Tag: suplementy probiotyczne

Probiotyki w opinii Polaków

Po jakie suplementy diety sięgają Polacy? 

Badanie opinii zrealizowane na ogólnopolskiej próbie badawczej dowiodło, iż niemal 73% Polaków stosuje suplementy diety. Zdecydowanie najczęściej są to produkty pozwalające przeciwdziałać niedoborom magnezu oraz potasu – na ich zażywanie wskazało ponad 50% respondentów. Co czwarty Polak sięga natomiast po suplementy probiotyczne. 22,5% badanych stosuje ponadto preparaty, które w założeniu powinny ułatwiać dbałość o wygląd zewnętrzny.

 

Powody sięgania po probiotyki

Główną determinantą zażywania probiotyków przez polskich konsumentów jest przekonanie o zasadności chronienia mikroflory jelit podczas antybiotykoterapii. Często sięgamy również po nie z zamiarem wzmocnienia odporności oraz usprawnienia funkcji systemu trawienia. Suplementy probiotyczne powszechnie towarzyszą przy tym zespołowi jelita drażliwego, a także są zażywane przez kobiety w ciąży.

 

Częstotliwość korzystania z probiotyków

Więcej niż 50% respondentów zadeklarowało, że suplementy probiotyczne stosuje wyłącznie podczas przyjmowania antybiotyków. Niespełna 20% decyduje się na zażywanie probiotyków sporadycznie. Do systematycznej suplementacji przyznało się natomiast 8% Polaków.

 

Czynniki kształtujące świadomość zasadności zażywania probiotyków

O konieczności zażywania probiotyków dowiadujemy się najczęściej od lekarza. Znacznie rzadziej rozpoznamy suplementację, kierując się zaleceniami przedstawianymi w artykułach zamieszczanych w Sieci. Stosunkowo rzadko kierujemy się także rekomendacjami farmaceutów oraz znajomych i członków rodziny. Stosuj badania leków, aby lepiej poznać swoich klientów. 

 

Copyright © Medical-Market-Research
English