Objawy alergii dotykające Polaków

Realizacja badania:
2017-05-07
Próba badawcza:
Ogólnopolska, N=1000
Dostępne formaty:
Cena:
1800zł
Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.
Dr Monika Kurpanik
Dr Monika Kurpanik
Dyrektor ds. Badań
Tel: (+48) 666 069 834
badania@biostat.com.pl
Opiekun naukowy Opiekun handlowy

Większość Polaków zmaga się z dolegliwościami alergicznymi takimi jak katar i kaszel, a także swędzenie i podrażnienie oczu.

Badanie sondażowe zostało zrealizowane w okresie od 28.04.2017 do 07.05.2016 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Więcej niż 50% Polaków cierpiących z powodu objawów typowych dla alergii zażywa w związku z tym preparaty OTC. Leki RX stosują ze znacznie mniejszą częstotliwością – tylko 28,2% alergików wystosowało taką deklarację. Jeszcze mniej popularną (13,9% wskazań) praktyką jest branie prysznica z zamiarem pozbycia się pyłków z ciała. Niemal co piąta osoba zmagająca się z objawami alergicznymi nie podejmuje żadnej aktywności, aby zmniejszyć ich nasilenie.

 

Badanie opinii 

W badaniu opinii zapytaliśmy również o kwestię diagnostyki objawów typowych dla alergii. Aż 43,3% ankietowanych zadeklarowało, że do tej pory nie otrzymali jeszcze żadnej diagnozy. Fachowa diagnoza medyczna miała miejsce w przypadku 31% respondentów – zwykle postawił ją alergolog (80,5% wszystkich diagnoz). Sporadycznie (13,4% przypadków) diagnozę wystawił lekarz rodzinny, specjalista pulmonologii (4,9%), a także farmaceuta (1,2%). Dokładnie co czwarta osoba badana zdecydowała się natomiast na dokonanie autodiagnozy.

 

Aplikacje medyczne dla alergików 

Od kilku lat alergicy mogą zaopatrywać się w specjalne aplikacje medyczne, które pozwalają między innymi monitorować poziom zapylenia czy prowadzić dzienniczek obserwacji objawów. Jak wykazał jednak nasz sondaż, rozwiązania takie są w dalszym ciągu bardzo mało popularne w naszym kraju. Tylko 2,6% osób cierpiących na objawy alergii do tej pory z nich korzystało. W przypadku badanych niekorzystających z tego typu oprogramowania, świadomość ich istnienia zadeklarowało jedynie 12,7%.

Do użytkowników mobilnych aplikacji dla osób z alergią skierowaliśmy także pytanie z prośbą o ocenę istotności funkcji, w jaki są one zaopatrzone. Zdecydowane najważniejszy (72,2% wskazań) okazał się moduł dostarczający na bieżąco danych dotyczących stężenia pyłków w powietrzu, w miejscu przebywania alergika. Notowanie w trybie online nasilenia objawów alergicznych to funkcja istotna w opinii 44,4% ankietowanych. Co trzeci respondent wskazał natomiast, że ważna jest dla niego możliwość monitorowania stanu zapylenia nie tylko w aktualnej lokalizacji, lecz także w pozostałych.

1. CELE I ZAKRES BADANIA    3

2. METODY BADAWCZE    3

3. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ    4

4. WYNIKI BADAŃ    5

4.1. Odczuwanie dolegliwości i sposoby radzenia sobie z nimi    5

4.2. Diagnozowanie osób z dolegliwościami natury alergologicznej    7

4.3. Popularność alergologicznych aplikacji mobilnych    9

6. WNIOSKI    13

7. SPIS TABEL I RYSUNKÓW    13

 

 

 

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Rysunek 1. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć (N=1000)    4

Rysunek 2. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek (N=1000)    4

Rysunek 3. Charakterystyka respondentów ze względu na wykształcenie (N=1000)    5

Rysunek 4 Odczuwanie dolegliwości mogących świadczyć o alergii wziewnej (ze względu na płeć, N=1000)    5

Rysunek 5 Odczuwanie dolegliwości mogących świadczyć o alergii wziewnej (ze względu na wiek, N=1000)    6

Rysunek 6 Sposoby radzenia sobie z dolegliwościami mogącymi świadczyć o alergii wziewnej (N=532)    6

Rysunek 7 Diagnoza alergii (ze względu na płeć, N=532)    7

Rysunek 8 Diagnoza alergii (ze względu na wiek, N=532)    8

Rysunek 9 Kto dokonał diagnozy? (ze względu na płeć, N=164)    8

Rysunek 10 Kto dokonał diagnozy? (ze względu na wiek, N=164)    9

Rysunek 11 Korzystanie z alergologicznych aplikacji mobilnych (N=532)    10

Rysunek 12 Funkcjonalności alergologicznych aplikacji mobilnych (N=14)    10

Rysunek 13 Znajomość alergologicznych aplikacji mobilnych (N=518)    10

Rysunek 14 Znajomość leków na alergię (N=532)    11

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie informacje zawierają raporty rynkowe dotyczące alergii?

W raportach rynkowych dotyczących alergii zawarte są takie informacje o: dynamice zmian, trendów oraz czynników wpływających na rynek alergików. W raportach można znaleźć także analizy dotyczące poszczególnych grup leków, wyniki badań dotyczących zachowań pacjentów, a także dane dotyczące dostępności leków i cen.
 

 Jakie firmy mogą być zainteresowane raportami rynkowych dotyczących alergii?

Raporty rynkowe dotyczące alergii wśród Polaków są przydatne dla firm farmaceutycznych zajmujących się produkcją, dystrybucją i sprzedażą leków oraz innych produktów związanych z leczeniem alergii. Korzystać z nich mogą również firmy zajmujące się badaniami marketingowymi, analitycy rynkowi i konsultanci biznesowi.
 

Co charakteryzuje badanie opinii?

Badanie opinii, to proces zbierania i analizy informacji na temat postaw i preferencji osób lub grup społecznych w celu zrozumienia ich potrzeb i zachowań. Charakteryzuje je kilka cech:

  • Subiektywność,
  • Skale pomiarowe,
  • Techniki badawcze,
  • Próba reprezentatywna,
  • Analiza danych.
Copyright © Medical-Market-Research
English