Badania naukowe w służbie nauki i medycyny

badania rynku

Prowadzenie badań naukowych jest domeną tak podmiotów akademickich, jak i działających w sferze medycyny. Jak realizować takie badania, aby rzetelnie służyły rozwojowi nauki?

Po pierwsze, zwracając uwagę na jakość procesów badawczych, należy mieć na uwadze zasady, które powinny im przyświecać, a w szczególności realizację etapów danego procesu oraz właściwe dobieranie narzędzi. Istotną cechą badacza przeprowadzającego badania naukowe jest zachowanie obiektywnej postawy wobec uzyskiwanych wyników, co pozwoli na rzetelne odczytywanie pozyskanych danych.

 

O tym musi pamiętać każdy badacz

Jak wiadomo, postęp możliwy jest dzięki przeprowadzeniu badań, które będą odpowiadały na faktyczną sytuację. Bardzo ważne jest, aby w takich procesach pamiętać o zasadach etycznych, które powinny być, realizować na każdy etapie procesu badawczego. Istotą badań naukowych jest:

 • postęp wiedzy naukowej;
 • ustalenie nowych twierdzeń, tez, definicji itp.

Warto mieć tutaj na uwadze, iż procesy te mogą być realizowane tak przez indywidualnych badaczy bądź też grupy.

 

Metodologia badań: czym jest?

Badanie będzie można uznać za wartościowe, jeśli w jego obrębie zostanie wykorzystana wiedza z zakresu metodologii nauk, która dba o logiczną stronę przeprowadzanego procesu. Metodologia zawiera w sobie przykładowe problemy, i to za jej pomocą nauki można podzielić na empiryczne (opisują, przewidują, wyjaśniają) i nieempiryczne (logika, matematyka).  Sama metodologia badania musi zostać opisana, aby możliwym było ponowne zrealizowanie badania.

 

Ankieta to dobra technika badawcza

W badaniach naukowych wykorzystuję się ankietę jako technikę badawczą, pozwala to na:

 • przeprowadzenie badań o niskim koszcie;
 • dotarcie do dużej grupy odbiorców;
 • skorzystanie z różnych dróg kontaktu z ankietowanym.

Wybierając ankietę jako metodę badawczą, należy jednak pamiętać, iż:

 • uzyskane wyniki nie muszą być prawdziwe;
 • uzyskane wyniki należy przyjmować z dystansem;
 • sama ankieta nie może być męcząca dla respondenta;
 • pytania w kwestionariuszach powinny być zrozumiałe.

 

Nauka stanowi podstawę rozwoju

Jako że człowiek posiada naturalny pęd do odkrywania nowej wiedzy, staje się bardzo ważnym właściwe określenie wymogów przeprowadzanym projektów badawczych. Same badania naukowe dzieli się na:

 • eksperymentalne
 • obserwacyjne.

Zadaniem eksperymentu jest wywołanie pewnych przyczyn powstania zjawisk oraz pomiar ich skutków. Jeśli chodzi o obserwacje, jest to badanie, które ma na celu zebranie danych o obiekcie badania bez zbędnego wpływu innych rzeczy. Badania naukowe wspierają rozwój nauki, a przy tym umożliwiają pozyskiwanie nowych informacji mających wpływ na postrzeganie otaczającego nas świata.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie aspekty podczas badań naukowych, możesz zlecić firmie Biostat? 
 1. Przygotowanie metodologii badawczej,
 2. Realizacja badania i gromadzenie danych,
 3. Analiza materiału badawczego,
 4. Opracowanie raportu statystycznego.
Ile klient czeka, aby otrzymać wyniki badania ankietowego?

W zależności od wybranego sposobu przeprowadzenia ankiety, czas oczekiwania może się różnić.
Jeśli klient wybierze opcję samodzielnej realizacji badań w programie SurvGo.com, to na otrzymanie wyników poczeka zaledwie od kilku godzin, do jednego dnia. Jednak jeśli zleci zrealizowanie badania naszemu zespołowi, to czas wydłuża się do kilku dni roboczych.

Jakie inne rodzaje badań można zrealizować w Biostacie?

Nasi badacze realizują badania we wszystkich obszarach terapeutycznych. Naszą listę możemy zacząć od badań komercyjnych, niekomercyjnych, badań klinicznych fazy I-IV, ale również badania obserwacyjne, kończąc na badaniach runku i opinii.
 

Zobacz także
Copyright © Medical-Market-Research
English