Jakie korzyści mogą zapewnić badania marketingowe?

badania rynku, program do ankiet

Notujesz niepokojący spadek sprzedaży własnych produktów? Obawiasz się, że oferowana przez Ciebie marka cechuje się słabym wizerunkiem wśród klientów? Możesz to sprawdzić, w czym pomocne okaże się przeprowadzenie badań marketingowych. Dowiedz się zatem jakie elementy mogą podlegać pomiarom, jakie metody służą ich realizacji, a także poznaj szereg korzyści, które osiągniesz dzięki wdrożeniu wniosków z badania.

 

Obszary badań marketingowych

W badaniach marketingowych zwykle uczestniczą osoby będące potencjalnymi lub faktycznymi użytkownikami określonych produktów. Stwarza to możliwość stworzenia profilu docelowego klienta, mając na uwadze podstawowe cechy demograficzne oraz psychograficzne. A przecież jedna z podstawowych zasad marketingu polega na tym, aby działania promocyjne kierować do ściśle wyodrębnionych grup, a nie do ogółu. W związku z tym należy przed rozpoczęciem badania zrekrutować odpowiednie osoby, które spełniają podstawowe kryteria. Przykład: produktem jest wysokiej klasy zegarek szwajcarski. W takim przypadku nie miałoby najmniejszego sensu zaproszenie do udziału w badaniach starszej osoby o niskich dochodach zamieszkującej wieś. Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji w największych aglomeracjach – wśród młodych osób, dla których wartość stanowi kariera oraz prestiż społeczny.

Badania marketingowe pozwalają nie tylko na rozpoznanie profili docelowych klientów, lecz także poznanie ich opinii na temat opakowań, koncepcji reklamy czy też samych produktów.

 

Postaw na kreatywność i uzyskaj wartościowe wyniki

Na pierwszym etapie realizacji projektu badawczego warto zrealizować pomiary na reprezentatywnej grupie użytkowników produktu z określonego segmentu. W zależności od maksymalnego błędu statystycznego, jaki jesteśmy w stanie przyjąć, będzie to zazwyczaj około 1000, 600 lub 400 ankietowanych. Ze względu na możliwość szybkiego dotarcia do respondentów, optymalne rozwiązanie stanowi dokonanie pomiaru drogą internetową. Zaproszenie do wypełnienia ankiety może zostać umieszczone między innymi w mediach społecznościowych czy forach internetowych. Świetną alternatywę stanowi również skorzystanie z usług firmy dysponującej własnym panelem konsumenckim. Jest to platforma gromadząca tysiące zarejestrowanych użytkowników, którzy za drobnym wynagrodzeniem biorą udział w badaniach opinii.

Ograniczenie się jedynie do pomiarów jakościowych wiąże się jednakże z ryzykiem uzyskania danych mocno powierzchownych. Dlatego tak ważne są prowadzone jednocześnie jakościowe badania marketingowe. Mogą być one realizowane z klientami face-to-face. Przebieg tego typu badania (IDI) jest rejestrowany i służy pozyskaniu pogłębionych informacji na temat wartości, wyznawanych symboli oraz niezaspokojonych potrzeb konsumenckich. Równie wartościowe wnioski można także zdobyć poprzez organizację grupowych badań fokusowych. W pojedynczym wywiadzie zazwyczaj uczestniczy około 7 osób, które dzielą się wzajemnie opiniami, wzajemnie inspirują, prowokują i dochodzą do wspólnych konkluzji. Nad przebiegiem wywiadów czuwa doświadczony moderator badań jakościowych.

 

Korzyści, jakie możesz zyskać

Prowadzenie projektów market research nie jest jedynie sztuką dla sztuki. Uzyskane wyniki badania powinny mieć przełożenie na konkretne decyzje biznesowe. Korzyści, jakie może osiągnąć firma dzięki badaniom marketingowym są następujące:

 • poprawa wyników sprzedażowych;
 • optymalizacja wydatków budżetowych przeznaczanych na działania promocyjne;
 • polepszenie wizerunku marki oraz wzrost jej konkurencyjności;
 • identyfikacja potrzeb klientów, na które można następnie odpowiedzieć;
 • optymalne zaplanowanie polityki cenowej;
 • wybór najbardziej efektywnych kanałów dystrybucji.
   

Na zakończenie

Pamiętaj więc, że w dobie ogromnej konkurencji na rynku w niemalże każdej branży chcąc zachować konkurencyjność, należy decyzje biznesowe opierać na wiarygodnej wiedzy. Badania marketingowe pozwalają jej dostarczyć i na tej podstawie budować przewagę nad pozostałymi podmiotami z branży.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Za pomocą jakich technik ilościowych przeprowadzane są badania jakościowe?
 • CAWI (kwestionariusze internetowe),
 • CATI (ankietyzację telefoniczną),
 • PAPI (bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe),
 • CAPI (wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo).
   
Ile czasu trwa realizacja badania marketingowego w firmie Biostat?

Tak naprawdę nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każde badanie jest inne. Przebieg badania marketingowego zależy od takich czynników jak: ilości osób, stopnia skomplikowania badania, czy wykorzystujemy techniki jakościowe, czy ilościowe lub czy dodatkowo zlecamy analizę wyników. Czas takiego badania może zatem trwać od kilku do kilkunastu dni. 

 

Co jest istotne podczas badań marketingowych?

Bardzo istotnym aspektem, podczas przeprowadzania badań marketingowych, jest, aby pozyskać dane bezpośrednio od uczestników rynku — klientów, producentów, czy dystrybutorów w zależności od przeprowadzanej analizy.

Zobacz także
Copyright © Medical-Market-Research
English