Badanie dotyczące analizy rynku kardiologii

Wstępne założenia:

Dla naszego klienta będącego światowym liderem rynku farmaceutycznego, działającego na 5 kontynentach, przeprowadziliśmy badanie rynku medycznego — kardiologii, celem wdrożenia innowacyjnego produktu medycznego. Naszym zadaniem było określenie możliwego scenariusza rozwoju rynku kardiologii w Polsce na podstawie analizy danych epidemiologicznych

 

Realizacja:

Nasze badanie oparliśmy o analizę Desk Research oraz analizę konkurencji. Prowadzone badanie objęło swoim obszarem m.in.:

 • Liczbę i charakterystykę poradni i szpitali kardiologicznych w Polsce;
 • Charakterystykę świadczeń kardiologicznych, również w ujęciu na usługi komercyjne;
 • Usługi telemedyczne;
 • Czas oczekiwania na poradę specjalistyczną w ramach zakontraktowań NFZ;
 • Strukturę oraz prognozy demograficzne ludności;
 • Epidemiologię występowania chorób serca;
 • Hospitalizacje i zgony związane z chorobami serca;
 • Prognozy związane z występowaniem zaburzeń kardiologicznych;
 • Rynek prywatnych usług medycznych.

 

Rezultaty:

Przeprowadzone badanie oraz synteza otrzymanych wyników, pozwoliła stwierdzić, że:

 • Prognozowane starzenie się społeczeństwa, spowoduje zwiększenie liczby występowania chorób układu krążenia;
 • Prognozuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat niewydolność serca będzie najczęstszą występującą chorobą układu krążenia. W konsekwencji utrudniając dostęp do lekarza specjalisty;
 • Istotnym czynnikiem wpływającym na potencjał rynku jest długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty kardiologa, mała liczba lekarzy, a także niewystarczające finansowanie publicznych usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • Zmiany w strukturze ludności spowodują zwiększenie zapotrzebowania na procedury o co najmniej 20,0%;
 • Związku z ograniczonymi środkami Narodowego Funduszu Zdrowia i niewystarczającą liczbą rehabilitantów, tylko 1 na 22 pacjentów korzysta z rehabilitacji kardiologicznej;
 • Czas oczekiwania na wizytę u lekarza kardiologa przekraczający często rok wymusza na pacjentach konieczność korzystania z prywatnych usług medycznych;
 • Długie czasy oczekiwania na wizytę u kardiologa w województwach najbardziej zaludnionych, świadczą o nie wystarczającym dostępie do kardiologa w województwach najbardziej rozwiniętych. Wpływ na długi czas oczekiwania na wizytę u kardiologa mają w wielu przypadkach zawarte umowy z NFZ, których wartość jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb ludności;
 • Ze względu na prognozy ludności należy liczyć się w niedalekiej przyszłości z gwałtownym starzeniem się społeczeństwa;
 • Niewydolność serca była główną przyczyną kardiologiczną wśród zgonów. Należy również podkreślić wzrost liczby niewydolności serca o ponad 25% w okresie badanych lat;
 • Największą liczbę zgonów kariologicznych na liczbę mieszkańców odnotowano w województwach śląskim, mazowieckim i dolnośląskim;
 • Wzrost zapotrzebowania na procedury w leczeniu kardiologicznym na lata 2025 – 2030 prognozuje się w szczególności w województwach mazowieckim, śląskim, wielkopolskim oraz małopolskim.

Przeprowadzone badanie pozwoliło na podstawie uzyskanych wyników dostosować plan naszego klienta w zakresie wdrożenia nowego produktu oraz określić strategię rozwoju na najbliższe lata.

Ofertę naszej firmy w zakresie analizy rynku medycznego można znaleźć tutaj.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są cele badania dotyczącego analizy rynku kardiologii?

Celem badania dotyczącego analizy rynku kardiologii jest:

 • Zbadanie rynku urządzeń medycznych i produktów farmaceutycznych stosowanych w leczeniu chorób serca,
 • Zidentyfikowanie potrzeb i preferencji konsumentów,
 • Ocena potencjału rynkowego,
 • Identyfikacja trendów i zmian w branży,
 • Analiza konkurencji i identyfikacja sił rynkowych.
Czym jest analiza desk research?

Analiza desk research to metoda badawcza, która polega na analizie źródeł wtórnych, takich jak raporty, artykuły naukowe, statystyki, wyniki badań, analizy rynkowe itp. Badanie desk research pozwala na poznanie stanu wiedzy na temat danego tematu, a także zidentyfikowanie trendów, potrzeb i problemów w danym obszarze.
 

Co warto zawrzeć w analizie konkurencji?

Analiza konkurencji to proces badawczy mający na celu zidentyfikowanie i zrozumienie działań konkurencji na rynku. Analizując ją, powinniśmy wziąć pod uwagę:

 • Profil konkurencji: identyfikacja firm działających na rynku,
 • Analiza produktów lub usług konkurencji: aspekty dotyczące: cen, dostępności, jakości, opakowań, reklam itp.
 • Analiza cenowa: porównanie cen produktów lub usług konkurencji,
 • Analiza sprzedaży: zbieranie informacji na temat sprzedaży konkurencji, 
 • Analiza marketingowa:  kampanie reklamowe, programy lojalnościowe, działania PR itp.
 • Analiza siły rynkowej: ich udziału w rynku, siły sprzedaży, marki, pozycji finansowej, itp.
Copyright © Medical-Market-Research
English