Badania leków ze zwiększonym stężeniem substancji czynnej

Stan faktyczny:

Przeprowadzone przez naszą firmę badania leków dla jednego z Klientów branży farmaceutycznej miało posłużyć zaplanowaniu strategii promocyjnej przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Klient chciał zweryfikować zapotrzebowanie na korzystanie z leku oraz dostosować przekaz reklamowy do zidentyfikowanych potrzeb. W związku z tym zgłosił się do naszej firmy z zamiarem zlecenia nam realizacji badania opinii pacjentów oraz farmaceutów.

 

Cele badania leków:

Niniejsze badanie marketingowe leków miało zweryfikować, jak są postrzegane przez konsumentów oraz farmaceutów środki medyczne ze zwiększonym stężeniem substancji czynnej (typ „Forte”). Zamierzaliśmy dowiedzieć się, czy konsumenci sięgają po tego typu leki, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach. Jednocześnie chcieliśmy pozyskać informacje odnośnie tego, czy farmaceuci mający kontakt z klientami polecają im produkty typu „Forte”.

 

W przypadku obu badanych grup zamiarem było także określenie świadomości dostępnych na rynku marek oraz ocena w ich przypadku takich parametrów jak skuteczność, szybkość działania, bezpieczeństwo oraz uciążliwość zażywania. Postanowiliśmy finalnie zaprezentować uczestnikom badania prototyp produkt w celu poddania go ocenie.

 

Realizacja:

W celu uzyskania założonych celów badawczych postanowiliśmy posłużyć się techniką jakościowych badań fokusowych (FGI). Zrekrutowaliśmy dwie grupy stałych użytkowniczek leku „Forte” (zróżnicowane ze względu na wiek), a trzecią grupę fokusową stanowili farmaceuci odpowiedzialni za rekomendowanie leków pacjentom. Badani po zakończeniu wywiadów grupowych zostali także poproszeni o wypełnienie kwestionariusza ankietowego, w którym oceniali na 5-stopniowej skali znane sobie marki produktów ze zwiększonym stężeniem substancji czynnej.

 

Efekty finalne:

Niniejsze badanie marketingowe leków bez recepty wykazało, że zarówno heavy userki, jak i farmaceuci dobrze znają marki produktów „Forte” i zazwyczaj mają pozytywne opinie na ich temat. Hasło to wzbudza skojarzenia z silnym i szybkim działaniem leków, dlatego są one wybierane w przypadku poważnych dolegliwości. Farmaceuci jednakże zachowują ostrożność w polecenia tego typu środków, twierdząc że ich pochopne stosowane może być niebezpieczne.

 

Uczestnicy każdej grupy fokusowej pozytywnie odebrali również zaprezentowany prototyp leku z podwójnym stężeniem substancji czynnej. Byliby w stanie zapłacić za niego więcej o 20% w porównaniu do innych leków w tej kategorii. Pozytywnie skojarzenia wzbudziły nie tylko jego właściwości, lecz także koncepcja opakowania oraz zamieszczonych na nim haseł reklamowych. 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego warto przeprowadzać badania opinii pacjentów?

Przeprowadzanie badań opinii pacjentów oraz farmaceutów jest ważne z kilku powodów:

  • Poprawa jakości opieki zdrowotnej - badania opinii pacjentów pozwalają na zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań wobec opieki zdrowotnej, a tym samym pozwala na dostosowanie oferty usług medycznych do ich potrzeb,
  • Zwiększenie zadowolenia pacjentów - badania opinii pacjentów pozwalają na identyfikację problemów, z jakimi borykają się pacjenci w trakcie wizyty u lekarza lub w trakcie hospitalizacji, 
  • Poprawa wyników leczenia - badania opinii pacjentów pozwalają na identyfikację problemów związanych z leczeniem oraz lekarzami, co pozwala na wprowadzenie zmian, które pozwolą na lepsze wyniki leczenia.
     
Czym są badania FGI?

Badania FGI (Focus Group Interview) to metoda badawcza, w której eksperci lub konsumenci zostają zaproszeni do grupowej dyskusji na określony temat prowadzonej przez moderatora badania. Celem badania FGI jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat opinii i postaw uczestników w celu zrozumienia ich potrzeb, preferencji i zachowań. Badania FGI mogą być przeprowadzane z różnymi grupami, takimi jak klienci, lekarze, pracownicy, pacjenci, konsumenci i wiele innych.
 

Czy opakowanie leku wpływa na jego zakup?

Tak, opakowanie leku może mieć wpływ na jego zakup. Opakowanie stanowi pierwszy element, który przyciąga uwagę potencjalnego kupującego, a jego estetyka, kolor, kształt, a także informacje na nim umieszczone, mogą wpłynąć na decyzję o zakupie danego leku. Dobra jakość opakowania może wpłynąć na pozytywne wrażenie klienta i zwiększyć jego zaufanie do produktu, co z kolei może zwiększyć prawdopodobieństwo zakupu. 

Copyright © Medical-Market-Research
English