezaspokojone potrzeby.

 

Nie jest więc możliwe stworzenie odpowiedniej strategii marki bez zaangażowania konsumentów w proces badań marketingowych. Skonstruowanie brandu wyłącznie w gronie marketingowców rodziłoby spore ryzyko nieefektywnego wykorzystania środków przeznaczanych na reklamę oraz pozostałe działania promocyjne. Dlatego tak ważne jest prowadzenie cyklicznych badań rynku – zarówno na etapie tworzenia koncepcji marki, jak i w celu zapewnienia jej nieustannego rozwoju.

 

Metody badania marki

Badania marketingowe marki powinny uwzględniać zastosowanie szeregu różnorodnych metod i technik badawczych – zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. Do metod jakościowych zalicza się zwłaszcza wywiady fokusowe (FGI) oraz indywidualne wywiady pogłębione (IDI), wzbogacone o wykorzystanie technik projekcyjnych. W trakcie tego typu pomiarów możliwe jest poznanie świata wartości uczestników badania, a także identyfikacja nieuświadomionych potrzeb oraz przekonań. Analiza danych z badań jakościowych skupia się nie tylko na przekazie werbalnym, lecz także obserwacji zachowań oraz kodu językowego, którym posługują się respondenci. Istnieje także możliwość zaprezentowania badanym konceptów produktów, opakowań, logotypów czy reklam. Pozwala to pozyskać pomysły na konstrukcję czy usprawnienie marki bezpośrednio od grup docelowych klientów.

 

Badania ilościowe stwarzają natomiast przede wszystkim szansę określenia pozycji brandu na tle konkurencji, a także jego postrzegania po przeprowadzeniu kampanii reklamowej. Pomiary tego typu prowadzimy zwykle na reprezentatywnych grupach konsumentów. Wykorzystujemy w tym celu nasz autorski panel konsumencki Badanie Opinii, a także prowadzimy ankietowe badania telefoniczne w studiu CATI.

 

Zbudowanie marki to nie wszystko

Chcąc uzyskać trwałą przewagę nad konkurencją należy podjąć kroki w celu osiągnięcia wysokiej świadomości istnienia marki wśród konsumentów, a także utrwalenia jej pozytywnego wizerunku. Konieczne jest wobec tego podjęcie skutecznych działań promujących markę, a także jej bieżąca aktualizacja w oparciu o zmieniające się oczekiwania i potrzeby klientów. Decydując się na stałą współpracę z agencją badań marketingowych zyskuje się szansę zapewnienia nieustannego rozwoju marki, a tym samym stale wzrastających zysków ze sprzedaży.

 

Nasza firma prowadzi badania dotyczące m.in.:

 • Świadomości spontanicznej i wspomaganej marki;
 • Skojarzeń z marką w grupach konsumentów;
 • Wizerunku marki na tle konkurencyjnych brandów;
 • Niezaspokojonych potrzeb i oczekiwań, na które może odpowiedzieć brand;
 • Relacji pomiędzy marką a ceną;
 • Kapitału marki;
 • Metod pozycjonowania;
 • Lojalności klientów względem marki;
 • Skuteczności kampanii marketingowej. 

 

Zobacz także:

Pełna oferta BioStat w zakresie: badania marki

 

Kontakt z ekspertem:

Copyright © Medical-Market-Research
English