Badania kliniczne

Badania znajomości marek leków. Badania marketingowe.

Badania leków OTC prowadzone przez naszą firmę stanowią nieocenione wsparcie pod kątem planowania kampanii marketingowej. Dzięki przeprowadzonym pomiarom zdołają Państwo zwiększyć skuteczność reklamy, a także dostosować ofertę do potrzeb konsumentów z wyodrębnionych segmentów. Badania pozwalają także na zbadanie znajomości marek. W konsekwencji wzrost notowanych zysków ze...


Badania epidemiologiczne

Wchodzące w zakres Medical Market Research badania epidemiologiczne to wnikliwe eksploracje rynku ukierunkowane na określenie poziomu rozprzestrzenienia ludzkich chorób oraz ich uwarunkowań — uzyskana dzięki nim wiedza pozwala poznać i zapobiegać badanym dolegliwościom.
 
Badania epidemiologiczne — podstawowe założenia
Analizy te, prowadzone z wykorzystaniem zasad epidemiologii...


Badanie konceptów opakowań leków OTC

Stan faktyczny:
Przedmiotowe badanie zrealizowano na zlecenie Producenta leków typu OTC (over-the-counter drug), w związku ze zmianą jego dotychczasowej strategii marketingowej w kilku zasadniczych aspektach — niniejsze badanie leków bez recepty ukierunkowano na jeden z nich, tj. na wybór nowego typu opakowania preparatów OTC.
 
Cel badania:
Podstawowy...


Nasi Klienci

 
W trakcie naszej ponad 16-letniej działalności zrealizowaliśmy już setki projektów medical market research dla podmiotów medycznych i farmaceutycznych. Współpracowaliśmy z cenionymi w branży koncernami, ośrodkami oraz publicznymi organizacjami służby zdrowia. Prezentujemy Państwu poniżej listę naszych dotychczasowych Klientów. ...


Badania opinii farmaceutów

Chociaż ostatecznym odbiorcą leków i suplementów jest pacjent, to jego decyzje zakupowe zazwyczaj w dużym stopniu wynikają z rekomendacji ze strony pracowników apteki. W związku z tym oferujemy Państwu realizację badania opinii farmaceutów. Prowadzone przez nas pomiary pozwalają zweryfikować znajomość marek, skłonność do ich polecania, a także opinie na temat skuteczności...


Badania leków ze zwiększonym stężeniem substancji czynnej

Stan faktyczny:
Przeprowadzone przez naszą firmę badania leków dla jednego z Klientów branży farmaceutycznej miało posłużyć zaplanowaniu strategii promocyjnej przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Klient chciał zweryfikować zapotrzebowanie na korzystanie z leku oraz dostosować przekaz reklamowy do zidentyfikowanych potrzeb. W związku z tym zgłosił się do naszej firmy z zamiarem...


Brief badawczy

 
Brief badawczy to krótki instruktaż, w którym Zamawiający przedstawia własne oczekiwania w zakresie realizacji badania rynku medycznego/farmaceutycznego. Może on składać się między innymi z następujących elementów: 
 
Planowany budżet - zanim będziemy w stanie zaproponować konkretne rozwiązania badawcze, musimy najlepiej wiedzieć, jakie środki...


Badanie leków dla dzieci

Zrealizowaliśmy badanie leków przeznaczonych dla chorych dzieci dla jednego z czołowych przedstawicieli marek proponujących tego typu środki na polskim rynku, dodając kolejne badanie typu Healthcare Market Research do naszej puli doświadczenia.
 
Założenia:
Nasz Klient potrzebował poznać obecny stan rynku preparatów na kaszel dla dzieci, w tym sposób, w jaki postrzegane...


Od czego zależy wycena badania rynku medycznego?

Wycena badania rynku medycznego, jest uzależniona od wielu czynników. Przede wszystkim należy do nich zaliczyć:
Czas realizacji badania;
Przewidywane trudności z rekrutacją respondentów;
Zastosowane metody i techniki badawcze;
Liczebność próby uczestników badania;
Wymagania odnośnie kształtu raportu końcowego.
 
Konkretną kwotę będziemy Państwu...


Czas realizacji badań marketingowych dla farmacji

Przed rozpoczęciem realizacji badania rynku farmaceutycznego przedstawimy Państwu szczegółowy harmonogram. Będzie on uwzględniał poszczególne etapy projektu wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu ich ukończenia. Ostateczny czas dostarczenia raportu ustalimy, uwzględniając planowane zasoby, których zaangażowanie jest konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na wszystkie...


Medical market research - raport końcowy

Kwestia formy raportu końcowego jest zależna jedynie od Państwa preferencji. Standardowo dostarczamy opracowanie uzyskanych danych w postaci pliku PDF zawierającego wykresy, tabele oraz infografiki, a także opisowe wnioski i rekomendacje. W przypadku jakościowych badań marketingowych prezentujemy także cytaty przedstawiające relacje ich uczestników.
 
Razem z raportem przesyłamy...


Badania rynku medycznego

Rynek medyczny należy do najprężniej rozwijających się branż. Nieustannie wzrastająca konkurencja wymaga prowadzenia od podmiotów funkcjonujących w jego ramach regularnych badań i analiz biznesowych. Nasza firma posiada 16 lat doświadczenia we współpracy z ośrodkami zdrowia oraz instytucjami naukowymi.
 
Badania marketingowe i analizy rynku medycznego prowadzimy z udziałem...


Badania rynku farmaceutycznego

Każda firma farmaceutyczna chcąc zachować konkurencyjną pozycję na rynku, stoi przed koniecznością nieustannego pozycjonowania swoich produktów w grupach docelowych Klientów. Ma to związek z faktem, iż obecne w sprzedaży leki OTC oraz Rx tak naprawdę niewiele różnią się pomiędzy sobą, mając na uwadze zawartość substancji czynnych. Dlatego też warto zdecydować się na realizację...


Co Polacy wiedzą o lekach i suplementach diety?

Jak poznać potrzeby i preferencje klientów? 
Na rynku farmaceutycznym panuje ogromna konkurencja, która z każdym kolejnym rokiem wzrasta. Koncerny zajmujące się sprzedażą leków i suplementów muszą więc przekonać konsumentów o tym, że to właśnie ich produkty są najlepsze. W tym celu stoją przed koniecznością budowania silnej marki, która wzbudza zaufanie...


Probiotyki w opinii Polaków

Po jakie suplementy diety sięgają Polacy? 
Badanie opinii zrealizowane na ogólnopolskiej próbie badawczej dowiodło, iż niemal 73% Polaków stosuje suplementy diety. Zdecydowanie najczęściej są to produkty pozwalające przeciwdziałać niedoborom magnezu oraz potasu – na ich zażywanie wskazało ponad 50% respondentów. Co czwarty Polak sięga natomiast po suplementy...


Badanie dotyczące substytucji leków RX

Kwestia zażywania przez pacjentów określonych leków dostępnych na receptę najczęściej wynika z rekomendacji lekarza (49%) oraz ceny (27,7%). Stosunkowo rzadko (18%) bierzemy natomiast pod uwagę polecenia ze strony farmaceutów w aptece.
Bardzo rzadko sięgamy po zamienniki
Uczestnicy badania zwykle stwierdzali, że do tej pory lekarz nie poinformował ich w trakcie wizyty o możliwości...


Opakowanie i jego wpływ na sprzedaż leków

 
Jak opakowania wpływają na sprzedaż leków?
W związku z ogromną konkurencyjnością na rynku farmaceutycznym, podmioty działające w jego ramach są zmuszone pozytywnie wyróżnić sprzedawane produkty. Ostateczne decyzje zakupowe mogą być uzależnione od detali, takich jak chociażby estetyka opakowania czy jego poręczność. Przed rozpoczęciem procesu promocji i dystrybucji warto więc...


Oprogramowanie

 
 
Czym jest program Medfile?
Medfile Oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego, praktyk lekarskich i przychodni umożliwiające sprawniejsze jego działanie. Dzięki tej aplikacji lekarz może zapisywać swoich pacjentów na wizyty, drukować recepty, czy też skierowania na badania. Dostępna jest również opcja powiadomienia SMS o wizycie i możliwość jej odwołania, bądź przełożenia...


Badanie dotyczące analizy rynku psychiatrycznego

Wstępne założenia:
Dla naszego klienta będącego liderem stacjonarnej opieki długoterminowej zrealizowaliśmy badanie analizy rynku psychiatrycznego w Polsce, w ramach oferowanych badań rynku medycznego. Za cel w badaniu przyjęto określenie perspektyw rozwoju rynku psychiatrycznego w okresie najbliższych 10 lat. Skoncentrowaliśmy swoje wysiłki w kierunku rozpoznania potencjalnych barier rozwoju, jak...


Badanie dotyczące analizy rynku kardiologii

Wstępne założenia:
Dla naszego klienta będącego światowym liderem rynku farmaceutycznego, działającego na 5 kontynentach, przeprowadziliśmy badanie rynku medycznego — kardiologii, celem wdrożenia innowacyjnego produktu medycznego. Naszym zadaniem było określenie możliwego scenariusza rozwoju rynku kardiologii w Polsce na podstawie analizy danych epidemiologicznych. 
 
Realizacja:
Nasze...


Badanie koncepcji terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń psychotycznych

Wstępne założenia:
Dla naszego klienta z branży farmaceutycznej zrealizowaliśmy badanie koncepcji terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń psychotycznych. Miało ono na celu określenie potrzeb edukacyjnych lekarzy psychiatrów na podstawie przypadków klinicznych w psychiatrii. Kolejnym aspektem było zweryfikowanie wiedzy lekarzy w zakresie wykorzystania atypowego leku przeciwpsychotycznego...


haloDoctor – nowoczesna platforma telemedyczna do prowadzenia zdalnych wizyt lekarskich

Powszechny dostęp do lekarzy specjalistów staje się teraz jeszcze bardziej możliwy, za sprawą platformy dla lekarzy i pacjentów haloDoctor, która łączy w sobie możliwość prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przez Medfile® oraz prowadzenia wizyt lekarskich przez Internet.
 
e-Recepty – kamień milowy dla upowszechnienia telemedycyny
Idealnym rozwiązaniem...


Na czym polegają badania rynku medycznego? 

Branża farmaceutyczna zmienia się w ogromnym tempie. Zapchany rynek, na którym konkuruje wiele koncernów to trudny punkt wyjścia dla małych firm oraz przedsiębiorstw wprowadzających nowe produkty. Badania rynku farmaceutycznego pomagają odnaleźć się w tym gąszczu i zaprezentować się oryginalnie oraz innowacyjnie. 
 
Badania kliniczne oraz epidemiologiczne
Kierowane...


Badania leków bez recepty – w czym mogą pomóc?

Firma chcąca wprowadzić nowy lek powinna najpierw doskonale poznać rynek oraz potrzeby klientów. W ten sposób będzie mogła stworzyć produkt, który będzie jak najbardziej przydatny dla zainteresowanych osób, a jednocześnie dużo bardziej dochodowy dla producentów. Badania rynku farmaceutycznego to najlepszy sposób na przeanalizowanie sytuacji – najlepsze...


eCRF - elektroniczne karty obserwacji

Kliniczne badania leków są długotrwałe i wymagają od organizatorów zachowania ogromnej dokładności badawczej, aby ich wyniki były wiarygodne i miarodajne. W toku ich wykonywania wykorzystuje się różne narzędzia, wśród których ważne miejsce zajmują karty obserwacji klinicznej. W dzisiejszych czasach coraz częściej stosowane są przy tym zamiast kart papierowych, karty...


Korzyści z prowadzenia badań epidemiologicznych

Epidemiologia wielu osobom kojarzy się jedynie z prowadzeniem badań nad epidemiami chorób zakaźnych. Po części to prawda bowiem dzięki połączeniu epidemiologii z higieną możliwe jest dziś zapobieganie epidemiom groźnych schorzeń, jednak to nie wszystko, co jest przedmiotem badań tej dziedziny medycyny – jest ona o wiele bardziej złożona. Czym więc zajmuje się ta nauka i jakie korzyści...


Dlaczego warto zdecydować się na badania rynku farmaceutycznego?

Poszukujesz sposobów na usprawnienie działania swojej firmy farmaceutycznej? Chciałbyś zwiększyć skuteczność prowadzonych kampanii marketingowych? Warto zatem, abyś zdecydował się na przeprowadzenie badania rynku dedykowanego przedsiębiorcom z branży, w której działasz. Dowiedz się zatem, na czym polegają tego typu pomiary, w jaki sposób się je prowadzi oraz jakich potencjalnych...


eCRF zalety

eCRF to elektroniczny formularz raportujący służący do zbierania danych z badań klinicznych i obserwacyjnych produktów farmaceutycznych i medycznych. System eCRF.biz został opracowany przez BioStat, dostawcę oprogramowania do badań klinicznych.
Nasz system eCRF ma prosty w obsłudze interfejs, zawierający obszerny zestaw funkcji. Szybki czas konfiguracji i elastyczne ceny sprawiają, że...


Copyright © Medical-Market-Research
English