Tag: alergie wśród Polaków

Objawy alergii dotykające Polaków

Większość Polaków zmaga się z dolegliwościami alergicznymi takimi jak katar i kaszel, a także swędzenie i podrażnienie oczu.

Badanie sondażowe zostało zrealizowane w okresie od 28.04.2017 do 07.05.2016 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Więcej niż 50% Polaków cierpiących z powodu objawów typowych dla alergii zażywa w związku z tym preparaty OTC. Leki RX stosują ze znacznie mniejszą częstotliwością – tylko 28,2% alergików wystosowało taką deklarację. Jeszcze mniej popularną (13,9% wskazań) praktyką jest branie prysznica z zamiarem pozbycia się pyłków z ciała. Niemal co piąta osoba zmagająca się z objawami alergicznymi nie podejmuje żadnej aktywności, aby zmniejszyć ich nasilenie.

 

Badanie opinii 

W badaniu opinii zapytaliśmy również o kwestię diagnostyki objawów typowych dla alergii. Aż 43,3% ankietowanych zadeklarowało, że do tej pory nie otrzymali jeszcze żadnej diagnozy. Fachowa diagnoza medyczna miała miejsce w przypadku 31% respondentów – zwykle postawił ją alergolog (80,5% wszystkich diagnoz). Sporadycznie (13,4% przypadków) diagnozę wystawił lekarz rodzinny, specjalista pulmonologii (4,9%), a także farmaceuta (1,2%). Dokładnie co czwarta osoba badana zdecydowała się natomiast na dokonanie autodiagnozy.

 

Aplikacje medyczne dla alergików 

Od kilku lat alergicy mogą zaopatrywać się w specjalne aplikacje medyczne, które pozwalają między innymi monitorować poziom zapylenia czy prowadzić dzienniczek obserwacji objawów. Jak wykazał jednak nasz sondaż, rozwiązania takie są w dalszym ciągu bardzo mało popularne w naszym kraju. Tylko 2,6% osób cierpiących na objawy alergii do tej pory z nich korzystało. W przypadku badanych niekorzystających z tego typu oprogramowania, świadomość ich istnienia zadeklarowało jedynie 12,7%.

Do użytkowników mobilnych aplikacji dla osób z alergią skierowaliśmy także pytanie z prośbą o ocenę istotności funkcji, w jaki są one zaopatrzone. Zdecydowane najważniejszy (72,2% wskazań) okazał się moduł dostarczający na bieżąco danych dotyczących stężenia pyłków w powietrzu, w miejscu przebywania alergika. Notowanie w trybie online nasilenia objawów alergicznych to funkcja istotna w opinii 44,4% ankietowanych. Co trzeci respondent wskazał natomiast, że ważna jest dla niego możliwość monitorowania stanu zapylenia nie tylko w aktualnej lokalizacji, lecz także w pozostałych.

Copyright © Medical-Market-Research
English