Tag: badania ankietowe pacjentów

Badania ankietowe pacjentów

Przewaga nad konkurencją

Wyjątkowa oferta badawcza kierowana do firm, które stawiają na dynamiczny rozwój w branży medyczno-farmaceutycznej. Wzmocnij siłę Twojej firmy, dzięki zapoznaniu się z opiniami pacjentów, korzystających z produktów i usług, które wprowadzasz na rynek. Dynamicznie rozwijaj potencjał w branży, za pomocą kompleksowych badań ankietowych, które przygotujesz na panelu Badanie Opinii opracowanym przez specjalistów ds. badań BioStat®. Uzyskaj przewagę nad konkurencją w branży i docieraj do nowych klientów poprzez przeprowadzenie badań dotyczących:

  • Identyfikacji czynników, które mają wpływ na postrzeganie marki,
  • Oceny popularności stosowanych suplementów diety lub produktów leczniczych,
  • Określenia potencjału marketingowego marki,
  • Wskazania barier stosowania leków konkretnych marek,
  • Poznania opinii o opakowaniach produktów,
  • Badania percepcji i potencjału dla suplementów,
  • Poznania zwyczajów zakupowych pacjentów,
  • Badania elastyczności i wrażliwości cenowej,
  • Prowadzenia mobilnych dzienniczków pacjentów,
  • Określania profili pacjentów,
  • Oceny przestrzegania zaleceń lekarskich.

 

Korzyści płynące z badań  

Długofalowe badania w zakresie marketingu przedsiębiorstwa, dla konkretnych usług medycznych oraz farmaceutycznych, są korzystnymi działaniami w aspekcie rozwoju Twojej firmy. Poznanie zdania pacjentów na temat Twojej marki, za pomocą platformy Badanie Opinii pozwoli wydobyć cenne informacje. Zgromadzone dane umożliwią:

  • Wprowadzenie zmian w zakresie aktualnie oferowanych produktów,
  • Podjęcie kluczowych decyzji dotyczących marketingu, działań HR oraz PR,
  • Wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek,
  • Pozyskanie nowych klientów i odpowiedź na zapotrzebowanie obecnych,
  • Ocenę przyczyny kryzysu marki,
  • Zbadanie zwyczajów zakupowych dotyczących nabywania leków.

 

Dowiedz się więcej o zaletach badania opinii

Cykliczność badań opinii, to cenne udogodnienie, które gwarantuje stały wgląd w ewentualne zmiany zachodzące w poglądach oraz preferencjach pacjentów i klientów. Warto zapoznać się z nimi po zainicjowaniu zmian, aby odpowiednio reagować na potrzeby konsumentów:

  • Weryfikuj rozpoznawalność Twoich produktów i usług na rynku przed i po wprowadzeniu zmian marketingowych lub akcjach reklamowych. Dowiedz się, czy zainicjowane zmiany odniosły sukces.
  • Cyklicznie śledź zwyczaje pacjentów na podstawie mobilnych dzienniczków konsumenckich. Przekonasz się, w jaki sposób osoby chore korzystają z produktów farmaceutycznych i usług medycznych na co dzień. Czy ta sytuacja ulega zmianie?
  • Sprawdzaj jakie ceny usług medycznych i produktów farmaceutycznych akceptują pacjenci. Jak wygląda ta sytuacja wraz z rozwojem Twojej marki na rynku oraz zmianami sytuacji gospodarczej w kraju.

 

Dwa modele współpracy

Badania ankietowe pacjentów oparte na dwóch modelach współpracy: SPI oraz FMRP. W pierwszym – Specific Point of Information, proponujemy, aby Twoja firma dostarczyła nam pomysł/pytania o określonej tematyce badawczej (np. przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów), w krótkim kwestionariuszu ankiety. Jego ostateczny wygląd zostanie opracowany przez zespół ekspertów z firmy badawczej BioStat®.

Drugi rodzaj współpracy – Full Market Research Program, polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu, przez specjalistów ds. badań marketingowych, całego procesu badawczego: od weryfikacji celu badań, przez konstrukcję ankiety, aż po realizację i opracowanie wyników.

 

Szybkość i niezawodność

Panel Badanie Opinii.pl umożliwia szybkie przeprowadzenie badań. Dzięki stałemu dostępowi do respondentów – pacjentów, o zróżnicowanych cechach pod względem demograficznym i psychologicznym, zapewnia prowadzenie badań na wyselekcjonowanych grupach panelistów, w zależności od potrzeb Twojej firmy. 

 

BioStat® to firma badawcza współpracująca z sektorem medyczno – farmaceutycznym.  
Zaufaj ekspertom i rozwijaj swoją firmę, w oparciu o badania ankietowe pacjentów!

Copyright © Medical-Market-Research
English