Tag: badania społeczne

Badania marketingowe

Zapraszamy do skorzystania z usług agencji badawczej na potrzeby Państwa firmy

 

Jeśli potrzebują Państwo rzetelnych informacji dotyczących klientów i konsumentów korzystających z produktów i usług firmy, aby zyskać przewagę nad konkurencją i zyskać pozycję lidera w branży – naszą ofertę kierujemy właśnie do Państwa!

 

Realizacja badań ze sfery marketingu

Zadbanie o potrzeby klienta gwarantuje uzyskanie opinii firmy przyjaznej konsumentom. Aby rozpoznać zapotrzebowanie klientów na usługi i podejmować zmiany planów działań w firmie, należy przeprowadzić odpowiednie badania. Skuteczne decyzje w zakresie marketingu w branży medyczno-farmaceutycznej to klucz do sukcesu. Firma BioStat®, posiadając skuteczne metody prowadzenia rzetelnych badań, zrealizuje na potrzeby Państwa firmy:

  • Badania dotyczące świadomości marki wśród konsumentów,
  • Testy typu Central Location (ilościowe badania sensoryczne),
  • Badania dotyczące konceptów reklamowych i nowych opakowań (story board i badania sensoryczne),
  • Badania w zakresie nowych produktów (prototypy i koncepty),
  • Analizy dotyczące obecności produktów w szeroko pojętych mediach,
  • Badania segmentacji rynku,
  • Badania środowisk lekarskich i farmaceutycznych,
  • Przeprowadzenie badań na rynku medycznym,
  • Korzystanie z produktu lub jego substytutów,
  • Występowanie schorzeń, które leczy dany produkt,
  • Badania dotyczące elastyczności cenowej produktów.


Jakościowe i ilościowe badania marketingowe prowadzone przez agencję badawczą BioStat® przeprowadzane są na kilku etapach. Dzięki autorskiej metodzie prowadzenia badań, opartej na dwustopniowej analizie danych, uzyskanych podczas przeprowadzania wywiadów IDI  oraz FGI, a także uzupełnienia danych jakościowych o informacje zebrane podczas badań ilościowych (CATI, ANALIZY STATYSTYCZNE lub CLT) pozwala to na ilościowe ujęcie badanego zjawiska i jego liczbowe przedstawienie.

Dobór respondentów do prowadzenia badań marketingowych odbywa się na zasadzie odniesienia do takich czynników, jak:

  • Zmienne i cechy społeczno-demograficzne,
  • Preferencje zakupowe respondentów,
  • Dotychczasowe doświadczenia konsumenckie,
  • Przebyte choroby i aktualny stan zdrowia,

 

Badania marketingowe - 7 etapów na korzyść przedsiębiorstwa

Agencja badawcza BioStat® oferuje Państwu badania marketingowe w II formach realizacji::

 

TYP I OBEJMUJE:

  • Zaprojektowanie narzędzia badawczego IDI oraz FGI,
  • Konsultacje z Klientem,
  • Zrealizowanie wywiadu FGI,
  • Przeanalizowanie zebranego materiału oraz zbiorczy raport.

 

TYP II OBEJMUJE:

  • Projekt narzędzi badawczych IDI, a także FGI,
  • Konsultowanie opracowanych narzędzi z Klientem,
  • Realizowanie badań IDI,
  • Analiza wstępna materiału badawczego,
  • Przygotowanie prezentacji do badani FGI oraz przygotowanie szczegółowego scenariusza,
  • Zrealizowanie badania FGI,
  • Analiza zgromadzonego materiału oraz przygotowanie raportu.

 

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami BioStat® w celu omówienia szczegółów oferty

Copyright © Medical-Market-Research
English