Probiotyki w opinii Polaków

Realizacja badania:
2017-04-18
Próba badawcza:
Ogólnopolska, N=804
Dostępne formaty:
Cena:
1800zł
Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.
Dr Monika Kurpanik
Dr Monika Kurpanik
Dyrektor ds. Badań
Tel: (+48) 666 069 834
badania@biostat.com.pl
Opiekun naukowy Opiekun handlowy

 

Badanie opinii zrealizowane na ogólnopolskiej próbie badawczej dowiodło, iż niemal 73% Polaków stosuje suplementy diety. Zdecydowanie najczęściej są to produkty pozwalające przeciwdziałać niedoborom magnezu oraz potasu – na ich zażywanie wskazało ponad 50% respondentów. Co czwarty Polak sięga natomiast po suplementy probiotyczne. 22,5% badanych stosuje ponadto preparaty, które w założeniu powinny ułatwiać dbałość o wygląd zewnętrzny.

Powody sięgania po probiotyki

Główną determinantą zażywania probiotyków przez polskich konsumentów jest przekonanie o zasadności chronienia mikroflory jelit podczas antybiotykoterapii. Często sięgamy również po nie z zamiarem wzmocnienia odporności oraz usprawnienia funkcji systemu trawienia. Suplementy probiotyczne powszechnie towarzyszą przy tym zespołowi jelita drażliwego, a także są zażywane przez kobiety w ciąży.

Częstotliwość korzystania z probiotyków

Więcej niż 50% respondentów zadeklarowało, że suplementy probiotyczne stosuje wyłącznie podczas przyjmowania antybiotyków. Niespełna 20% decyduje się na zażywanie probiotyków sporadycznie. Do systematycznej suplementacji przyznało się natomiast 8% Polaków.

Czynniki kształtujące świadomość zasadności zażywania probiotyków

O konieczności zażywania probiotyków dowiadujemy się najczęściej od lekarza. Znacznie rzadziej rozpoznamy suplementację kierując się zaleceniami przedstawianymi w artykułach zamieszczanych w Sieci. Stosunkowo rzadko kierujemy się także rekomendacjami farmaceutów oraz znajomych i członków rodziny.

 

Spis treści

 

1.    NOTA METODOLOGICZNA    3

2.    CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ    4

3.    WYNIKI BADANIA    8

3.1.    Probiotyczne suplementy diety vs pozostałe suplementy    8

3.2.    Powody stosowania probiotyków i źródła wiedzy na temat potrzeb    9

3.3.    Przebieg suplementacji    12

3.4.    Doświadczenia związane z konkretnymi probiotykami    16

3.5.    Determinanty wyboru konkretnego probiotyku    20

4.    WNIOSKI    22

5.    SPIS TABEL I RYSUNKÓW    23

 

 

 

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Tabela 1. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym - podstawowe parametry dochodu (N=750)    6

Tabela 17.  Środki z jakich korzystają respondenci - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    9

Tabela 18. Powody stosowania produktów probiotycznych przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    10

Tabela 19. Źródła wiedzy respondentów o potrzebie stosowania probiotyków - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    11

Tabela 20. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    12

Tabela 21. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów w trakcie kuracji antybiotykowej - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=162)    13

Tabela 22. Skłonność do zażywania probiotyków wg zaleceń antybiotykowej - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=162)    13

Tabela 23. Częstość zażywania probiotyków przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    14

Tabela 24. Zażywanie probiotyków przez respondentów w trakcie antybiotykoterapii - podstawowe parametry (N=146)    15

Tabela 25. Podawanie probiotyków dzieciom - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    16

Tabela 26. Znane respondentom produkty probiotyczne (N=207)    16

Tabela 27. Znajomość wspomagana poszczególnych marek probiotyków - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    17

Tabela 28. Stosowanie poszczególnych marek probiotyków - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    19

Tabela 29. Cechy brane pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    20

Tabela 30. Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    21

 

Rysunek 1. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć (N=804)    4

Rysunek 2. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek (N=804)    4

Rysunek 3. Charakterystyka respondentów ze względu na wykształcenie (N=804)    5

Rysunek 4. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym (N=804)    5

Rysunek 5. Charakterystyka respondentów ze względu na podejmowanie pracy zawodowej (N=804)    6

Rysunek 6. Charakterystyka respondentów ze względu na czynniki na jakie zwracają uwagę przy zakupie leków w aptece (N=804)    7

Rysunek 10. Środki z jakich korzystają respondenci (N=804)    8

Rysunek 11. Powody stosowania produktów probiotycznych przez respondentów (N=207)    10

Rysunek 12. Źródła wiedzy respondentów o potrzebie stosowania probiotyków (N=207)    11

Rysunek 13. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów (N=207)    12

Rysunek 14. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów w trakcie kuracji antybiotykowej (N=162)    12

Rysunek 15. Skłonność do zażywania probiotyków wg zaleceń (N=162)    13

Rysunek 16. Częstość zażywania probiotyków przez respondentów (N=207)    14

Rysunek 17. Zażywanie probiotyków przez respondentów w sposób ciągły - czas zażywania (N=16)    15

Rysunek 18. Podawanie probiotyków dzieciom (N=207)    16

Rysunek 19. Znajomość wspomagana poszczególnych marek probiotyków (N=207)    17

Rysunek 20. Cechy brane pod uwagę przy zakupie probiotyku (N=207)    20

Rysunek 21. Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku (N=207)    2

Copyright © Medical-Market-Research
English