Tag: analiza rynku psychiatrycznego

Badanie dotyczące analizy rynku psychiatrycznego

Wstępne założenia:

Dla naszego klienta będącego liderem stacjonarnej opieki długoterminowej zrealizowaliśmy badanie analizy rynku psychiatrycznego w Polsce, w ramach oferowanych badań rynku medycznego. Za cel w badaniu przyjęto określenie perspektyw rozwoju rynku psychiatrycznego w okresie najbliższych 10 lat. Skoncentrowaliśmy swoje wysiłki w kierunku rozpoznania potencjalnych barier rozwoju, jak i czynników decydujących o jego przyspieszeniu. Naszym dodatkowym założeniem było określenie wartych do naśladowania rozwiązań w zakresie psychiatrycznej opieki długoterminowej.

 

Realizacja:

W realizowanym badaniu rynku medycznego oparliśmy swoje działa na metodzie Desk Research. Do głównych źródeł badawczych należały:

 • Raporty z dotychczas zrealizowanych badań rynkowych we wskazanym segmencie;
 • Treści zawarte w branżowych publikacjach;
 • Dane z rejestrów medycznych;
 • Finansowanie leczenia psychiatrycznego ze środków NFZ, uwzględniając poszczególne podmioty medyczne i jednostki chorobowe;
 • Dane statystyczne ośrodków medycznych z zakresu prowadzonych terapii;
 • Ogólnodostępne dane publiczne: Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • Bieżące przepisy prawa mogące wpływać na rozwój rynku psychiatrycznego;
 • Analizę rynku lecznictwa psychiatrycznego w ramach usług komercyjnych;
 • Epidemiologię chorób psychicznych i samobójstw w Polsce;
 • Warunki pobytu i oferowanej infrastruktury w państwowych placówkach psychiatrycznych;
 • Strukturę lecznictwa psychiatrycznego w Polsce.

 

Rezultaty:

Przeprowadzone badanie pozwoliło osiągnąć zakładane cele badawcze. Na podstawie danych można było stwierdzić, że perspektywy rozwoju rynku są optymistyczne na następne lata. Rozwój branży psychiatrycznej w najbliższych latach nie powinien być zaburzony. Podczas analizy danych, zaobserwowano w szczególności m.in.:

 • Występowanie grupy 4,5 mln nieleczonych mieszkańców Polski z zaburzeniami psychicznymi poza systemem państwowego lecznictwa psychiatrycznego;
 • Niewystarczający wzrost nakładów na publiczną opiekę psychiatryczną, skutkujący małą liczbą ośrodków specjalistycznych;
 • Niska wycena świadczeń psychiatrycznych. Zwłaszcza w zakresie zakładów psychiatrycznych o profilu pielęgnacyjno – opiekuńczym oraz opiekuńczo – leczniczym;
 • Nierównomiernie rozłożona sieć specjalistycznych zakładów psychiatrycznych względem epidemiologii zaburzeń psychicznych;
 • Brak prywatnych ośrodków psychiatrycznych specjalizujących się w leczeniu chorób psychicznych. Podczas prowadzonego badania rynku medycznego, placówki prywatne w ramach obszaru swojej działalności skupiały się na leczeniu uzależnień, w szczególności o podłożu alkoholowym.

Zrealizowanie badanie rynku psychiatrycznego umożliwiło określenie kierunków rozwoju dla naszego partnera, w zakresie opracowania oferty sektora psychiatrycznej opieki długoterminowej oraz ambulatoryjnej. Przeprowadzona synteza otrzymanych wyników wskazała duże potrzeby w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci, jak i dla poszczególnych jednostek chorobowych wśród osób dorosłych. Ocena warunków pobytu w placówkach opieki psychiatrycznej oraz dostępnej w nich infrastruktury pozwoliła określić obecną na rynku konkurencję, oraz doprecyzować strategię rozwoju na rynku.

Poznaj ofertę naszej firmy w zakresie analizy rynku medycznego.

Copyright © Medical-Market-Research
English