Centrum Badawczo-Rozwojowe – zapotrzebowanie rynku

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Przekształcenia społeczne – wyzwanie dla Centrum Badawczo-Rozwojowego

Głównym wyzwaniem, z którym mierzą się przedsiębiorstwa funkcjonujące na podstawie modelu B+R (Badania i Rozwój) jest szybka i coraz bardziej postępująca ekspansja w stronę cyfryzacji. Oczywiście, nie ulega wątpliwości, że poza technicznym rozwojem społeczeństwa, mieszkańcy naszego kraju borykają się z wieloma problemami zdrowotnymi (w tym nowotworami, chorobami rzadkimi oraz zwiększoną liczbą osób z chorobami psychicznymi). Innowacje techniczne i badania realizowane w Centrach Badawczo-Rozwojowych zmierzają ku wprowadzeniu produktów i usług odpowiadającym potrzebom społecznym i neutralizowaniu i niwelowaniu wspomnianych problemów.

 
BioStat® w roli Centrum Badawczo-Rozwojowego

Działająca na polskim i międzynarodowym rynku firma BioStat® podejmuje od 15 lat działania w zakresie badań naukowych oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych dla prywatnych przedsiębiorstw, oraz instytucji państwowych, zajmujących się:

 • medycyną i farmacją (w tym badaniami klinicznymi w fazach I-IV),
 • branżą finansowo-kredytową,
 • rynkiem FMCG i sprzedażą,
 • marketingiem i reklamą,
 • szeroko pojętymi badaniami życia społecznego.
   

Nowoczesne rozwiązania proponowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® takie jak: system eCRF.biz™ służący do prowadzenia i zarządzania badaniami klinicznymi; aplikacja dla gabinetów lekarskich i placówek medycznych Medfile® obsługująca elektroniczną dokumentację medyczną; system SurvGo™, dzięki któremu można samodzielnie stworzyć proces zaawansowanej ankietyzacji lub panel Badanie-Opinii pozwalający na dokładne badania opinii pośród szerokiej grupy reprezentatywnych respondentów.


BioStat® to partner międzynarodowych liderów w zakresie realizacji badań farmaceutycznych oraz firma wspierająca rozwój polskiego sektora medycznego poprzez aktywną współpracę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, a także członkostwo w klastrze MedSilesia. Osiągnięcia BioStat® w zakresie rozwoju innowacji, wsparcie polskiego sektora naukowego i przedsiębiorstw odniosły efekt w postaci zmiany statusu przedsiębiorstwa na Centrum Badawczo-Rozwojowe w sierpniu 2019 r.


Centrum Badawczo-Rozwojowe – inne sektory działań

Poza wspomnianymi branżami ważne dla procesu innowacji są również sektory:

 • energetyczny,
 • telekomunikacyjny,
 • IT oraz robotyki i bioinformatyki.W tych branżach upatruje się przyszłość rozwoju polskiej gospodarki z naciskiem na rozwój najnowocześniejszych technologii oraz wsparcie badawcze.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat


 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy Biostat zapewnia również obsługę statystyczną badania?

Jak najbardziej tak. Nasz doświadczony zespół zapewnia kompleksową obsługę badań statystycznych, w której skład wchodzą takie usługi jak: projektowanie badania, uzasadnienie, wsad statystyczny do protokołu, Plan Analizy Statystycznej (SAP). 
 

Jak w praktyce przebiega proces niekomercyjnego badania klinicznego?
 • Etap I — Przygotowanie badania (projektowanie badania, obsługa statystyczna),
 • Etap II — Realizacja badania (raportowanie i sprawozdania z przebiegu badania),
 • Etap III — zakończenie badania (opracowanie końcowego raportu statystycznego).
Czym jest rynek FMCG?

FMCG to branża zajmująca się sprzedażą wszystkich produktów szybkozbywalnych, czyli niczego innego, jak produktów pierwszej potrzeby. Zaliczamy do nich: leki, żywność oraz środki higieniczne.

Zobacz także
Copyright © Medical-Market-Research
English