Jesteśmy firmą z 12 letnim doświadczeniem, współpracującą z największymi koncernami farmaceutycznymi na rynku oraz ośrodkami medycznymi i naukowymi. W naszym zespole są zatrudnieni wysokiej klasy specjaliści z zakresu Medical Market Research oraz badań epidemiologicznych.

Pomiarami badawczymi obejmujemy:

 Przedstawicieli medycznych
 Farmaceutów
 Pacjentów
 Pracowników służby zdrowia
 Leki oraz inne produkty medyczne
 Wizerunek marki
 Opakowania leków
 Reklamy środków medycznych i suplementów

Zakres naszych usług:

 Badania obserwacyjne nieinterwencyjne
 Badania epidemiologiczne
 Pomiary efektywności pracy przedstawicieli medycznych
 Badania marketingowe
 Bazy danych pacjentów tworzone w nowoczesnym systemie eCRF.biz™

Jednostkowe insighty

W ramach jakościowych badań rynku medycznego pozyskujemy kreatywne insighty konsumenckie – prosto od osób z grup docelowych Klientów. Prowadzimy m.in. indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz grupowe badania fokusowe (FGI), uzupełnione o zastosowanie technik projekcyjnych. Pozyskane insighty stanowią cenny materiał, służący zwiększeniu skuteczności kampanii marketingowej oraz optymalizacji budżetu na ten cel.

Prowadzimy równocześnie reprezentatywne badania opinii, wykorzystując nasz internetowy panel konsumencki oraz nowoczesne studio CATI. Pozyskujemy tym samym wiarygodne dane, które można odnosić do pełnej populacji.

Badania marketingowe

Realizujemy badania rynkowe dla medycyny i farmacji dotyczące m.in. następujących czynników:

1.Akceptowalne i optymalne ceny produktów
2.Preferencje zakupowe
3.Przyzwyczajenia konsumenckie i determinanty sięgania po leki
4.Wyróżniki produktów
5.Ocena materiałów i haseł reklamowych
6.Odbiór i porównanie konceptów opakowań leków
7.Stosowanie zamienników
8.Profilowanie Klientów oraz wyodrębnianie grup docelowych
9. Świadomość marki oraz wizerunek na tle konkurencji
10.Optymalne kanały promocji, dystrybucji i komunikacji marki

Wykorzystywane techniki badawcze

Nasze projekty Medical market research realizujemy zwłaszcza z wykorzystaniem następujących technik: 

 

​Badania FGI (fokusy)

Ankiety internetowe CAWI

Badania jakościowe o charakterze indywidualnym (IDI)

Analizy danych zastanych (desk research)

Badania tajemniczego pacjenta/klienta

Sondaże w internetowym panelu konsumenckim

Testy CLT

Badania sensoryczne

Wywiady terenowe CAPI (z użyciem dedykowanej aplikacji mobilnej)

Ankiety papierowe (PAPI)

Badania satysfakcji pacjentów, lekarzy i pozostałego personelu medycznego

 

 

Wieloletnie doświadczenie w zakresie badań marketingowych pozwala nam zagwarantować wysoką jakość i rzetelność każdego pomiaru. Dostarczamy wartościowych informacji, które przekładają się na osiągnięcie szybkiej przewagi nad konkurencją.