Medical Market Research - badania lek贸w

W 艣lad za realizacj膮 badania konceptów opakowa艅 leków dla cenionego na rynku producenta medykamentów typu OTC i Rx przeprowadzili艣my pomiar opinii na temat jako艣ci samych preparatów oraz ich postrzegania przez uczestników rynku medycznego w zwi膮zku z kompleksowym kreowaniem nowej kampanii marketingowej b臋d膮cych w ofercie Zamawiaj膮cego grup produktów.

 

Cel badania:

Przedmiotowe badanie przeprowadzono celem pozyskania opinii lekarzy, farmaceutów oraz pacjentów na temat okre艣lonej grupy leków. Niniejszego badania rynku leków dokonano z uwzgl臋dnieniem:

 • postrzegania produktów Zamawiaj膮cego przez personel medyczny, farmaceutów i pacjentów;
 • kryteriów polecania leków przez lekarzy i farmaceutów;
 • okre艣lenia do艣wiadcze艅 i nawyków konsumenckich pacjentów (u偶ytkowników 艣rodków medycznych) oraz determinantów si臋gania przez nich po okre艣lony preparat;
 • postrzegania marek leków przez lekarzy, farmaceutów i pacjentów oraz ich skojarze艅 z mark膮 Zamawiaj膮cego.

 

Realizacja badania:

 • przedmiot badania zrealizowano z wykorzystaniem komponentu jako艣ciowego: indywidualnych wywiadów pog艂臋bionych (IDI), zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) oraz pog艂臋bionych wywiadów telefonicznych (TDI);
 • proces badawczy oparto o podzielone na bloki tematyczne scenariusze wywiadu
 • poniewa偶 niniejsze badania marketingowe na ka偶dej z grup przeprowadzono na podstawie pomiaru jako艣ciowego, pozwoli艂y one rozpozna膰 jednostkowe insighty konsumenckie.

 

Efekty ko艅cowe:

Zebrane dane jako艣ciowe poddane zosta艂y dog艂臋bnej analizie statystycznej oraz wnikliwej interpretacji — wnioski, jakie wypracowano w toku badania, pos艂u偶y艂y wpracowaniu si臋 rekomendacji przedstawionych Zamawiaj膮cemu w formie zbiorczego raportu ko艅cowego.

 

Zebrane obserwacje i uwagi pozwoli艂y usprawni膰 badane medykamenty zgodnie z preferencjami pacjentów, lekarzy i  farmaceutów oraz usprawni膰 za艂o偶enia planowanej kampanii reklamowej – jak zaobserwowano po przeprowadzeniu badania, nowe dzia艂ania promocyjne Zamawiaj膮cego pozwoli艂y zwi臋kszy膰 skuteczno艣膰 sprzeda偶y leków oraz zoptymalizowa膰 ponoszone przez niego wydatki bud偶etowe.

Najcz臋艣ciej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie rodzaje informacji, mog膮 by膰 uzyskane dzi臋ki badaniom rynku medycznego?

Dzi臋ki badaniom rynku medycznego mo偶na pozna膰 preferencje konsumentów, potrzeby i oczekiwania rynku, konkurencj臋 i trendy, a tak偶e zidentyfikowa膰 mo偶liwo艣ci rozwoju biznesu i innowacji.
 

Co charakteryzuje wywiady IDI?聽

Wywiady IDI, polegaj膮 na przeprowadzeniu indywidualnego wywiadu z jednym respondentem. Oto kilka cech charakteryzuj膮cych wywiady IDI:

 • G艂臋bia: pozwalaj膮 na uzyskanie szczegó艂owych i wyczerpuj膮cych odpowiedzi od jednego respondentów, 
 • Elastyczno艣膰: W odró偶nieniu od bada艅 grupowych, wywiady IDI pozwalaj膮 badaczowi dostosowa膰 pytania i podej艣cie do indywidualnych potrzeb respondenta, 
 • Skupienie: pozwalaj膮 badaczowi na skupienie si臋 na jednym respondencie,  
 • Kontrola: Badacz ma pe艂n膮 kontrol臋 nad przebiegiem wywiadu, dzi臋ki czemu mo偶e zag艂臋bia膰 si臋 w szczegó艂y.
Czy zapewniamy klientom obs艂ug臋 statyczn膮 badania?

Jak najbardziej tak. Nasz zespó艂 zapewnia kompleksow膮 obs艂ug臋 statyczn膮 badania, w której zakres wchodz膮 takie aspekty jak: 

 • Dobór wielko艣ci próby, 
 • Uzasadnienie,
 • Wsad statystyczny do protoko艂u,
 • Plan Analizy Statystycznej.

Naszym specjalistom mo偶na równie偶 powierzy膰 budow膮 baz danych, analizy przej艣ciowe oraz analizy wraz z raportami statystycznymi.
 

Copyright © Medical-Market-Research
English