Elektroniczna dokumentacja medyczna w gabinecie lekarskim – wyzwanie dla każdego lekarza

program do gabinetu, elektroniczna dokumentacja medyczna

Nowe wyzwania przed doświadczonymi lekarzami

Zaproponowane przez Ustawodawcę rozwiązanie spotyka się w społeczeństwie z różnym odbiorem. I tak na przykład lekarze z dłuższym stażem, a wśród nich emeryci nadal wykonujący zawód, widzą w e-Dokumentacji zagrożenie – ma ono polegać na tym, że nie będą w stanie prowadzić takich elektronicznych dokumentów, a tym samym będą musieli odejść z zawodu.  Obawa ta wynika często z braku dobrych umiejętności w dziedzinie obsługi komputera i aplikacji mobilnych. Dla społeczeństwa odejście z zawodu doświadczonych lekarzy mogłoby oznaczać dużą stratę. Zaangażowanie młodych lekarzy nie jest w stanie równać się z doświadczeniem i wiedzą starszych lekarzy.  

 

Jakie są korzyści e-Dokumentacji?

Rząd wprowadzając innowacyjne rozwiązanie, ma na celu podnoszenie jakości świadczony usług w dziedzinie medycyny. Rozwiązanie, którym jest elektroniczna dokumentacja, ma przełożyć się na:

  • skrócenie czasu potrzebnego na rejestrację pacjentów – dzięki funkcjonalności systemu pacjenci mają szansę na samodzielne rejestrowanie się do lekarzy, odwoływanie wizyt bądź zmiany terminu wizyty;
  • podnoszenie rentowności gabinetów lekarskich poprzez zwiększenie ilości zrealizowanych wizyt;
  • uporządkowanie dokumentacji pacjenta, a tym samym ułatwienie do niej dostępu innym lekarzom specjalistom, jeśli zajdzie taka konieczność (dostęp będą miały tylko osoby uprawnione, co regulowane jest przez prawo).

 

e-Dokumentacja jest dla każdego

Ponadto wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i podnoszenie jakości usług medyczny zachęci młodych lekarzy do pozostawania w kraju. Zastosowanie elektronicznej dokumentacji medycznej nie musi wcale oznaczać odejścia doświadczonych lekarzy specjalistów! Starszych lekarzy można przygotować na nadejście zmian poprzez:

  • stopniowe wprowadzanie e-Dokumentacji, zanim ta stanie się obowiązkiem;
  • tworzenie szkoleń i warsztatów dla lekarzy zainteresowanych nauką obsługi elektronicznej dokumentacji;
  • wprowadzenie asystentów medycznych, którzy byliby wsparciem i pomocą dla lekarzy, którzy nie potrafią poradzić sobie z obsługą innowacyjnych systemów.

 

Intuicyjny system ułatwi nabycie nowych umiejętności

Jednak wejście w życie elektronicznej dokumentacji medycznej, nie musi być odbierane jako zagrożenie. Z pewnością starsi wiekiem lekarze będą w stanie w szybki sposób opanować nowe umiejętności – ważne jest tylko to, w jaki sposób im w tym jako społeczeństwo pomożemy. Firmy, które zajmują się tworzeniem specjalistycznych programów do e-Dokumentacji dbają o to, aby programy te były w najwyższym stopniu intuicyjne, łatwe w obsłudze.
 

Rozwiązanie o wielu zaletach…

Z pewnością  każdy lekarz, jak i pacjent doceni zaproponowane rozwiązanie, gdyż wyeliminowanie papierowej dokumentacji pozwoli na:

  • zachowanie porządku w dokumentacji pacjenta;
  • zakończenie wystawiania nieczytelnych skierowań i recept, co będzie dużym plusem zarówno dla pacjentów, pielęgniarek, farmaceutów, ale także innych lekarzy specjalistów;
  • skorzystanie z bezpiecznej elektronicznej dokumentacji, która w fachowy sposób zabezpieczana jest przed kradzieżą, zniszczeniem, zanieczyszczeniem, a przy tym korzysta z możliwości regulowania dostępu do poszczególnych części systemu;
  • łatwy dostęp do wszystkich danych pacjentów oraz możliwość wglądu do danych przez różnych specjalistów w jednym momencie i dodawanie załączników, zdjęć itp..

 

e-Dokumentacja to inteligentne rozwiązanie

Rozwiązanie, którym jest elektroniczna dokumentacja medyczna, daje szansę na podniesienie standardów obsługi pacjentów, a dzięki innowacyjności zachęci młodych lekarzy do pozostania w kraju. Co do lekarzy starszych wiekiem – zastosowanie prostych i intuicyjnych programów do prowadzenia e-Dokumentacji pozwoli im na dalsze komfortowe wykonywane zawodu oraz dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami. Słowem podsumowania można napisać, iż elektroniczna dokumentacja medyczna wprowadza zmiany, które przyniosą długo oczekiwane korzyści.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) jest obowiązkowe?

Tak, prowadzenie EDM, jest obowiązkowe. Usługodawcy od stycznia 2019 roku, są zobowiązania do prowadzenia, przechowywania oraz wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Mowa o tym w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 

Czy raportowanie zdarzeń medycznych może ułatwić pracę pracownikom medycznym?

Jak najbardziej tak. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna znacznie ułatwia przepływ informacji pomiędzy podmiotami medycznymi oraz poprawia komfort pracy. Dzięki czemu pacjent nie musi już nosić ze sobą do gabinetu całej dokumentacji medycznej, a specjalista posiada wszystko z perspektywy swojego urządzenia. 
 

Czy fizjoterapeuci również muszą raportować EDM?

Tak, każdy usługodawca, w tym gabinet fizjoterapeutyczny, ma obowiązek udostępnić dane o zdarzeniach medycznych. To samo dotyczy się również dentystów. Żeby móc raportować EDM, specjalista musi  zintegrować elektroniczną dokumentację medyczną z Systemem P1
 

Zobacz także
Copyright © Medical-Market-Research
English