TRIALSCAPE - wsparcie badań klinicznych

Prowadzenie badań klinicznych niesie ze sobą konieczność sprawnego gromadzenia i przetwarzania znacznych ilości danych - w dobie elektronicznych dokumentacji medycznych jest to proces wymagający wsparcia profesjonalnych rozwiązań informatycznych. Dlatego, z myślą o agencjach CRO oraz firmach farmaceutycznych, firma BioStat i zespół kliniczny Smart.Kestrel opracowały TRIALSCAPE - innowacyjne narzędzie, które wykorzystując technologię przetwarzania danych w chmurze, pozwala na swobodny przepływ informacji pomiędzy bazami systemów:

  • eCRF - środowisko pozwala na zbieranie i zarządzanie danymi w procesie realizacji badania klinicznego;
  • eTMF-eISF - środowisko umożliwiające prowadzenie elektronicznej dokumentacji badań klinicznych;
  • CTMS - środowisko wspomagające zarządzanie ogółem procesu badawczego (usprawnia m.in. kontrolę jakości, dokonywanie płatności itd.).

 

Integracja ww. specjalistycznych środowisk umożliwia optymalizację prowadzenia badań klinicznych poprzez zastosowanie jednego elektronicznego narzędzia, które gromadzi, przetwarza oraz przechowuje dane pozyskane w toku badań klinicznych, przy czym dostępem do środowiska oraz możliwością monitorowania  poszczególnych etapów badania mogą mieć wszyscy zainteresowani - zarówno sponsor, jak i CRO oraz badacz/użytkownik.

Copyright © Medical-Market-Research
English