Badanie koncepcji terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń psychotycznych

Wstępne założenia:

Dla naszego klienta z branży farmaceutycznej zrealizowaliśmy badanie koncepcji terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń psychotycznych. Miało ono na celu określenie potrzeb edukacyjnych lekarzy psychiatrów na podstawie przypadków klinicznych w psychiatrii. Kolejnym aspektem było zweryfikowanie wiedzy lekarzy w zakresie wykorzystania atypowego leku przeciwpsychotycznego w leczeniu:

 • schizofrenii,
 • epizodów ciężkiej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego,
 • epizodów ciężkiej depresji u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi,
 • epizodów maniakalnych o umiarkowanym i dużym nasileniu w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.
   

W badaniu przeprowadzono również analizę decyzji terapeutycznych podejmowanych przez lekarzy. Co umożliwiło poznanie głównych ścieżek terapeutycznych stosowanych w leczeniu za pomocą atypowego leku przeciwpsychotycznego.
 

Realizacja:

Realizacja badania została podzielona na dwie części. W pierwszej części przedstawiono lekarzom przypadki pacjentów psychotycznych, którym psychiatrzy rekomendowali postępowanie terapeutyczne, określając:

 • Czynniki wymagające uwagi podczas leczenia,
 • Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie,
 • Zalecane dalsze postępowanie,
 • Zalecane inne postępowania leczenia niż atypowym lekiem przeciwpsychotycznym (jeżeli nie było ono zastosowane).
   

Druga część projektu badawczego związana była bezpośrednio z zastosowaniem badanego leku, w tym m.in. w zakresie:

 • Wymaganych objawów klinicznych do zastosowania leku,
 • Liczby pacjentów, u których lek był stosowany,
 • Prawidłowej wielkości dawek stosowanych w leczeniu poszczególnych chorób.

W finalnym kroku psychiatrzy biorący udział w badaniu określili zakres tematyczny dotyczący badanego leku, jaki ich zdaniem powinien być bardziej szczegółowo omawiany podczas rozmów z przedstawicielami medycznymi. Podjęto również kwestię rozszerzenia wskazań refundacyjnych.
 

Rezultaty:

Realizacja badania pozwoliła na stwierdzenie, że:

 • Zaburzenia snu były najczęściej wskazywanym objawem klinicznym wśród lekarzy włączających do leczenia badany lek (80,0%). Dużą liczbę wskazań odnotowano również dla objawów psychiatrycznych (75,0%). Ponadto 2/3 psychiatrów włączała lek w przypadku wykrycia zaburzeń nastroju afektywnych i gdy objawy dotyczyły stanu emocjonalnego.
 • Aż 3/4 lekarzy stwierdzało za korzystne rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla badanego atypowego leku przeciwpsychotycznego. Z kolei co dziesiąty psychiatria uważał za niekorzystne rozszerzenie refundacji. Najczęstszym wskazaniem do refundacji było zaburzenie nastroju afektywne (71,0%) przez lekarzy uczestniczących w badaniu.
 • Według ponad połowy psychiatrów (51,3%) wpływ badanego leku na składowe zespołu metabolicznego powinien być dokładniej omawiany podczas rozmów z przedstawicielami medycznymi. Kolejnym najczęściej wskazywanym aspektem był wpływ leku na zmniejszenie ryzyka samobójstwa (35,3%).
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest badanie koncepcji terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń psychotycznych?

Badanie koncepcji terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń psychotycznych, to badanie rynku medycznego mające na celu zbadanie opinii lekarzy specjalizujących się w leczeniu zaburzeń psychotycznych na temat stosowanych terapii oraz potrzeb w zakresie rozwoju nowych terapii.
 

Jakie są cele badania koncepcji terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń psychotycznych?

Celem badania koncepcji terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń psychotycznych jest:

 • Zbadanie opinii lekarzy na temat obecnie stosowanych terapii,
 • Zidentyfikowanie potrzeb w zakresie rozwoju nowych terapii,
 • Zidentyfikowanie najlepszych praktyk w leczeniu zaburzeń psychotycznych,
 • Uzyskanie wiedzy na temat trendów i zmian w branży.
Kto może skorzystać z wyników badania koncepcji terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń psychotycznych?

Wyniki badania koncepcji terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń psychotycznych, mogą być wykorzystane przez producentów leków, instytucje medyczne oraz inne podmioty zainteresowane rozwojem terapii stosowanych w leczeniu zaburzeń psychotycznych.
 

Copyright © Medical-Market-Research
English