Korzyści z prowadzenia badań epidemiologicznych

badania rynku, badania kliniczne

Epidemiologia wielu osobom kojarzy się jedynie z prowadzeniem badań nad epidemiami chorób zakaźnych. Po części to prawda bowiem dzięki połączeniu epidemiologii z higieną możliwe jest dziś zapobieganie epidemiom groźnych schorzeń, jednak to nie wszystko, co jest przedmiotem badań tej dziedziny medycyny – jest ona o wiele bardziej złożona. Czym więc zajmuje się ta nauka i jakie korzyści może przynieść ludzkości?

 

Na czym polegają badania epidemiologiczne?

By móc mówić o korzyściach płynących z prowadzenia badań, trzeba przybliżyć, czym właściwie jest epidemiologia. Dziedzina ta zajmuje się badaniem zdarzeń oraz stanów związanych ze zdrowiem w danych populacjach, a także wpływu określonych czynników na stan zdrowia. Wiedza ta zostaje wykorzystywana w celu kontrolowania problemów zdrowotnych, w tym epidemii chorobowych.

 

Epidemiologia obejmuje w szczególności:

  • Częstotliwość występowania chorób w populacji
  • Częstotliwość zgonów oraz ich przyczyn
  • Częstotliwość występowania inwalidztwa oraz przyczyn tego stanu rzeczy

 

Warto przy tym pamiętać, że epidemiologia to nie tylko choroby zakaźne, ale także inne zaburzenia oraz schorzenia. Nauka ta rozpatruje między innymi zależności między stanem zdrowia a narażeniem na określony czynnik – np. palenie tytoniu.

 

Rodzaje badań epidemiologicznych

  • Badania przeglądowe, czyli takie, które określają stan zdrowia danej populacji. Można dzięki temu ustalić współczynnik chorobowości lub stwierdzić, że choroby nie ma w danej grupie;
  • Badania obserwacyjne, dzielą się na kliniczno-kontrolne, przekrojowe i kohortowe. Polegają na obserwacji danej grupy, by następnie przeprowadzić odpowiednie analizy;
  • Badania eksperymentalne, mogą pomóc określić skuteczność danych kuracji i technologii medycznych.

 

Badania epidemiologiczne pozwalają na poznanie czynników wywołujących choroby, dzięki czemu możliwe jest opracowanie coraz bardziej skutecznych leków i szczepionek na dane schorzenia. Dzięki nim można również oszacować efektywność danej strategii ochrony zdrowia oraz opracować zasady dotyczące profilaktyki, by zmniejszyć zachorowalność oraz zdecydowanie obniżyć ryzyko wystąpienia epidemii w danej populacji.

 

Kolejną korzyścią płynącą z prowadzenia tego typu badań jest zmniejszenie kosztów ochrony zdrowia dzięki możliwości wprowadzenia bardziej skutecznych metod leczenia i zapobiegania chorobom.

 

Epidemiologia to szeroka dziedzina, dzięki której możliwe jest opanowanie epidemii chorób, które w dawniejszych czasach dziesiątkowały ludzkość. Wykorzystywanie badań obserwacyjnych oraz przeglądowych i eksperymentalnych pozwala także opracować najbardziej skuteczne metody ochrony przed wieloma schorzeniami, nie tylko chorobami zakaźnymi.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czego możemy dowiedzieć się z badań epidemiologicznych?

Badania epidemiologiczne dostarczają informacji na temat skuteczności i bezpieczeństwa zastosowanych leków oraz określają ryzyko rozwoju pewnych chorób w danej populacji, oraz częstotliwości ich występowania.
 

Jakie aspekty bada epidemiologia?

Dzięki epidemiologi możemy dowiedzieć się o takich zjawiskach jak: 

  • Występowanie i uwarunkowania chorób,
  • Zaburzeniach zdrowia,
  • Zjawiskach zdrowotnych w określonych populacjach ludzkich,
  • Jak zmniejszać rozprzestrzenianie się problemów zdrowotnych w populacji.
Co możemy zaliczyć do głównych celów badań epidemiologicznych?

Do najistotniejszych celów badań epidemiologicznych, z pewnością wyróżnimy badanie stanu zdrowia populacji i jego dynamiki oraz badanie związków pomiędzy chorobą a narażeniem. Badacze zwracają również szczególną uwagę na analizowanie związków pomiędzy chorobą i jej komplikacjami. Całemu badaniu powinna przeświecać myśl, aby określić efektywności, kosztów metod leczenia oraz opracować wytyczne do strategii zwalczania chorób.

Zobacz także
Copyright © Medical-Market-Research
English