Badania rynku aptecznego

badania rynku

Prowadzenie apteki, podobnie jak każdego innego przedsięwzięcia biznesowego, wymaga od jego właściciela poznania specyfiki lokalnego rynku, w tym potrzeb klientów. Do tego celu można wykorzystać klasyczne metody badania rynku farmaceutycznego, jak przeprowadzić analizę statystyczną. Jednak gdy już zbierzemy wystarczającą ilość danych i przeanalizujemy je, to otrzymane wyniki statystyczne możemy wzbogacić, przeprowadzając dalsze badania, ale tym razem wykorzystując metody jakościowe.

 

Obserwacyjne badania rynku aptecznego 

Bardzo skuteczną i dającą szybkie wyniki metodą, są badania z wykorzystaniem metody obserwacyjnej. Przy czym obserwacje mogą dotyczyć zarówno zachowań klientów, jak i samych pracowników ich obsługujących. W przypadku pacjentów obserwacja obejmuje takie zachowania jak: ilość odwiedzin w aptece, długość pobytu, sposób poruszania się, zainteresowanie konkretnymi produktami oraz wystawionymi materiałami reklamowymi, sposób obsługi klienta przez sprzedawcę. Do tej ostatniej sytuacji, najlepszą metodą badań obserwacyjnych będzie „tajemniczy klient” (Mystery shopping).

 

Zogniskowany wywiad grupowy

Istotne jakościowo informacje możemy pozyskać podczas przeprowadzanych wywiadów grupowych. Około 1-2 godzinne spotkanie w formie dyskusji, w gronie około 10 osób (klientów apteki), prowadzone przez moderatora według ustalonego scenariusza, w komfortowych warunkach, pozwala uzyskać odpowiedzi na interesujące, właściciela danej apteki, pytania w takich kwestiach jak optymalizacja działania apteki, dostosowanie się do oczekiwań klientów, eliminacja złych nawyków sprzedawców, zadowolenie z jakości obsługi w aptece, etc.

 

Eksperymenty

Kolejnym rodzajem badań, które wykorzystuje się w celu poprawy działalności apteki, są eksperymenty. Dostarczają one wiarygodnych informacji na temat reakcji pacjentów na różne działania marketingowe (promocje, akcje społeczne) prowadzone przez aptekę. Właściciel apteki może przykładowo rozmieścić różne specyfiki i środki w różnych miejscach na regałach i analizować poziom ich sprzedaży. Kolejnym etapem może być umieszczenie tego samego specyfiku obok siebie i również zbadać poziom sprzedaży. Następnie porównać zebrane dane i wyciągnąć wnioski.

 

Jak widać na powyższym przykładzie, dzisiejsi właściciele aptek mogą wprzęgnąć do prowadzenia swoich farmaceutycznych przedsięwzięć wiele metod z zakresu badań marketingowych. Prowadzone przez nich, na własną rękę lub przez specjalistyczne agencje, badania rynku farmaceutycznego, pozwalają im, na podstawie wniosków z badań, na podejmowania strategicznych decyzji, dot. zarówno wyglądu apteki, lokacji produktów, sposobu obsługi czy podejmowanych działań promocyjnych.

 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co jest głównym zadaniem tajemniczego klienta?

Do głównego zadania tajemniczego klienta, możemy zaliczyć: zbadanie panujących trendów u konkurencji lub sprawdzenie obsługę klienta, jak i zaangażowania pracowników. W rolę tajemniczego klienta wciela się profesjonalna, zatrudniona do tego osoba.

Za pomocą jakich innych technik, można realizować badanie rynku aptecznego?
  • Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe — PAPI,
  • Ankiety on-line - CAWI,
  • Wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo — CAPI,
  • Indywidualne wywiady pogłębione — IDI,
  • Badania telefoniczne — CATI.
Czy za pomocą badania rynku aptecznego, można określić grupę docelową?

Jak najbardziej tak, badania rynku aptecznego są idealnym sposobem na określenie właściwej grupy docelowej. Dodatkowo podczas nich można również uzyskać informacje o konkurencji, czy przeanalizować preferencje zakupowe konsumentów. 

 

Zobacz także
Copyright © Medical-Market-Research
English