Badania satysfakcji klienta pozwolą odnieść sukces Twojej firmie

program do ankiet

Badania satysfakcji klienta czy pacjenta pozwalają na dostosowanie oferty firmy do zmieniających się potrzeb docelowych nabywców. Ujawniają one ich preferencje, propozycje i zastrzeżenia. Dobrze wykonane badanie satysfakcji klienta pozwala na:

 • sprecyzowanie oczekiwań klientów

 • budowanie dynamicznej reakcji

 • poprawę relacji klient-firma

 • poprawienie jakości usług lub produktu

 • poznanie klienta.

 

Zrozumienie klienta to podstawa sukcesu

Zadowolony Klient to kluczowy krok do osiągnięcia sukcesu. Postawa, którą przyjmuje wobec danej usługi lub produktu świadczą o jego przekonaniach co do danej rzeczy, ale także często poparte są doświadczeniem. Jeśli klient ma złe doświadczenie z konkretną usługą/produktem to należy w możliwie najszybszym czasie to zmienić. Z pomocą przychodzą tutaj badania satysfakcji klienta, które w rzetelny sposób wskazują słabe strony. Co więcej, badanie satysfakcji klientów pozwala na wychwycenie postaw zmiennych, ale jednocześnie umożliwiają przyjrzenie się kaprysom konsumentów.

 

Sukces firmy zależy w dużej mierze od kontaktu z klientem. Im więcej o nim wiemy, to, tym więcej możemy dla niego zrobić. Stąd tak ważne jest wyjście ku klientowi i odpowiadanie na jego oczekiwania oraz zaspokajanie jego potrzeb. W końcu każdy z nich jest niepowtarzalnym indywiduum, które posiada swój system wartości i swoje przekonania.

 

Badanie satysfakcji klienta pozwala zrozumieć klienta

Aby lepiej zrozumieć odbiorcę należy usytuować się w jego perspektywie. Badania satysfakcji klienta umożliwiają taką sytuację. Warto pamiętać, że relacja między firmą a klientem zawiera w sobie takie wartości jak:

 • zaufanie,
 • lojalność,
 • wiarygodność,
 • zaangażowanie.

 

Relacja ta ze strony klienta jest bardzo delikatna, gdyż najmniejsza próba oszustwa lub niepowodzenie może zakończyć się jego odejściem. Potrzeby klienta muszą zostać zaspokojone zarówno na gruncie materialnym, jak i emocjonalnym oraz socjologicznym. Klient nie może być ujmowany jedynie jako inwestycja, lecz trzeba podkreślić jego podmiotowy charakter i odnieść się do jego osoby jako wartości samej w sobie. Dopóki dbamy o utrzymanie pozytywnej relacji z klientem lub dopóki zyskujemy nowe i utrzymujemy już powstałe relacje, można mówić o tym, że konsument jest gwarantem sukcesu.

 

Badania satysfakcji klienta pozwalają na zobaczenie klienta jako człowieka. Wykonywanie tych badań pozwala na zrozumienie aktualnej kondycji firmy i naprawę błędów, które mogą być powielane. Istnieje wiele metod badań, które z pewnością znajdą zastosowanie w firmie, która rozumie jaką wartością jest konsument. Metody badań opinii klienta biorą pod uwagę zarówno aspekt behawioralny oraz afektywny konsumenta, jak i włożonego przez niego wysiłku. Podstawą sukcesu nie jest to, ile się ma klientów, ale to jacy Ci klienci są i jaka relacja jest pomiędzy nimi a firmą.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Na co warto zwrócić uwagę podczas badania satysfakcji klienta?
 • Skonkretyzować cel badawczy oraz wybrać kluczowe, oraz istotne elementy, które będą podlegać badaniu,
 • Wyznaczyć próbę badawczą i dokonać jej wstępnej charakterystyki,
 • Wybrać narzędzie, które okaże się najbardziej użyteczne w naszym badaniu oraz pozwoli na efektywne przeprowadzenie projektu. 
Czy opłaca się przeprowadzać badania satysfakcji klientów?

Jak najbardziej tak. Badania satysfakcji klientów pozwalają w bardzo znaczącym stopniu podnieść zysk firmy. Dla każdego przedsiębiorstwa kluczowe powinno być, aby zadowolenie klientów z zakupionego towaru, czy świadczonej usługi, było jak najwyższe.

Czy satysfakcja klienta z zakupów ma aż tak duże znaczenie dla firmy?

Powinna mieć, ponieważ zadowolony oraz usatysfakcjonowany klient, jest najlepszym przyjacielem przedsiębiorstwa. W momencie, w którym klient jest zadowolony z naszego produktu, czy obsługi w naszym sklepie — poleci nas swoim znajomym oraz rodzinie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zbudować grupą wiernych odbiorców. 
 

Zobacz także
Copyright © Medical-Market-Research
English